Mali grad

Objavljen 1. javni poziv LAS Srce Slovenije v letu 2017 za sklad EKSRP

09.05.2017

 

Objavljen 1. javni poziv LAS Srce Slovenije v letu 2017 za sklad EKSRP-podaljšan rok za vložitev predlogov

Lokalna akcijska skupina (LAS) Srce Slovenije je na spletni strani v petek, 28. 4. 2017, objavila 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2017 za sklad EKSRP.

Rok za oddajo vlog na javni poziv je 30. 6. 2017.

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2017 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.

Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Okvirna višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 400.000 evrov. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije znaša 65 odstotkov.

Informacije o javnem pozivu lahko pridobite po elektronski pošti: las@razvoj.si , po telefonu 01/ 896 27 13, vsak delovnik od 9:00 do 13:00. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani www.las-srceslovenije.si v rubriki Javni pozivi. Zadnja vprašanja bodo možna do 28.6.2017.

Besedilo in fotografija: Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.


<< Nazaj | Novice