Mali grad

Občino Kamnik obiskala minister za obrambo mag. Matej Tonin in minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj

14.09.2020

 

Občino Kamnik obiskala minister za obrambo mag. Matej Tonin in minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj Občino Kamnik sta danes obiskala minister za obrambo mag. Matej Tonin in minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj. V prostorih Občine Kamnik jih je sprejel župan Matej Slapar, v okviru delovnega obiska pa sta ministra z županom spregovorila o razmerah v občini Kamnik, o razvojnih projektih in izzivih naše Občine.

Minister za obrambo si je nato v nadaljevanju obiska ogledal gradnjo prizidka in ureditev štabne sobe, ki se bo uredila in opremila v okviru evropskega projekta MUHA. Projekt MUHA je za 30 mesecev (marec 2020 -avgust 2022) združil 10 partnerjev iz jadransko-jonske regije v prizadevanjih za izboljšan odziv sistemov vodooskrbe. Občina Kamnik ima, kot partnerica v projektu MUHA (Okvir za obvladovanje različnih nevarnosti in tveganj pri vodooskrbnih sistemih), skupni proračun v vrednosti 235.000 evrov s 35.250 evrov lastne udeležbe (15 odstotkov), medtem ko bo preostalih 85 odstotkov financiranih s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. V okviru projekta MUHA se bo uredila štabna soba Civilne zaščite. V ta namen so predvidena sredstva (69.400 evrov) za opremo, kjer je predvideno predvsem opremljanje nove štabne sobe z nekaterimi ključnimi komponentami za izboljšani odziv (npr. podpora situacijskemu zavedanju ob naravnih in drugih nesrečah). Poleg tega bo imela Občina izdelano analizo in načrt izvedbe odziva skladen s sodobnimi standardi WHO za varno delovanje vodovodnih sistemov ter izdelan hidravlični model vodovodnega sistema mesta Kamnik. V ta sklop spadajo tudi organizacija dogodkov, delavnic in štabne vaje (61.510 evrov). Končna vrednost projekta MUHA torej znaša 235.000 evrov (evropska sredstva), prizidek štabne sobe (I. in II. faza) pa 157.365 evrov (občinska sredstva). S tem bodo zagotovljeni ustrezni materialni pogoji za delo Občinskega štaba Civilne zaščite in po večletnih prizadevanjih tudi zaključeno vprašanje ureditve oziroma zagotovitve primernega prostora, kjer se bodo posledično lahko nemoteno izvajale naloge vodenja IPS (intervencijsko poveljniškega sistema), hkrati pa bo sama lokacija in njena povezljivost z operativno centrom 112 ter lokalnim klicnim centrom omogočala tesno povezanost sistema vodenja IPS z ostalimi funkcijami interventnih enot, kar se je pokazalo tudi letos ob večmesečni epidemiji COVID-19. Minister si je ogledal tudi trenutne prostore Občinskega štaba Civilne zaščite in skladišče materialno-tehničnih sredstev za delovanje ob boju zoper koronavirus COVID-19.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je obisk nadaljeval v Domu starejših občanov Kamnik. Predstavniki vodstva so ministru predstavili idejni načrt za širitev Doma, z namenom uvedbe ureditve nove možne rdeče cone (v okviru sredstev iz evropskih skladov), in se dogovorili za operativni sestanek, kjer se bodo podrobneje pogovorili o možnostih sofinanciranja iz sklada evropskih sredstev. Kot so ob obisku ministra povedali s strani vodstva, je Dom starejših občanov Kamnik dobil zeleno luč za akcijski načrt, da se lahko še v tem tednu srečajo z najožjo ekipo ministrstva ter se dogovorijo o tem, kako nabolj učinkovito uporabiti dana evropska sredstva za vzpostavitev in gradnjo prostorskih kapacitet, ki bodo omogočala varno obravnavo obolelih s koronavirusom ali kakšno drugo boleznijo.


<< Nazaj | Novice