Mali grad

Obvestilo o obveznem odstranjevanju pelinolistne ambrozije

11.07.2018

 

Obvestilo o obveznem odstranjevanju pelinolistne ambrozijePelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.) in druge sorodne neofitne vrste iz rodu Ambrosia so edine škodljive rastline, za katere je v Sloveniji predpisano obvezno zatiranje, in sicer od pričetka rastne dobe ambrozije. V letu 2010 je bila namreč sprejeta sprememba Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin, ki med drugim tudi določa obvezno odstranjevanje pelinolistne ambrozije.

Kdo je dolžan obvezno odstraniti škodljivo rastlino »Pelinolistno ambrozijo« in, kako jo je potrebno odstraniti?

Na podlagi Odredbe o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Uradni list RS, 63/10) mora imetnik zemljišča, na katerem raste ta škodljiva rastlina, odstraniti škodljive rastline s koreninami vred ali odstraniti njihov nadzemni del na način, da se škodljiva rastlina v tej rastni dobi ne obraste več ter opraviti nadaljnja redna opazovanja zemljišč v rastni dobi do konca septembra. Ker se pri nas navzoča pelinolistna ambrozija po košnji hitro obrašča, je potrebno košnjo ali druge ukrepe zatiranja izvajati celo rastno dobo, da preprečimo širjenje. 

Strokovno pomoč pri prepoznavanju in ukrepih dajejo strokovnjaki za varstvo rastlin na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor, Kmetijskem inštitutu Slovenije, Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije ter Kmetijsko gozdarskih zavodih Maribor, Novo mesto in Nova Gorica. 

Na Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so se v letu 2018 na podlagi različnih pobud ponovno odločili za širšo akcijo obveščanja o obveznem odstranjevanju pelinolistne ambrozije. Kljub izvedenim številnim aktivnostim za ozaveščanje ljudi o tej problematiki, se vsi imetniki zemljišč še vedno ne zavedajo, da so dolžni sami poskrbeti za pravočasno odstranjevanje ambrozije na svojem zemljišču.

Koristne informacije

Vir: Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin


<< Nazaj | Novice