Mali grad

Občina Kamnik uspešna pri pridobivanju sredstev v okviru programa dynALP climate

29.12.2010

 

Občina Kamnik je kljub hudi konkurenci uspela na razpisu programa dynALP climate pridobiti sredstva za dva projekta (Povabilo v gozd in Ekoembalaža), poleg tega pa je partner v prav tako uspešno pridobljenem projektu »Mladi v akciji«, katerega nosilec je država Liechtenstein.

Pri projektu »Povabilo v gozd« so se povezale občine Bovec, Bohinj, Kranjska gora in Kamnik ter organizacije in posamezniki, ki se ukvarjajo z gozdno pedagogiko v Sloveniji. Občina Kamnik je nosilna občina in je prijavila projekt, katerega namen je učenje razvijanja osebnega odnosa do narave, spoznavanje posledic neurij, ugotavljanje njihovih vzrokov in dojemanje sprememb. Projekt je zasnovan v obliki delavnic v gozdovih v bližini vrtcev in šol.
Eden od glavnih ciljev projekta je začetek oblikovanja mreže gozdne pedagogike v Sloveniji. V slovenskih vrtcih in šolah se gozdna pedagogika za enkrat še ni uveljavila. Različni posamezniki delujejo nepovezano in samoiniciativno.
S povezovanjem štirih občin želi občina Kamnik spoznati tudi različna okolja in izmenjati izkušnje ter projektu dati večjo prepoznavnost.
Poleg izobraževalne vrednosti je projekt tudi promocijske narave. Z organizacijo dogodkov v šolah in vrtcih, na javnih prostorih v občinah, z objavo v medijih, izdelavo zloženke, plakatov, izdelavo kratkega filma in predstavitvijo projekta na 6. kongresu Evropske mreže gozdne pedagogike, želimo spodbuditi vse prebivalce naših občin in tudi širše k razmišljanju o negativnih posledicah našega načina življenja in človekovih posegov v okolje ter k ukrepanju za izboljšanje nastalih razmer.
Projekt je usmerjen k izboljšanju odnosa med človekom in naravo, krepitvi občutka povezanosti z naravo in razvijanju spoštovanja do narave.
Vrednost projekta je 40.000 evrov, od tega dynALP climate prispeva 50 odstotkov, torej 20.000 evrov, delež občine Kamnik je 10.000 evrov.

Projekt »Ekoembalaža« je del širšega projekta lokalne samooskrbe imenovanega »Naravnost z dežele«. Izvaja ga zadruga Jarina že od leta 2007 skupaj s Centrom za razvoj Litija ter s partnerskimi občinami, med njimi tudi občino Kamnik. Gre za mrežo, ki povezuje ponudnike podeželja Srca Slovenije - pridelovalce zelenjave, sadjarje, čebelarje in vrtnarje. Danes združuje 53 ponudnikov. Vključenih je 22 javnih inštitucij znotraj območja (šole, vrtci), večja veriga restavracij v Sloveniji ter gostinski lokal. V letošnjem letu je bilo razdeljeno okoli 66 ton lokalno pridelane hrane.
S projektom »Ekoembalaže« želi občina Kamnik uresničiti idejo o skupni, enotni embalaži za ponudnike iz regije. Projekt bo pilotno izveden na območju občine Kamnik, rezultati pa bodo preneseni na celotno regijo. Razvila se bo ekološka embalaža, ki bo usmerjala potrošnike k večji okoljski ozaveščenosti ter zmanjševanju ogljičnega odtisa.
Vrednost projekta je 10.000 evrov, dynALP climate prispeva 50 odstotkov, torej 5.000 evrov, delež občine Kamnik je 5.000 evrov.

Tretji projekt z naslovom »Mladi v akciji« pa je namenjen izmenjavi izkušenj mladih v alpskih državah. Iz Slovenije poleg občine Kamnik v projektu sodeluje tudi občina Bovec. Aktivnosti so vsebinsko usmerjene k prilagajanju in preprečevanju klimatskih sprememb. Kamniška in bovška občina bosta prihodnjo pomlad gostili mlade iz 8 švicarskih občin v bližini Luzerna. Kamničani in Bovčani bodo obisk jeseni vrnili v Švici, kjer se bodo seznanili z okoljevarstvenimi ukrepi predvsem na področju turizma.
Vrednost projekta je 40.000 evrov, dynALP climate prispeva 50 odstotkov, delež občine Kamnik je 2.500 evrov.


<< Nazaj | Novice