Mali grad

Obvestilo o zaprtju kamniških šol in vrtcev - PREKLIC NUJNEGA VARSTVA

15.03.2020

 

Obvestilo o moteni oskrbi s pitno vodo na vodovodnem sistemu Kamniška BistricaObvestilo o zaprtju kamniških šol in vrtcev

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 29. marca 2020 obvestilo, da se pouk na daljavo se za vse ravni izobraževanja nadaljuje tudi v prihodnje, in sicer vse do takrat, dokler ne pojenja epidemija koronavirusa. Kdaj bo to, pa bo odločila zdravstvena stroka.

Pouk na daljavo se za vse ravni izobraževanja nadaljuje tudi v prihodnje, in sicer vse do takrat, dokler ne pojenja epidemija koronavirusa. Kdaj bo to, pa bo odločila zdravstvena stroka.


Obvestilo o zaprtju kamniških šol in vrtcev - PREKLIC NUJNEGA VARSTVA

Obveščamo vas, da na podlagi okrožnice Ministrstva ta izobraževanje, znanost in šport, ki si jo lahko ogledate tukaj, NUJNEGA VARSTVA NE SMEMO ORGANIZIRATI. Odlok ne dovoljuje več organizacije nujnega varstva otrok, prepoved pa velja od jutri, ponedeljka, 16. marca 2020, do prenehanja razlogov zanj.

Do danes, do nedelje, 15. marca 2020, Občina Kamnik ni prejela nobene prošnje oziroma potrebe po nujnem varstvu.

Če se bo pokazala potreba, BOMO s prostovoljci ZAGOTOVILI varstvo (na domu) tistim, ki bodo to potrebovali (zdravnikom in medicinskim sestram, ki so nepogrešljivi v zdravstvenih ustanovah in domovih za starejše ter zavodih za varovance s posebnimi potrebami, delavcem v energetiki in komunikacijskih podjetjih, komunalnih in servisnih službah ter operativcem v Slovenski policiji in Slovenski vojski, gasilcem in drugim pripadnikom sil za zaščito in reševanje).

ŽUPAN MATEJ SLAPAR POZIVA VSE, V KOLIKOR KDORKOLI POZNA OBČANKO ALI OBČANA, KI BI TAKŠNO POMOČ POTREBOVAL, NAJ NAM TO TUDI JAVI.

Potrebe lahko javite na telefonsko številko 051/374-207 (Katja Vegel-Občina Kamnik).

#OSTANIMO DOMA. SKUPAJ BOMO ZMOGLI. SOLIDARNOST, POMOČ IN POZITIVNO RAZMIŠLJANJE.


Obvestilo o zaprtju kamniških šol in vrtcev-NUJNO VARSTVO OTROK

Zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID19, bo v vzgojno-izobraževalnih zavodih na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 18100-7/2020/2 in odredbe ministra za zdravje začasno prepovedano zbiranje ljudi v šolah in vrtcih. Ukrep velja od ponedeljka, 16. marca 2020, do ponedeljka, 30. marca 2020. To pomeni, da se vzgojno-izobraževalna dejavnost ne bo izvajala fizično v vrtcih in šolah oziroma, da se v določenih primerih začasno ne bo izvajala. Dejavnost prenehajo opravljati tudi vsi varuhi predšolskih otrok na domu, ki so vpisani v register varuhov predšolskih otrok.

V času zaprtja vzgojno-izobraževalnih zavodov bo zagotovljeno nujno varstvo otrok tistih staršev, ki morajo opravljati delo v sektorjih kritične infrastrukture ali na področju nacionalne varnosti do vključno petega razreda osnovne šole.

Nujno varstvo bo zagotovljeno staršem, ki opravljajo DELO, KI JE POMEMBNO ZA DELOVANJE DRUŽBE IN DRŽAVE V IZREDNIH RAZMERAH. TAKŠNO DELO OPRAVLJAJO ZDRAVSTVENI DELAVCI, ZAPOSLENI V CIVILNI ZAŠČITI, VOJSKI IN POLICIJI IN V DRUGIH INTERVENTNIH SLUŽBAH. Zagotovljeno nujno varstvo bo le v primeru, da sta OBA starša klicana na dolžnost. 

V SKLADU Z NAVODILI MINISTRSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT BO VARSTVO ORGANIZIRANO NA PODLAGI ODLOČITVE PRISTOJNEGA POVELJNIKA CIVILNE ZAŠČITE V POSVETOVANJU Z ŽUPANOM. OBČINA KAMNIK BO VARSTVO ZAGOTOVILA V ENOTI SNEGULJČICA VRTCA ANTONA MEDVEDA KAMNIK. 

Nujno varstvo otrok se izkazuje s pisno izjavo delodajalca. Do 19. 3. 2020 je lahko to določilo v izjemnih primerih tudi opuščeno, saj si morajo starši pisne izjave šele pridobiti, postopek pa lahko traja kakšen dan. Ravnatelj tako na podlagi ustne izjave ali poznavanja prosilca varstvo otroku odobri brez dokazila. Po 19. 3. 2020 se ta možnost izkazovanja potrebe prekine in jo nadomesti pisna izjava.   

POTREBE PO NUJNEM VARSTU NAJ STARŠI JAVIJO NA TELEFONSKO ŠTEVILKO 051/374-207 (KATJA VEGEL).

Osnovne šole

Starši bodo navodila prejeli po elektronski pošti, obvestila bodo objavljena tudi na spletnih straneh posameznih šol. Nujno varstvo bo zagotovljeno otrokom do petega razreda in torej staršem, ki opravljajo DELO, KI JE POMEMBNO ZA DELOVANJE DRUŽBE IN DRŽAVE V IZREDNIH RAZMERAH. TAKŠNO DELO OPRAVLJAJO ZDRAVSTVENI DELAVCI, ZAPOSLENI V CIVILNI ZAŠČITI, VOJSKI IN POLICIJI IN V DRUGIH INTERVENTNIH SLUŽBAH. Zagotovljeno nujno varstvo bo le v primeru, da sta OBA starša klicana na dolžnost.

Srednje šole

Vrtci

NUJNO VARSTVO OTROK bo organizirano le za otroke, katerih starša bosta nujno potrebovala varstvo, ker bosta dolžna še naprej opravljati svoje delo. Nujno varstvo bo zagotovljeno otrokom do petega razreda in torej staršem, ki opravljajo DELO, KI JE POMEMBNO ZA DELOVANJE DRUŽBE IN DRŽAVE V IZREDNIH RAZMERAH. TAKŠNO DELO OPRAVLJAJO ZDRAVSTVENI DELAVCI, ZAPOSLENI V CIVILNI ZAŠČITI, VOJSKI IN POLICIJI IN V DRUGIH INTERVENTNIH SLUŽBAH. Zagotovljeno bo le v primeru, da sta OBA starša klicana na dolžnost.

Varuhi predšolskih otrok

Za varstvo otrok varuhov predšolskih otrok na domu, ki so vpisani v register varuhov predšolskih otrok, bo ravno tako organizirano v enoti Sneguljčica Vrtca Antona Medveda Kamnik. Nujno varstvo bo zagotovljeno otrokom do petega razreda in torej staršem, ki opravljajo DELO, KI JE POMEMBNO ZA DELOVANJE DRUŽBE IN DRŽAVE V IZREDNIH RAZMERAH. TAKŠNO DELO OPRAVLJAJO ZDRAVSTVENI DELAVCI, ZAPOSLENI V CIVILNI ZAŠČITI, VOJSKI IN POLICIJI IN V DRUGIH INTERVENTNIH SLUŽBAH. Zagotovljeno bo le v primeru, da sta OBA starša klicana na dolžnost.

Glasbena šola Kamnik

Pouk se ne izvaja.


<< Nazaj | Novice