Mali grad

Obvezna registracija mopedov od 1. 5. 2017 dalje

20.03.2017

 

Vir: delo.siZakon o dopolnitvah Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 68/2016), ki je začel veljati 19. 11. 2016, je prinesel novost glede registracije mopedov.

Po novi zakonodaji se lahko moped (tako kot do sedaj npr. starodobnik ali traktor), če je bil na ozemlju Republike Slovenije pred 1. 5. 2004, registrira brez dokazila o izvoru in lastništvu vozila, če lastništvo vozila ni sporno. Za ta vozila se nespornost lastništva ugotavlja v posebnem ugotovitvenem postopku po zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.

Navedeni zakon je uvedel obveznost, da morajo biti po 1. 5. 2017 dalje vsi mopedi, tudi tisti pri katerih trajna nazivna moč pogonskega motorja ne presega 4 kW in konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, registrirani.

Lastnik registriranega ali odjavljenega mopeda, pri katerem trajna nazivna moč pogonskega motorja ne presega 4 kW in konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, mora obstoječe registrske tablice zamenjati za registrske tablice, določene s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 9/2017), ob prvem poteku veljavnosti prometnega dovoljenja ali registraciji mopeda po 1. 5. 2017. Zaradi njihove lažje prepoznavnosti v cestnem prometu, bodo imeli ti mopedi nameščene drugačne registrske tablice kot ostali mopedi. Tovrstne mopede se bo lahko registriralo od 6. 4. 2017 dalje.

Vir: Upravna enota Kamnik


<< Nazaj | Novice