Mali grad

Občinska uprava bo v mesecu juniju obiskala krajevne skupnosti

29.05.2012

 

Podžupan Damjan Hribar je 15. marca 2012 vsem predsednikom krajevnih skupnosti poslal dopis, v katerem jih je pozval k predložitvi dveh ključnih in najbolj potrebnih projektov posamezne krajevne skupnosti. Cilj nabora predlogov je bila dejanska seznanitev občinske uprave z najbolj perečimi problemi posamezne krajevne skupnosti in posledično terenski ogledi občinske uprave, ki jih je nameravala izvesti v mesecu maju.

Do predlaganega datuma, to je 18. april 2012, je na Občino Kamnik s strani krajevnih skupnosti prispelo 15 odgovorov, 7 krajevnih skupnosti pa odgovora ni poslalo. Tudi na podlagi neodzivnosti posameznih krajevnih skupnosti, se je občinska uprava odločila prestavili oglede planirane v mesecu maju, na mesec junij.

Dejstvo je, da je vsaka krajevna skupnost osnovna celica, ki skrbi za razvoj okolja, v katerem živimo. Očitno se nekatere krajevne skupnosti premalo zavedajo pomembnosti njihovega aktivnega delovanja in se jim ne zdi smiselno sodelovati v dajanju pobud občinske uprave po boljšem in kvalitetnejšem razvoju okolja njihove krajevne skupnosti, pa tudi občine kot celote.

Vsekakor vseh pobud, želja in predlogov ni moč upoštevati in kratkoročno tudi realizirati, kljub vsemu pa je mnenje občinske uprave, da je komunikacija med krajevnimi skupnostmi in občinsko upravo za reševanje kakršnihkoli problemov, ključnega pomena.

Občinska uprava bo, kot že rečeno, predvidene terenske oglede po posameznih krajevnih skupnostih izvedla v mesecu juniju.


<< Nazaj | Novice