Mali grad

Občina Kamnik v okviru programa »Pomoč občanom« zagotavlja brezplačne pravne informacije

23.03.2016

 

Občina Kamnik v okviru programa »Pomoč občanom« zagotavlja brezplačne pravne informacijeV želji po pomoči občanom v stiski je Občina Kamnik s programom »Pomoč občanom« v tem mesecu začela vzpostavljati mehanizem za hiter in učinkovit dostop občanov do pravnih informacij, ki jih potrebujejo. Program je namenjen materialno, socialno ali kako drugače ogroženim občanom naše občine. Omogočal bo pravočasno seznanitev z njihovimi pravicami, pravnimi in drugimi možnostmi, na ta način pa želimo najbolj ranljivim članom lokalne skupnosti vsaj delno pomagati, preprečiti ali omiliti stiske, v katerih se znajdejo.

V trenutku, ko ljudje v konkretni življenjski situaciji potrebujejo hitre pravne informacije, usmeritev in pomoč pri pridobivanju brezplačne  pravne pomoči, bo zagotovljen zaupen prostor, kjer bodo občanke in občani lahko hitro in brez strahu pred stroški pridobili informacije o svojem pravnem položaju ter druge informacije, potrebne za njihovo nadaljnje odločanje in delovanje. S tem bodo lahko učinkoviteje zavarovali in uveljavili posamezne pravice ali celo preprečili morebitne sodne spore. Pri tem je smiselno poudariti, da podane informacije ne bodo nadomeščale pravnega svetovanja in zastopanja, ki ga izvajajo licencirani odvetniki ali institut brezplačne pravne pomoči (BPP), ki ga zagotavlja država. Pomoč bo informativne narave, namenjena seznanitvi občank in občanov z njihovimi pravicami, obveznostmi ter pravnimi in ostalimi možnostmi.

»Pomoč občanom« se bo po predhodnem naročilu izvajala v prostorih Občine Kamnik (Glavni trg 24), in sicer dvakrat tedensko: ob ponedeljkih med 9. in 13. uro ter ob sredah med 13. in 17. uro. Za vse informacije se lahko v času uradnih ur Občine obrnete na višjo svetovalko za reševanje pravnih zadev in svetovanje Petro Stergar, ki je dosegljiva na telefonsko številko 01 831 81 28 ali po elektronski pošti petra.stergar@kamnik.si.

Občina Kamnik se zavzema za  krepitev sodelovanja z nevladnimi organizacijami, Centrom za socialno delo Kamnik in drugimi organizacijami, ki delujejo na področju pomoči posameznikom v stiski. Le tako bomo lahko z vključenimi deležniki v pravnih zadevah učinkovito pomagali ljudem. Problemi, ki jih zaznavamo, praviloma v svojem izhodišču niso le pravne  narave, pač pa so posledica različnih dejavnikov, tako osebnih, socialnih, ekonomskih, zdravstvenih kot tudi drugih okoliščin, s katerimi se srečujejo naše občanke in občani.


<< Nazaj | Novice