Mali grad

Obisk partnerskih šol na Osnovni šoli Šmartno v Tuhinju

18.10.2012

 

Dopoldan je župan Marjan Šarec obiskal Osnovno šolo Šmartno v Tuhinju, kjer izvajajo Comenius-ov projekt Aquamobility. Od torka, 16. oktobra do nedelje, 21. oktobra 2012, na šoli gostijo partnerske šole iz Litve, Nemčije, Nizozemske, Francije, Norveške.

Comenius-ov projekt Aquamobility se od predhodnih projektov razlikuje po tem, da so oblikovanja projektne skupine, samih ciljev, zamisli in idej potekala v Sloveniji, in sicer na kontaktnem seminarju v Portorožu. Letošnje šolsko leto Osnovna šola Šmartno v Tuhinju gosti partnerske šole, ki so vključene v omenjeni projekt. Tako imamo priložnost, da Slovenijo predstavimo v najboljši luči in opravičimo pridobljen sloves šole. Po besedah vodja projekta Aquamobility na Osnovni šoli Šmartno v Tuhinju Bobana Ilića se je šola uspešno povezala s šolami iz Nizozemske, Norveške, Nemčije, Francije in Litve. Združili so se okrog vode in vodnih virov, saj se zavedajo, da je voda globalni vir, ki potrebuje zaščito na lokalnem nivoju.

Gostujoči učenci in njihovi mentorji si bodo v času bivanja in gostovanja v Kamniku poleg delavnic, ki se bodo izvajale na šoli, ogledali tudi Slovenijo. Predvidena je ekskurzija na Bled in v Postojnsko jamo. Učitelji se bodo odpravili v Ljubljano na ogled starega mestnega jedra, izlet po Ljubljanici. Vsekakor pa najpomembnejše, vsi udeleženci se bodo sprehodili tudi skozi naše srednjeveško mesto.

Danes, ob slovesni prireditvi projekta Aquamobility, je zbrane sprva nagovorila ravnateljica Osnovne šole Šmartno v Tuhinju Jožica Hribar, ki ni skrivala ponosa, da sodelovanje v projektu Aquamobility predstavlja za šolo velik izziv. »Kljub temu, da zahteva od zaposlenih na šoli dodatno delo, izkušnje slovenskih in evropskih šol kažejo, da se takšna naložba bogato obrestuje. Mednarodni projekti spreminjajo vzdušje v učiteljskem kolektivu, krepijo občutek za timsko delo, prinašajo možnosti za izmenjavo izkušenj s šolami v tujini in omogočajo spoznavanje pedagoških praks iz drugih okolij ter tako prispevajo k večji odprtosti šole in strokovnemu razvoju učiteljev. Z dolgoročnim vključevanjem v mednarodno okolje šola zagotovo krepi svoj ugled. Svež pristop k poučevanju in povezovanju s tujino pa prispevata k večji motivaciji učencev za učenje tujih jezikov. Vsem želim uspešno delo, prijetno počutje in obilo veselja pri sklepanju mednarodnih znanstev in prijateljstev.«

Povabilu na prireditev se je odzval tudi župan Marjan Šarec, ki je pohvalil prizadevanja vodstva šole, njenih strokovnih delavcev in učencev šole, ki s svojo vnemo in zagonom prispevajo k večji prepoznavnosti šole, posledično pa tudi naše občine. »Dobrodošli v naši občini Kamnik, občini obdani s kamniškimi planinami in dobrodošli v eni izmed sedmih kamniških osnovnih šol, kjer upam, se po dveh dneh že počutite domače. Veseli me, da ste se odzvali obisku oziroma izmenjavi, saj so tovrstne izmenjave obojestransko koristne. Verjamem, da si boste učitelji izmenjali znanja in izkušnje učnega procesa, učenci pa pridobili nova prijateljstva, spoznali druge kulture, države. Pozitivni učinki tovrstnih izmenjav se kažejo na marsikaterem področju. Od znanja učencev o življenju in šolskem življenju partnerskih šol, strpnosti do drugih kultur, do povečane motivacije učenja tujih jezikov, izboljšanje socialne spretnosti in sposobnosti timskega dela, pa vse do večje samozavesti posameznega učenca. Vse to znanje je v današnjem svetu še kako dobrodošlo. Potrebno se je povezovati, kajti s skupnimi močmi, z novimi idejami bomo ali pa boste lahko prišli do novih rešitev. Le-te in drugačen pristop ter pogled na stanje v katerem se nahajamo, pa danes potrebujemo. Želim vam, da boste ohranili stike tudi po izmenjavi, se obiskovali in stkali pristna prijateljstva. Po vsem pridobljenem znanju pa si le vzemite čas in si oglejte tudi lepote, ki jih ponuja naša občina, saj po uspešnem in napornem delu vsakemu pripada tudi malce sprostitve«, je zbrane nagovoril v avli Osnovne šole Šmartno v Tuhinju.

Pozdravni nagovor udeležencem srečanja pa je namenil tudi Boban Ilić, vodja projekta Aquamobility na Osnovni šoli Šmartno v Tuhinju. »Partnerskim šolam bomo predstavili našo šolo, šolski sistem in vodne vire v upanju, da bodo del izkušnje prenesli tudi v njihov domač kraj. Mednarodno sodelovanje s seboj nosi veliko odgovornost in prinaša naši šoli dodano vrednost, saj jo uvršča med tiste slovenske šole, ki se zavedajo pomembnosti medkulturnega dialoga ter odgovornosti do razvijanja evropske zavesti. Z vsako izmenjavo postajamo bogatejši za nove izkušnje.«

Učenci so nam danes skupaj z mentorji pripravili prijeten kulturni program, v katerem so se predstavili z ljudskimi plesi in glasbo. Učenci, ki sodelujejo pri projektu Aquamobility, so nam uprizorili Povodnega moža. Vsekakor pa je bila zanimiva tudi predstavitev držav partnerskih šol.

O Comenius-ovem projektu Aquamobility  

Kot pravijo, se je na Osnovni šoli Šmartno v Tuhinju vse začelo leta 2005, ko so na šoli začeli s sodelovanjem v triletnem mednarodnem projektu Comenius pod naslovom »Okolje, v katerem živimo, nas oblikuje«. S partnerskimi šolami s Cipra, Italije, Nemčije, Španije in Portugalske so spoznavali življenjske navade in vpliv pokrajine na način življenja. Učenci so začeli obiskovati izobraževalne ustanove v tujini in prvič prebivali pri njihovih tujejezičnih vrstnikih. Tudi učitelji so spoznali, da je življenje na Cipru precej dražje, kot v Sloveniji, da imajo v Italiji zelo lepe muzeje, v Nemčiji čudovite gradove, da so Portugalci pravi pomorščaki in Španci pravi kulinariki. Izobraževanje je dobilo povsem novo, svetovljansko obliko. V resničnem življenju pa so začeli spoznavati navade in običaje drugih narodov ter se učiti sprejemanja drugačnosti. Po končanem projektu so na šoli iskali nove izzive v želji, da pridobljene izkušnje obdržijo, se iz njih nekaj naučijo ter poskušajo znanje nadgraditi. Vključili so se v projekt Poskusnega uvajanja obveznega drugega tujega jezika. Nemščina je tako postala obvezni predmet za vse učence v zadnji triadi. Učenci šole so dobili novo jezikovno priložnost pri kateri je poudarek na razvijanju sporazumevalne zmožnosti. Izkušnje s prvega Comeniusovega projekta so leta 2009 poglobili s projektom Slovita, v sodelovanju z osnovno šolo iz Italije, ampak tokrat v podprogramu eTwinning. Kar 21 učencev je v mesecu novembru 2009 teden dni preživelo pri svojih prijateljih. Obiskovali so njihovo šolo, si ogledali znamenitosti Rima in okolice, spoznali navade in način življenja svojih prijateljev. Vse to pa so v mesecu maju 2010 v Sloveniji omogočili tudi učencem iz Italije. Preko spoznavanja naše dežele so se prijateljske vezi še poglobile. Po končanem projektu pa so se na šoli odločili, da bodo začeli z zgodnjim poučevanjem tujega jezika, in sicer v 3., 4. in 5. razredu so začeli izvajati angleške urice. Angleške pesmice, izštevanke in pravljice so se vselile v učilnice šole. Jezik je postal bolj zanimiv in prijaznejši.

V letu 2011 so prvič sodelovali v projektu Akademija srednjeevropskih šol (ACES) s srbsko šolo iz mesteca Đurđevo in razvijali medkulturni dialog. Ohrabreni z doseženimi rezultati, z odzivom otrok, staršev in lokalne skupnosti so se odločili, da mednarodno sodelovanje razširijo in popestrijo v projektu ACES (Akademija srednjeevropskih šol) ter v Comenius-ovem projektu Aquamobility.  

Na Osnovni šoli Šmartno v Tuhinju se zavedajo pomembnosti vključevanja otrok in učiteljev v širšo mrežo mednarodnega sodelovanja na področju izobraževanja. Želijo ozavestiti pomembnost poznavanja in razumevanja evropske kulturne in jezikovne raznolikosti ter mladim pomagati v pridobivanju osnovnih življenjskih spretnosti. Program Vseživljenjskega učenja v podprogramih Comenius, eTwinning in Akademija srednjeevropskih šol (ACES) na šoli nudijo prepoznavnost in tako željen evropski pridih. Z vsako izmenjavo na šoli postajajo bogatejši za nove izkušnje. Kritično presojajo delo in rezultate kolegov v tujini, spoznavajo njihov izobraževalni sistem in po opravljeni primerjalni analizi poskušajo uvajati preizkušene in pozitivne rešitve. Mednarodno sodelovanje pa s seboj nosi veliko odgovornost in prinaša šoli dodano vrednost, saj jo uvršča med tiste slovenske šole, ki se zavedajo pomembnosti medkulturnega dialoga ter odgovornosti do razvijanja evropskih vrednosti.


<< Nazaj | Novice