Mali grad

Obvestilo o obveznem zatiranju ambrozije

04.08.2010

 

19. maja je pričel veljati zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu rastlin, (ZZVR-1C; Uradni list RS 36/2010),  ki je opredelil pelinolistno ambrozijo (Ambrosia artemisiifolia) in druge neofitne vrste iz rodu Ambrosia kot škodljive rastline, pri katerih se izvajajo fitosanitarni ukrepi

V Sloveniji je mogoče najti pelinolistno ambrozijo točkovno skoraj po celi državi, vendar v primerjavi s sosednjimi državami še ne govorimo o njeni veliki zastopanosti. Ker je ambrozija nezahtevna glede rastnih razmer, je predvsem plevel zapuščenih in neobdelanih površin oziroma površin, kjer je zaradi gradnje ali drugih vzrokov prišlo do večjih premikov zemlje. Največ je najdemo ob cestah, železniških progah, ob bregovih rek in potokov, na zapuščenih obdelovalnih ali stavbnih zemljiščih ter v primeru slabe komunalne urejenosti javnih in drugih površin.

Preprečevanje njenih škodljivih vplivov je mogoče le z doslednim odstranjevanjem ambrozije in preprečevanjem njenega cvetenja oziroma tvorbe semen, s katerimi se širi dalje. Zato zakon nalaga imetnikom zemljišč, da morajo izvajati ukrepe za zatiranje in o vseh novih ali nepričakovanih pojavih ambrozije nemudoma obvestiti pristojne fitosanitarne organe o problematičnih zemljiščih, kjer rastejo ambrozije.

Zakon torej nalaga imetnikom zemljišč, da zatrejo ambrozijo, najbolje pa je to storiti pravočasno – še pred pričetkom cvetenja in semenitve. V poznem poletju se rastline lažje in hitreje opazi, ker so večje in bolj prepoznavne. Informativni material v prilogi vam lahko služi kot prva pomoč pri prepoznavanju problematične rastline, ki jo imate morda na svojih zemljiščih ali pa jo opažate v svoji okolici.

Informativna zloženka


<< Nazaj | Novice