Mali grad

Obvestilo o zbiranju pobud v zvezi z obnovo gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarske enote Kamnik za obdobje 2020 – 2029

05.03.2019

 

Obvestilo o zbiranju pobud v zvezi z obnovo gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarske enote Kamnik za obdobje 2020 – 2029Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, vabi lastnike gozdov in zainteresirano javnost k dajanju pobud pred pričetkom obnove gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote KAMNIK za ureditveno obdobje 2020 – 2029.

Gozdnogospodarska enota Kamnik zajema v celoti področje občine Komenda in zahodni del občine Kamnik. Natančna lega gozdnogospodarske enote Kamnik skupaj s seznamom katastrskih občin, katere obsega, je prikazana v sedanjem gozdnogospodarskem načrtu za obdobje veljavnosti 2010 – 2019.

Pri pripravi pobud lahko uporabite obrazec, ki se nahaja tudi na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije.

Pobude pošljite do 31. maja 2019 po elektronski pošti na naslov: andrej.jeklar@zgs.si ali po navadni pošti na naslov: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana ali na naslov Zavod za gozdove Slovenije, Krajevna enota Kamnik, Tunjiška cesta 21, 1240 Kamnik.

Sedanji gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Kamnik (2010 – 2019) si lahko ogledate na spletnem pregledovalniku Zavoda za gozdove Slovenije tukaj, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 2, Ljubljana ali na sedežu Krajevne enote Kamnik, Tunjiška cesta 21, 1240 Kamnik, kjer lahko pridobite tudi dodatne informacije v zvezi z obnovo načrta.

Vaše pobude in predlogi lahko veliko prispevajo h kakovosti načrtovanja gospodarjenja z gozdovi na področju gozdnogospodarske enote Kamnik v naslednjem desetletju, zato z veseljem pričakujemo vaš odziv.

Besedilo in fotografija: mag. Viktor Miklavčič, univ. dipl. inž. gozd., vodja Območne enote Ljubljana


<< Nazaj | Novice