Mali grad

Obvestilo Upravne enote Kamnik o izločanju gradbenih načrtov

04.12.2019

 

Obvestilo Upravne enote Kamnik o izločanju gradbenih načrtovUpravna enota Kamnik bo pričela z izločanjem dokumentarnega gradiva s področja gradbenih zadev, in sicer za gradbena dovoljenja izdana v letih od 1984 do vključno 1994.

Izločeni bodo gradbeni načrti individualnih gradenj. Vse zainteresirane lastnike objektov, ki bi želeli prevzeti gradbene načrte pozivamo, da najkasneje do 29. 2. 2020 pošljejo vloge s podatki o objektu (št.  gradbenega  dovoljenja, podatki o investitorju, vrsta objekta, parcelna številka, katastrska občina in leto izgradnje) na naslov: Upravna enota Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, ali na elektronski naslov: ue.kamnik@gov.si oziroma vložijo vloge osebno v glavni pisarni upravne enote.

Vloga je na voljo na spletni strani upravne enote (https://www.gov.si/drzavni-organi/upravne-enote/kamnik/) in v glavni pisarni upravne enote, lahko si jo ogledate tudi tukaj.

Zainteresiranim lastnikom objektov bo  po predhodnem dogovoru termina upravna enota izročila gradbene načrte. Po preteku navedenega roka bodo gradbeni načrti izločeni in uničeni.

Vir: Upravna enota Kamnik


<< Nazaj | Novice