Mali grad

Obvestila o zaprtju nekaterih javnih zavodov in drugih ustanov

15.03.2020

 

Spoštovani, objavljamo obvestila, ki so nam jih posredovali nekateri javni zavodi in druge ustanove.

Spletno mesto se dnevno osvežuje.


Obvestilo Doma starejših občanov Kamnik

Vodstvo Doma starejših občanov Kamnik svojcem oskrbovancev in ostalim obiskovalcem Doma sporoča, naj oskrbovancem ne prinašajo stvari pod balkone, kot to opažajo sedaj. 

Vodstvo sporoča, da si v Domu močno prizadevajo, da imajo njihovi stanovalci zagotovljeno oskrbo kot je v teh razmerah najbolj možno in, da zaposlene dosledno pozivajo in opozarjajo na upoštevanje strogih navodil glede gibanja, prihoda in odhoda na delo in vse ukrepe, ki bi lahko pripomogli k preprečitvi okužbe v DSO Kamnik.

Od velike večine svojcev so deležni visoke stopnje podpore v tej situaciji, za kar se jim iskreno zahvaljujejo.

Prosijo pa, da z nedovoljenimi vnosi stvari v DSO Kamnik ne ogrožate  stanovalcev, zaposlenih in sami sebe!


Veterinarska zbornica Slovenije

Veterinarska zbornica Slovenije skrbnikom psov priporoča, da psov na sprehodu ne spuščajo s povodcev. Glede na razmere lahko v naravi pričakujemo večje število sprehajalcev, sedaj pa je tudi obdobje gonitev, zato psi radi pobegnejo oziroma pride do neželenih srečanj med njimi. V izogib konfliktom in poškodbam naj se psi med seboj ne družijo in igrajo.

Veterinarske ambulante v skladu s priporočili za preprečevanje okužb ljudi s korona virusom SARS COV-2, omejujejo svoje poslovanje. Za preprečevanje neželenih zapletov, katerih posledica so tudi poškodbe živali, naj lastniki namenijo še več pozornosti varnosti živali in dodatno pazijo na svoje ljubljence.

Veterinarji zaposleni v zavetiščih za zapuščene živali javnost obveščajo, da zavetišča izvajajo le nujne odlove in oskrbo zapuščenih živali. Skrbnikom živali priporočamo, da vsako pogrešanje svoje živali takoj javijo pristojnemu zavetišču, ki bo prijavo zabeležilo v evidenco. Prav tako je priporočljivo, da je na ovratnici psa zabeležen njihov kontakt. Vsem najditeljem živali svetujemo, da živali ne vozijo neposredno v zavetišča, temveč naj vsi zavetišče predhodno obvestijo o najdbi živali in preverijo, če je žival pogrešana. Morda je skrbnik živali le korak ali dva stran. Če ima pes ovratnico, naj preverijo, ali je na njej zapisan kontakt skrbnika. Tudi skrbnikom mačk se priporoča, da mačk ne spuščajo brez nadzora. Z upoštevanjem priporočil bodo slovenska zavetišča manj obremenjena.


Pošta Slovenije v času epidemije prilagaja delovne čase poslovalnic

Pošta Slovenije v času epidemije prilagaja delovne čase poslovalnicPošta Slovenije je zaradi preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom in za zaščito zaposlenih sprejela dodatne ukrepe in med drugim prilagodila delovne čase svojih poslovalnic. Ob tem uporabnike storitev pozivajo, da gredo na pošto samo v primeru, če je to zares nujno, ter se vzdržijo spletnega nakupovanja nenujnih stvari.

Obe kamniški pošti bosta od danes, 19. marca 2020, do nadaljnjega poslovali vsak delovni dan med 9.00 in 15.00 uro. Ob sobotah pošte do nadaljnjega ne bodo poslovale.

Na poštnih okencih bodo začasno prenehali izvajati določene nenujne storitve, še naprej pa bodo opravljali sprejem in izročanje poštnih pošiljk, bančne storitve in plačilni promet.

V kolikor uporabnik poštnih storitev ne želi prejemati reklamnih sporočil v svoj predalčnik, velja – enako kot nalepka, določena v Splošnem aktu o nalepki za prepoved dostavljanja v predalčnik (Ur. l. RS, št. 22/1065/14) – tudi na predalčnik nameščeno sporočilo, iz katerega nedoumno izhaja, da se uporabnik ne strinja z dostavljanjem reklamnih sporočil v svoj predalčnik. Z namenom zagotovitve čim bolj učinkovitega obveščanja vseh uporabnikov o začasni možnosti prepovedi dostavljanja reklamnih sporočil v predalčnik, vas agencija zaproša, da v okviru vaših možnosti o tem obvestite uporabnike na območju vaše občine.


Policijska postaja Kamnik

Dostop v prostore Policijske postaje Kamnik je po priporočilih pristojnih institucij spremenjen. V prostore se ne vstopa, večina postopkov pa se poskuša izvesti pred samo stavbo. V kolikor to ni mogoče, se vstopa na poziv policista.

Delovni čas ostaja nespremenjen, torej od 7. do 17. ure (dežurni policist na vhodu), Policijska postaja Kamnik pa seveda deluje 24 ur.

Stranke naj sledijo obvestilom, ki so objavljene na vratih stavbe Policijske postaje Kamnik.


Začasna ustavitev avtobusnega in železniškega javnega potniškega prometa

Z namenom zajezitve epidemije COVID-19, je Vlada Republike Slovenije sprejela nove, dodatne ukrepe. Obveščamo vas, da se s ponedeljkom, 16. 3. 2020, začasno ustavi javni potniški promet. To se bo zgodilo v noči z nedelje na ponedeljek.


Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik

Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik obvešča, da v času epidemije, poteka delo ambulant v ZD Kamnik spremenjeno, in sicer ne več po principu, kdo je vaš osebni zdravnik, ampak glede na vašo problematiko.

Delujoče ambulante so:

POMEMBNO! Občane opozarjamo, da zaradi preprečevanja širjenja okužb, v ZD Kamnik vstop ne bo mogoč brez predhodnega telefonskega naročila, v izrednem nujnem primeru pozvonite pri vratih urgence.


DODATNO OBVESTILO

ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK OBČANKE IN OBČANE OBVEŠČA, DA OD SOBOTE, 14. MARCA 2020, DALJE VELJA POSEBEN REŽIM OBRAVNAVE.

VSA VROČINSKA STANJA, VSI SUMI NA OKUŽBO DIHAL, BODO OBRAVNAVANI KOT POTENCIALNA OKUŽBA S KORONAVIRUSOM. VSTOP V STAVBO ZDRAVSTVENEGA DOMA KAMNIK NI DOVOLJEN!

Pregledi teh bolnikov se bodo izvajali izključno v ambulantnem kontejnerju pred urgenco in v popolni osebni varovalni opremi! Zaradi vaše varnosti in varnosti našega osebja, se je za pregled obvezno najaviti in se dogovoriti za termin pregleda. V nobenem primeru pregled ne bo mogoč brez vnaprejšnje telefonske najave na tako imenovani korona telefonski številki 051/642 922 (od 7. od 19. ure). Nenajavljeni bolniki bodo pozvani, da se najavijo na ta telefon, zato nenajavljeni zaradi vaše in naše varnosti ne prihajajte pred zdravstveni dom! Izjema so življenje ogrožujoča stanja. Bolniki z blažjimi prehladnimi znaki bodo pozvani, naj ostanejo doma. Za vsa ostala stanja urgenca deluje kot običajno.

Za informacije o koronavirusu in bolezni, ki jo povzroča, uporabljajte izključno telefon 080 14 04, korona telefon 051/642 922 (od 7. do 19. ure) pa uporabljajte izključno, če menite, da nujno potrebujete pregled.

Zahvaljujejo se vam za razumevanje.


Obvestila Komunalnega podjetja Kamnik, d. o. o. 

Vse uporabnike obveščamo, da bomo v času epidemije koronavirusa na vseh področjih izvajanja gospodarskih javnih služb izvajali le nujna vzdrževalna dela in naloge, ki bodo potrebne v nastalih kriznih razmerah.

Zaradi preprečevanja okužbe med občani in zaposlenimi so bili že uvedeni sledeči nujni ukrepi:

Uporabnike pozivamo, da za morebitna nenujna vprašanja uporabljajo elektronske poti naših posameznih služb, za nujne zadeve pa pokličejo na telefonske številke naših dežurnih služb.

Na področju oskrbe s pitno vodo se do nadaljnjega ukinjajo vsa dela, ki niso nujno potrebna za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo (menjava vodomerov, izvedba priključkov, vsa ostala ne nujna dela na terenu idr.).

Na področju odvajanja odpadnih vod se začasno prekinja redno oz. sistematično praznjenje greznic.

Izvajanje pregledov in del na javnih cestah in poteh se izvaja v skladu s področno zakonodajo.

Naši zaposleni bodo v skladu s predlaganimi ukrepi za nujna dela na vodovodu (okvare), kanalizaciji (prepolne greznice) ali v pogrebni službi (prevzem pokojnikov, sprejem svojcev pokojnikov) službi nosili ustrezno zaščitno opremo oz. uporabljali ustrezna zaščitna sredstva v primerih, ko pridejo v stik ali obstaja verjetnost stika s tretjimi osebami. Cenjenje uporabnike storitev obveščamo, da bodo vsi naši dežurni delavci gospodarskih javnih služb delo opravljali skladno s priporočili NIJZ. Pozivamo vas, da v skladu s priporočili ravnate tudi vse naše stranke in ostali, ki boste prihajali v morebitni stik z dežurnimi službami.

Z vzajemnim upoštevanjem samozaščitnih ukrepov bomo naredili največ.

Več informacij na http://www.kpk-kamnik.si/obvestila/


Obvestilo o nedelovanju sobotne tržnice

V skladu z nastalo situacijo občanke in občane Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o. obvešča, da s sobotnim dnem, 14. 3. 2020, do nadaljnjega prekinja tudi obratovanje kamniške tržnice.


Publikus d. o. o.

Vse uporabnike naših storitev obveščamo, da bomo v času epidemije korona virusa izvajali vsa nujna dela za opravljanje gospodarskih javnih služb. Z namenom preventive in preprečevanja širjenja korona virusa pa smo uvedli naslednje nujne ukrepe:  


Obvestilo Ministrstva za okolje in prostor

Odpadke v gospodinjstvih z bolniki, ki kažejo znake bolezni koronavirusa COVID-19 se lahko odvrže izključno v posodo za mešane komunalne odpadke

Ministrstvo za okolje in prostor sporoča, da se odpadki osebe, ki kažejo znake bolezni koronavirusa COVID-19, vključno z materialom za enkratno uporabo, ki ga uporablja bolna oseba in njeni negovalci (na primer rokavice, robci in maske), odložijo v plastično vrečko za smeti, nameščeno v prostoru. Plastično vrečko je treba tesno zapreti (zavezati, zalepiti) tako, da raztresanje vsebine odpadkov ni možno. Zaprto vrečo je treba nato odložiti v posodo za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov (črna posoda) in nikakor ne v zabojnike namenjene zbiranju ločenih frakcij odpadkov - biološki odpadki, embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih materialov. 

Celotno sporočilo si lahko preberetena sledeči povezavi:

https://www.gov.si/novice/2020-03-17-odpadke-v-gospodinjstvih-z-bolniki-ki-kazejo-znake-bolezni-koronavirusa-covid-19-se-lahko-odvrze-izkljucno-v-posodo-za-mesane-komunalne-odpadke/


Obvestilo Javnega zavoda Mekinjski samostan

Obveščamo vas, da smo zaradi preventivnih ukrepov preprečevanja širitve korona virusa tudi v Javnem zavodu Mekinjski samostan povzeli naslednje ukrepe:

Za vse stike in nadaljnje informacije bomo na voljo na naslednjih telefonskih številkah in e-mailih:

Irena Gajšek tel. 030 990 003 e-mail: irena.gajsek@samostanmekinje.si

Katarina Mihelič  tel. 031 392 158 e-mail: katarina.mihelic@samostanmekinje.si

V Javnem zavodu fizično ne bova prisotni, temveč bova delo opravljali od doma.


Obvestilo o zaprtju Term Snovik

Obvestilo o zaprtju Term SnovikZaradi preventivnega delovanja glede povečanega epidemiološkega tveganja in nevarnosti širjenja nalezljive bolezni koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) družba Term Snovik s 15. 3. 2020 zapira celoten kompleks Term do preklica. O predvidenem ponovnem odprtju spremljajte spletno stran www.terme-snovik.si in družbena omrežja Term Snovik.

Sledite navodilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje na https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov, omejite gibanje na prečudovito naravo okrog nas in skrbno izvajajte vsakodnevne preventivne ukrepe.

Za vsa vprašanja in informacije ostajajo v kontaktu preko elektronske pošte info@terme-snovik.si.

V skrbi za zdravje nas vseh.

Kolektiv Term Snovik


Obvestilo o zaprtju poslovanja Velike planine

Velika planina beležila rekordno število obiskovalcevZaradi nevarnost širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19) vas obveščamo, da z dnem 14. 3. 2020 Velika planina, d.o.o. do nadaljnjega zapira poslovanje. Zapirajo se žičniške naprave, blagajna nihalke in dva gostinska objekta, gostilna Zeleni rob in okrepčevalnica Skodla.

Z dnem 14. 3. 2020 prevoz z žičniškimi napravami, tako nihalko kot tudi sedežnico, na Veliko planino ni več možen. Prav tako se zapirata gostilna Zeleni rob in okrepčevalnica Skodla.

Obvestilo velja do preklica. Morebitne nove informacije bomo sproti objavljali na spletni strani www.velikaplanina.si

Vse obiskovalce prosimo za razumevanje.


Obvestilo Zavoda Pristan

Glede na trenutno situacijo v zvezi s širitvijo koronavirsua smo v Zavodu Pristan sprejeli ukrep, da bomo v vaši občini storitev pomoč družini na domu nudili samo tistim uporabnikom, ki jo nujno potrebujejo in nimajo razpoložljivih svojcev. Na ta način bomo skladno z navodili NIJZ in Vlade RS zmanjšali število stikov z najranljivejšo populacijo in s tem možnosti prenosa okužbe. Ukrep začne veljati 17.03.2020. Za vsa pojasnila ali kakršnakoli vprašanja v zvezi z ukrepom, se lahko obrnete  telefonsko številko 041 845 207.

Storili bomo vse kar je v naši moči, da pomagamo najranljivejšim uporabnikom.


Obvestilo Zavoda Oreli

Obvestila Zavoda OreliSpoštovani prostovoljci in uporabniki,v Sloveniji je razglašena epidemija koronavirusa COVID-19.

Zavod Oreli v skrbi za svoje prostovoljce in duhu ozaveščenosti o pomembnosti preventive za obdobje epidemije uvaja spremembe v delovnem procesu, kar v prvi vrsti pomeni predvsem telefonske ali elektronske stike.

Svetovalna pisarna za starejše je od ponedeljka, 16. marca 2020, zaprta za obiskovalce. Tudi naša ekipa prostovoljcev bo začasno prekinila osebne obiske na domovih. Seveda smo dosegljivi za naročila za nujne potrebe za tiste starejše, ki nimate svojcev in živite sami – za osnovna živila in zdravila.

Za vas smo torej še vedno z veseljem dosegljivi na e-poštnem naslovu info@kamnik-starejsi.si  ali zavod.oreli@gmail.com ali martina.ozimek@guest.arnes.si in na vseh e-poštnih naslovih naših prostovoljcev, s katerimi običajno komunicirate.

Seveda smo dosegljivi tudi na naši telefonski številki - 031 395 400.

Priporočamo vam, da nas kontaktirate preko e-pošte, ki jo bomo lažje posredovali prostovoljcem in tudi na vašo e-pošto odgovorili kar se da hitro.

Ostanite zdravi! Vaše in naše zdravje je na prvem mestu.
                                                                         


Obvestilo o zaprtju Medobčinskega muzeja Kamnik

V skladu z navodili Ministrstva za kulturo RS je vodstvo Medobčinskega muzeja Kamnik sprejelo naslednje ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa:

Obvestilo


Obvestilo o zaprtju Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik

Uporabnike in lokalno skupnost obveščamo, da bo Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik za uporabnike s petkom, 13. marca 2020, zaprla svoja vrata zaradi pohoda novega koronavirusa v naši državi. K temu nas zavezuje navodilo Ministrstva za kulturo.

Uporabnike obveščamo, da v času zaprtja osrednje knjižnice in njenih enot ne bo omogočeno:

Zaradi zaprtja knjižnice, pri za uporabnike ne bodo nastali nobeni stroški (zamudnine, stroški neprevzetega gradiva ipd.). Ker trenutno še ni znano kako dolgo bo ukrep zaprtja trajal, člane knjižnice prosimo, da v času zaprtja ne naročajo knjižničnega gradiva, saj ga ne boste mogli prevzeti. Uporabnike v času zaprtja knjižnice lepo vabimo k izposoji e-gradiv. Kratko predstavitev in navodila za uporabo najdete na POVEZAVI.

Vsem uporabnikom in članom kamniško-komendske knjižnice se zahvaljujemo za razumevanje.


Ukrepi Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik zaradi pojava koronavirusa (SARS-CoV-2 (COVID 19) v Kamniku

Zaradi preventivnega delovanja glede povečanega epidemiološkega tveganja in nevarnosti širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19) vas obveščamo o ukrepih, ki jih od petka, 13. marca 2020, do predvidoma 31. marca 2020, oziroma do preklica, sprejema Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik (v nadaljevanju ZTŠKK) za svoje lokacije.

Od petka, 13. 3. 2020 do predvidoma 31. 3. 2020 oziroma do preklica:

Več informacij: na 01/ 8318 226 ali info@domkulture.org

Več informacij: na 01/ 831 82 50 ali tic@visitkamnik.com

Več informacij: na 051 390 361 ali Franci.Kramar@visitkamnik.com 

Več informacij: na 01/ 831 82 50 ali tic@visitkamnik.com

Za javne površine, kjer ZTŠKK ne more zagotoviti varnosti, naprošamo vse deležnike, da pri druženju na prostem upoštevajo uradna navodila NIJZ, Ministerstva za zdravje ter navodila pristojnih institucij.

Tudi ZTŠKK priporoča, da vsi delujemo predvsem preventivno, premišljeno ter odgovorno do sebe in drugih – predvsem najbolj ogroženih skupin starejše populacije, zato priporočamo, da sledite navodilom pristojnih institucij za higieno rok ter drugim priporočilom, ki jih ves čas lahko spremljate na spletni strani NIJZ https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov: Koronavirus (SARS-CoV-2) - ključne informacije, ki jih lahko pridobite vsak dan med 8. in 20. uro na brezplačni telefonski številki 080 1404.


Obvestilo o zaprtju CIRIUS-a Kamnik

Z dnem, 12. marca 2020, se CIRIUS Kamnik v soglasju z epidemiološko službo NIJZ, Ministrstvom zdravje, Direktoratom za javno zdravje, zapira zaradi prevelikega tveganja za izbruh bolezniCOVID-L9 med našimi otroki in mladostniki.

Trenutno nimamo nobenega potrjenega primera med našimi zaposlenimi, učenci in dijaki. Vendar je ocena, da je verjetnost vnosa virusa v Center zelo velika zaradi izjemno neugodne epidemološke situacije v okolju, od koder prihajajo številni delavci, določeni učenci in dijaki.

Obvestilo


Obvestilo Centra za socialno delo osrednja Slovenija – vzhod, Enota Kamnik

Obvestilo Centra za socialno delo KamnikSpoštovani uporabniki,

glede na pojav koronavirusa v Sloveniji prosimo obiskovalce Centra za socialno delo, da do nadaljnjega za zaščito vseh uporabnikov vstopajo v prostore centra samo v nujnem primeru. S strokovnimi delavkami in delavci kontaktirajte preko telefona ali preko elektronske pošte.

Naši kontakti so objavljeni na spletni strani https://www.scsd.si/centri-za-socialno-delo. V primeru, če morate oddati vlogo ali drugo dokumentacijo jo oddajte v poštni nabiralnik ob vhodnih vratih. Na takšen način želimo zavarovati zdravje vseh občanov in preprečiti širjenje bolezni.

Hvala za razumevanje.


Popolna prepoved obiskov v Domu starejših občanov Kamnik

Spoštovani, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je 6. marca 2020 z dopisom št. 0075-1/2020/8 sprejelo sklep o ukrepu: POPOLNE PREPOVEDI OBISKOV V DOMOVIH ZA STAREJŠE

Ustrezno ukrepanje je primarna skrb, naloga in obveza vseh izvajalcev storitev za starejše s ciljem zaščite zdravja uporabnikov storitev.<< Nazaj | Novice