Mali grad

Obvestilo organizatorjem kresovanja - pazite na varnost in si pravočasno priskrbite dovoljenje upravne enote

04.04.2016

 

Obvestilo organizatorjem kresovanja - pazite na varnost in si pravočasno priskrbite dovoljenje upravne enoteVse organizatorje javnih prireditev - kresovanj, ki boste ob 1. maju kurili kresove, želimo v nadaljevanju  opozoriti na vaše zakonske obveznosti in varnost.

Kresovanje je  javna prireditev, za katero je potrebno zaradi uporabe odprtega ognja v skladu z Zakonom o javnih zbiranjih pridobiti dovoljenje na pristojni upravni enoti. Vlogo s prilogami za izdajo dovoljenja morate organizatorji na upravni enoti vložiti najmanj 10 dni pred dnevom prireditve.

Vlogo najdete na spletni strani http://e-uprava.gov.si/storitve/pridobiVlogo.esju?id=1328.

K vlogi je potrebno priložiti

Obvezni del prilog je tudi dogovor o zagotovljeni požarni straži ali izjava  prostovoljnega gasilskega društva. Pri kurjenju kresov je namreč potrebno upoštevati pravila, ki veljajo za kurjenje v naravnem okolju, zato mora biti na kresovanju organizirana požarna straža, ki pa jo lahko opravljajo samo gasilci. Upravna enota bo, ob izpolnjevanju zgoraj naštetih pogojev, izdala organizatorju dovoljenje za prireditev v obliki odločbe.

Hkrati bi vas radi opozorili še na določene pogoje, katere je potrebno upoštevati pri kurjenju kresa. V naravnem okolju je treba poskrbeti, da je kurišče obdano z negorljivimi materiali, kot na primere s peskom, kamni, opeko ali kovino. Poskrbeti je treba, da v neposredni bližini kurišča ni gorljivih snovi. Kurišče mora biti vsaj 50 metrov oddaljeno od gozda in vsaj 100 metrov od pomembnih prometnih poti, večjih naselij in objektov, kjer se izdelujejo, predelujejo ali skladiščijo vnetljive ali nevarne snovi. Pri kurjenju se ne sme uporabljati gorljivih tekočin, na primer bencina, ali materialov, ki pri gorenju razvijajo močan dim in strupene pline, kot na primer avtomobilske gume. Ko se kresovanje konča, je treba ogenj in žerjavico povsem pogasiti, kurišče pa prekriti s peskom, zemljo ali kakšnim drugim negorljivim materialom.

Med prvomajskimi prazniki se poveča tudi uporaba pirotehničnih izdelkov. Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih vsebuje določbe, ki se nanašajo na prepoved prodaje, posesti in uporabe pirotehničnih izdelkov kategorije 2 in 3, katerih glavni učinek je pok (najpogosteje so to petarde najrazličnejših oblik in moči). Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, pa je dovoljena le od 26. decembra do 2. januarja!

Vir: Upravna enota Kamnik


<< Nazaj | Novice