Mali grad

Obvestilo v zvezi z možnostjo oprostitve plačila odmere nadomestila o uporabi stavbnega zemljišča

08.03.2012

 

Lastnike in uporabnike nepremičnin na območju Občine Kamnik želimo obvestiti o možnostih oprostitve plačila odmere NUSZ, ki jih v 16. členu omogoča občinski Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik.

Na zahtevo zavezanca (fizične osebe) je možno uveljavljati 5 letno oprostitev za stanovanje ali za hišo za zavezanca, ki je kupil novo stanovanje kot posamezni del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal komunalni prispevek. 5-letna oprostitev prične teči z dnem prijave stalnega bivališča oziroma vložitve popolne in utemeljene vloge za oprostitev. Oprostitev se tako prizna za kupca, ki je od investitorja (podjetja, ki je gradilo objekt) kupil stanovanje oziroma stanovanjsko hišo ali za fizično osebo, ki je sama gradila objekt za lastne potrebe.

Oprostitev je možno uveljavljati tudi v primerih, ko zavezanec zaradi slabega socialnega stanja odmere NUSZ ni zmožen plačevati. V takih primerih se oprostitev oziroma možnost obročnega plačevanja izvaja po veljavnih davčnih predpisih po prejemu davčne odločbe v času pritožbenega roka. Občina morebitnih oprostitev iz naslova socialne ogroženosti v času javne razgrnitve ne bo mogla priznati.

Oprostitve pa so mogoče tudi v naslednjih primerih:


<< Nazaj | Novice