Mali grad

Obvestilo o čiščenju pobočja Malega gradu

06.12.2016

 

Obvestilo o čiščenju pobočja Malega graduObčina Kamnik obvešča občanke in občane, da bo v mesecu decembru potekalo čiščenje celotnega pobočja Malega gradu. Nadzor nad izvajanjem del oziroma čiščenja, ki bo zajemalo odstranjevanje nizke podrasti pobočja, bo izvajala Občina Kamnik skupaj z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Za izvedbo čiščenja pobočja Malega gradu je Občina pridobila Kulturno varstveno soglasje št. 35101-1133/2016-4 z dne, 22. 11. 2016.

V času čiščenja pobočja med torkom, 6. 12. 2016, in petkom, 23. 12. 2016, bo zaradi varnosti zaprt dostop na Mali grad.

Zaradi varnosti in nemotenega odvoza ter mletja podrasti bodo v tem času izvedene občasne 1-urne popolne zapore Parmove ulice.

Vse občanke in občane naprošamo, da upoštevajo navodila izvajalca ter se zahvaljujemo za strpnost pri izvajanju del, ki bodo občasno povzročale hrup zaradi mletja in odvoza podrasti ter vejevja.


<< Nazaj | Novice