Mali grad

Obvestilo Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik in obvestilo o omejitvah zbiranja ljudi, ponujanja, prodajanja blaga in storitev potrošnikom

09.10.2020

 

Obvestilo Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik in obvestilo o omejitvah zbiranja ljudi, ponujanja, prodajanja blaga in storitev potrošnikomObvestilo Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik

V tekočem tednu, tako na državnem nivoju kot tudi na območju občin Kamnik in Komenda, število okuženih s COVID 19 močno narašča.

Število aktivnih primerov je za občino Kamnik preko 50, v občini Komenda pa 9 primerov. Obe občini močno presegata državno povprečje števila okužb in predvidevamo, da se bo v prihodnjih dneh število še precej povečalo. Primeri se pojavljajo zelo razpršeno in pogosto ni možno ugotoviti vira okužbe, kar pomeni, da je okuženih med nami še več.

Občane pozivamo k odgovornemu obnašanju ter doslednemu upoštevanju epidemioloških priporočil ter osebnemu prispevku k zamejitvi širjenja virusa.

Besedilo: Sašo Rebolj, direktor ZD Kamnik, Judita Trunk, koordinator COVID-19 za ZD Kamnik


Prepovedano zbiranje več kot 10 ljudi, do 500 ljudi dovoljeno na javnih shodih in prireditvah ter drugih zbiranjih z odobritivjo NIJZ, a brez pogostitve

Ob polnoči je začnel veljati nov Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije.

Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi

Z Odlokom se zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 začasno omeji oziroma prepove zbiranje ljudi v Republiki Sloveniji in v času zbiranja prepove promet posameznih vrst blaga in izdelkov, razen če odlok Vlade Republike Slovenije določa drugače. Ta odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

V Odloku o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 67/20, 78/20, 103/20, 124/20 in 127/20) se uvajajo spremembe, in sicer:

Obe besedili odloka si lahko ogledate na 1. in 2. strani, in sicer na spletni povezavi TUKAJ.

Besedilo: povzeto po Vlada Republike Slovenije

Preventivni ukrepi Nacionalnega inštituta za javno zdravje

Situacija, ki smo ji izpostavljeni, je velik izziv, zato je še posebej pomembno, da delujemo preventivno in odgovorno za omejitev širjenja bolezni COVID-19, ki jo povzroča virus SARS-CoV-2. Pomembno je, da v primeru bolezenskih znakov in simptomov (kot so na primer nahod, slabo počutje, bolečine v mišicah, povišana telesna temperatura, kašelj), ostanemo doma in se po telefonu posvetujemo s svojim izbranim zdravnikom ter upoštevamo njegova navodila.

Vsak izmed nas lahko zmanjša tveganje za okužbo in širjenje okužbe z izvajanjem naslednjih ukrepov:

Vsa priporočila in navodila lahko spremljate na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, in sicer na povezavi tukaj.

Video vsebina higiena kašlja in nasveti za umivanje rok je dostopna TUKAJ.


<< Nazaj | Novice