Mali grad

Obvestilo o seznamu kandidatk in kandidatov za lokalne volitve v občini Kamnik 2018

02.11.2018

 

Obvestilo o seznamu kandidatk in kandidatov za lokalne volitve v občini Kamnik 2018Občinska volilna komisija Občine Kamnik na podlagi 61. člena Zakona o volitvah v državni zbor objavlja seznam kandidatov za župana Občine Kamnik, seznam kandidatk in kandidatov za občinske svetnice in svetnike Občinskega sveta Občine Kamnik ter seznam kandidatk in kandidatov za člane Svetov krajevnih skupnosti občine Kamnik.

Seznam kandidatov za župana

Občinska volilna komisija Občine Kamnik na podlagi 61. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US in 23/17) v povezavi z drugim odstavkom 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17), objavlja seznam kandidatov za župana Občine Kamnik, ki si ga lahko ogledate TUKAJ. Vrstni red je določil žreb.

  1. Matjaž Zorman, 13.10.1971, Kamnik, Ulica Josipa Ogrinca 2, komercialist, direktor. Predlagatelj: SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
  2. Igor Žavbi, 13.07.1981, Laze v Tuhinju, Buč 8c, gostinski tehnik, podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana. Predlagatelj: LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA
  3. Aleksander (Sandi) Uršič, 30.11.1974, Stahovica, Črna pri Kamniku 5, strojni tehnik, absolvent managementa, nadzornik poslovanja. Predlagatelj: ŠEMSO MUJANOVIĆ IN SKUPINA VOLIVCEV
  4. Anton Tone Smolnikar, 22.09.1949, Kamnik, Vegova ulica 4, gimnazijski maturant, upokojenec. Predlagatelj: LTS – LISTA TONETA SMOLNIKARJA 
  5. Duško Papež, 15.03.1958, Mekinje, Podjelše 2, avtoličar, upokojenec, prokurist. Predlagatelj: LDP – LISTA DUŠANA PAPEŽA
  6. Matej Slapar, 17.09.1984, Mekinje, Polčeva pot 7, univerzitetni diplomirani ekonomist, podžupan Občine Kamnik. Predlagatelj: NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
  7. Štefan Virjent, 18.12.1951, Kamnik, Oševek 13a, obdelovalec kovin, upokojenec. Predlagatelj: DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

Glasuje se za enega kandidata. Za župana je izvoljen kandidat, ki je dobil večino glasov. Če nihče izmed kandidatov ne dobi večine glasov, se opravi drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov.                 

Seznam kandidatk in kandidatov za občinske svetnice in svetnike Občinskega sveta Občine Kamnik

Občinska volilna komisija Občine Kamnik na podlagi 61. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US in 23/17) v povezavi z drugim odstavkom 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17), objavlja seznam kandidatk in kandidatov za občinske svetnice in svetnike Občinskega sveta Občine Kamnik, ki si ga lahko ogledate TUKAJ. Vrstni red je določil žreb.

V občini Kamnik se voli 29 članov Občinskega sveta. Glasuje se za eno listo kandidatov. Volivec lahko da en preferenčni glas kandidatu, ki mu daje prednost pri izvolitvi pred ostalimi kandidati na listi, za katero bo glasoval.

Seznam kandidatk in kandidatov za člane Svetov krajevnih skupnosti v občini Kamnik

Občinska volilna komisija Občine Kamnik na podlagi 61. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US in 23/17) v povezavi z drugim odstavkom 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17), objavlja seznam kandidatk in kandidatov za člane Svetov krajevnih skupnosti občine Kamnik, ki si ga lahko ogledate TUKAJ. Vrstni red je določil žreb.

V vsaki krajevni skupnosti se voli toliko kandidatov, kolikor članov šteje svet posamezne krajevne skupnosti. Izvoljeni so tisti kandidati, ki prejmejo največje število glasov po vrstnem redu.


<< Nazaj | Novice