Mali grad

Občina Kamnik prva prejemnica EU sredstev 2014-2020 za izgradnjo kanalizacijske in vodovodne infrastrukture

10.08.2015

 

Služba Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala prvi odločitvi o finančni podpori projektom v okviru izvajanja programskega obdobja 2014-2020. Gre za naložbi v »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik« ter »Oskrbo s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik« v skupni vrednosti dobrih 50 milijonov evrov. Za projekta bo slabih 31 milijonov evrov prispeval Kohezijski sklad EU. 

Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik« v vrednosti 39 milijonov evrov zajema naložbe v odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Cerklje na Gorenjskem, Domžale, Kamnik, Komenda, Mengeš in Trzin. V okviru projekta bo zgrajena kanalizacija v skupni dolžini 47.167 m in 21 črpališč, nadgrajena pa bo tudi centralna čistilna naprava do zmogljivosti 149.000 populacijskih ekvivalentov z novo biološko linijo in uvedbo terciarne stopnje čiščenja odpadne vode. S tem bo zgrajena ustrezna infrastruktura za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, pri čemer se bodo zmanjšali tudi vplivi na okolje. Prispevek Kohezijskega sklada je ocenjen na slabih 24 milijonov evrov. 

V okviru projekta »Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik« bo zgrajen vodovod Vrhpolje - Šmartno in objekti na vodovodnem omrežju v Tuhinjski dolini; urejeno bo vodovodno omrežje na južnem delu vodovodnega sistema Kamnik, nadgrajen vodovodni sistem Domžale in priključen vodovodni sistem Mengeš. Skupno bo zgrajenih 30.180 m vodovodnih cevovodov, 10 črpališč in 5 vodohranov. Projekt v vrednosti dobrih 11 milijonov evrov bo tako omogočil priključitev približno 38.000 prebivalcev na sistem javne oskrbe s pitno vodo, prispeval k zmanjšanju vodnih izgub in izboljšanju kakovosti oskrbe s pitno vodo ter življenjskih pogojev prebivalcev. Prispevek Kohezijskega sklada je ocenjen na slabih 7 milijonov evrov (Vir: Ministrstvo za okolje in prostor).

Kot so v petek že poročali na STA, naj bi služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko začela z izdajanjem za sofinanciranje s kohezijskimi sredstvi iz novega sedemletnega finančnega obdobja 2014-2020, danes pa smo prejeli sporočilo za javnost, da je Občina Kamnik prejela finančno podporo.

Župan Občine Kamnik, ki je bila tudi vodilna občina v tem projektu, Marjan Šarec, je poudaril, da smo po petih letih trdega dela, vendarle uspeli pripeljati projekt kohezije do konca, ki je pravzaprav šele začetek operativnega dela na terenu. "Zasluga gre tako nekdanji premierki Alenki Bratušek, ki je imela posluh za naše projekte in nam je takratna vladna uredba omogočila začetek del z lastnimi sredstvi oziroma s sredstvi, ki smo jih dobili s posojilom. Sedanja ekipa pod vodstvom ministrica Alenke Smerkolj pa je to delo dokončala. Celotni ekipi, ki se je na vladni strani ukvarjala s tem izrekam zahvalo, prav tako pa gre velika pohvala ekipi na Občini Kamnik pod vodstvom Suzane Stražar, ki vodi projekt za sedem občin," je dodal župan Marjan Šarec.


<< Nazaj | Novice