Mali grad

Območno obrtna-podjetniška zbornica Kamnik že 40. let ustvarja nove priložnosti

04.12.2015

 

Območno obrtna-podjetniška zbornica Kamnik je zvečer v Domu kulture Kamnik obeležila svojo 40. obletnico delovanja, kjer se je zbranim pridružil tudi župan Marjan Šarec skupaj z županom Občine Komenda Stanislavom Poglajnom, predsednikom Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Brankom Mehom in predsednikom Območno obrtne-podjetniške zbornice Kamnik Markom Vrhovnikom.

»14. april 1975 je bil ponedeljek. Tedanja oblast je zavirala razvoj malega gospodarstva. Obrtniki so ugotovili, da so kot posamezniki premajhni in nemočni, da bi stvari lahko premaknili na bolje, zato so se po nekaterih slovenskih krajih začeli združevati v društva in združenja. Tudi kamniški obrtniki niso bili izjema. Janez Podjed, Franc Majhen in Sonja Vidervol so bili pobudniki za ustanovitev Združenje samostojnih obrtnikov Kamnik. Njim gre zahvala, da danes lahko praznujemo 40. obletnico združevanja obrtnikov in podjetnikov v lokalnem okolju. Časi so se od tedaj spremenili.« Tako je z uvodnimi besedami Barbara Božič začela pripovedovati zgodbo Območno obrtne-podjetniške zbornice Kamnik.

Globalizacija odpira meje podjetnim. Dosegli smo velik tehnološki razvoj in napredek, internet nam omogoča dostop do najrazličnejših informacij in v trenutku smo virtualno lahko na najbolj skritem kotičku našega modrega planeta. A kljub vsem tem spremembam in napredku, povezovanje obrtnikov in podjetnikov v močno stanovsko organizacijo nikoli ne bo zamrlo. Ob prebiranju zgodovine od najzgodnejšega povezovanja v cehe pa vse do danes, je zaznati isto vodilo: le povezani v stanovsko organizacijo smo močnejši. In to je potrdila tudi današnja udeležba, ko so se na slavnostnem dogodku zbrale številne kamniške obrtnice in obrtniki, podjetnice in podjetniki, ki so dokazali, da se Obrtno-podjetniška zbornica Kamnik z različnimi aktivnostmi trudi povezovati svoje člane in jim nudi tisto, kar v današnjem času pomeni največjo konkurenčno prednost – pot do informacij in znanja.

Čestitke ob okroglem jubileju je zbranim sprva namenil župan Marjan Šarec: »V današnjem času ni lahko biti ne podjetnik in ne obrtnik, niti javni delavec, pa vendar se vsi na svojem področju trudite in trudimo, da nam gospodarska in finančna kriza ne prideta do živega. Pa nam. In to nemalokrat. A med vsemi obstajajo tudi taki, ki nam na poti s sklonjeno glavo, znajo pristopiti in nam s prstom pokazati vrata, ki so le priprta in čakajo, da jih prave ideje odprejo ali pa kar snamejo s tečajev. In taka institucija je tudi Območna obrtno-podjetniška zbornica Kamnik. V okviru močne stanovske organizacije povezuje lokalne obrtnike in podjetnike. Z zanesljivim strokovnim kadrom nudi pomoč pri poslovanju obrtnikov in podjetnikov občine Kamnik. S storitvami svetovanja in izobraževanja, ki so ključnega pomena za obstoj podjetja in posameznika na trgu, pomaga pri pomembnih odločitvah, ki vplivajo tudi na našo lokalno skupnost. Nemalokrat pa je Območna obrtno-podjetniška zbornica Kamnik vezni člen z drugimi institucijami in ta vez je v času, ko se marsikateri obrtnik in podjetnik bori za obstoj in išče priložnosti uspeti, še kako pomembna. Dajete jim priložnost pokazati njihovo ustvarjalnost in inovativnost uspeti na domačem in ali pa na tujem trgu. Spodbujate razvoj obrti, organizirate seminarje, delavnice in še bi lahko našteval. Območna obrtno-podjetniška zbornica Kamnik tako že 40 let uspešno zastopa interese svojih članic in članov ter je nepogrešljiva organizacija slehernega obrtnika in podjetnika ali pa tistega, ki se na to pot šele podaja. Dovolite mi torej, da se Vam, članice in člani Območne obrtno-podjetniške zbornice Kamnik, iskreno zahvalim za Vaš trud in pogum, da vztrajajte na poti, se borite s surovo in brezkompromisno silo trga in konkurence ter kar je najpomembnejše, ohranjate kamniško obrt in podjetništvo. Ob jubileju Vam izrekam iskrene čestitke z željo, da ustvarjate nove priložnosti in pletete nove in stare zgodbe uspeha za vse sedanje ter naslednje generacije kamniških obrtnikov in podjetnikov.«

Čestitkam se je pridružil tudi župan Občine Komenda Slavko Poglajen:»Poslanstvo zbornice je zastopanje interesov članov in tvorno sodelovanje pri pripravi in sprejemanju zakonodaje, ki so povezani z obrtjo in podjetništvom. Zato je obrt v zadnjih letih postala uveljavljen in ugleden partner vsem institucijam v državi, tu predvsem mislim na ministrstva, vlado, šolstvo, davčni in politični sistem. Prav tako ima obrtno podjetniška zbornica pomembno vlogo pri promociji obrtnih poklicev, izobraževanju novih generacij obrtnikov in podjetnikov ter tudi pri ponovnem uveljavljanju obrti, ki je nekoč že bila na območju občin Kamnik in Komenda in že počasi izumira. Prepričan sem, da združenja, kot je Območna obrtno-podjetniška zbornica Kamnik, ne bodo nikoli propadla, saj so s svojim delovanjem že velikokrat opravičila svoj obstoj. Danes je rek, da smo združeni močnejši, še bolj prisoten, zato želim še veliko uspešnega in tvornega delovanja v korist članstva ter širše družbene skupnosti in vam ob vaši 40-letnici iskreno čestitam.«

Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Branko Meh je vsem članicam in članom Zbornice dejal: »V Obrtno-podjetniški zbornici smo tudi letos pripravili Zahteve slovenske obrti in podjetništva za leto 2015 za izboljšanje poslovnega okolja. In prav vsak dan se trudimo in borimo, da bo jutrišnji dan za obrtnike in podjetnike boljši. Zato upam in želim, da bomo tudi v bodoče znali ceniti moč in pomen zborničnega sistema ter ga uspeli prenesti v zavest in prakso mlajših generacij. Obrtno-podjetniška zbornica je in bo tudi v prihodnje pisala in krojila smernice obrtništva in podjetništva. V to sem trdno prepričan, saj so velika podjetja več ali manj že povedala svoje, sedaj smo na vrsti mi! Ob praznovanju 40. obletnice vam želim iskrene čestitke in še veliko uspešnih desetletij! Srečno!«

Z željo tudi v prihodnosti skupaj ustvarjati nove priložnosti za podjetništvo pa je predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Kamnik Marko Vrhovnik med drugim poudaril: »Danes, ko spremembe predstavljajo edino stalnico, je vloga Obrtno-podjetniške zbornice kot sindikata, ki pred državo zastopa interese drobnega gospodarstva in podporne institucije, ki nudi najrazličnejše podjetniške storitve svojim članom in skrbi za mreženje, še toliko bolj pomembna. Obrtna zbornica združuje strokovnjake, ki imajo znanje, ki se ves čas strokovno izobražujejo, sledijo spremembam zakonodaje in spremembam trga in nam podjetnikom lahko ponudijo tisto, kar potrebujemo. Spoštovani gostje, Obrtno-podjetniška zbornica Kamnik je institucija, ki povezuje in združuje. Institucija, ki ohranja tradicijo kamniške obrti, ki se hkrati razvija v sodobno podporno institucijo za obrt in podjetništvo, v osrednjo institucijo znanja, izobraževalnih in svetovalnih storitev za mikro, mala in srednje velika podjetja. Smo podporna podjetniška institucija, ki soustvarja pogoje za večjo konkurenčnost podjetnikov in njihovih zaposlenih. Zelo me veseli, da smo se danes zbrali v tako velikem številu, saj to dokazuje, da smo na pravi poti, da dobro opravljamo svoje delo in nam daje voljo, da bomo v prihodnosti še bolj znali prisluhniti željam svojih članov in jim ponuditi tisto, kar potrebujejo.«

S strani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije so bila članom kamniške izpostave Območne obrtne-podjetniške zbornice podeljena prestižna priznanja. Prestižno priznanje bronasti ključ so prejeli Franc Kremžar, Janez Mlakar, Janez Repanšek in Jože Volovšek, srebrni ključ Srečo Krmavnar, Anton Vrtačič, Peter Plevel, Vinko Polak in Emil Grzinčič, zlati ključ pa so prejeli Mihael Resnik, Ivan Dolčič, Jože Baronik, Boštjan Homar, Stane Kadunc, Milica Plut, Gregor Poličnik, Marjan Zavrl in Janez Podjed. Vsem, ki so 4 desetletja gradili Območno obrtno-podjetniško zbornico Kamnik in tistim, najbolj zaslužnim, pa se je vodstvo kamniškeizpostavezahvaliloza njihovo požrtvovalno delo pri kreiranju delovanja in dela v obrti in podjetništvu. Prejemniki priznanj so biliCiril Špenko, Marko Avguštin, Ivan Zrimšek, Stanislav Hrovat, Mihael Špruk, Rudolf Jeraj, Vilibald Plevel, Ahacij Romšak, Marta Leskošek Cerar inBranko Meh. Obrazložitve vseh priznanj si lahko ogledate tukaj.

Za glasbeno popestritev so poskrbeli članiskupine Za zdele, prijeten plesni zaključek pa pričarali plesalci Glasbene šole Kamnik z baletno predstavo »Trnuljčica« pod mentorstvom Ane Trojnar.

ISKRENE ČESTITKE PREJEMNIKOM PRIZNANJ IN ISKRENE ČESTITKE OBMOČNI OBRTNO-PODJETNIŠKI ZBORNICI KAMNIK!

 

 


<< Nazaj | Novice