Mali grad

Občina Kamnik prejemnica priznanja Urada Združenih narodov za zmanjšanje tveganja nesreč

04.12.2014

 

Župan Marjan Šarec je popoldan v Domu kulture Kamnik, iz rok predstavnice Urada združenih narodov za zmanjšanje tveganja nesreč Biljane Markove, kot župan prvega slovenskega mesta in občine, prejel priznanje Združenih narodov »Mesto in občina, odporna na nesreče.« Kamnik se s prejemom certifikata pridružuje več kot 2.200 mestom na svetu, ki so prejemniki priznanj in postavlja Slovenijo na zemljevid držav, katere se zavedajo pomembnosti zmanjševanja tveganj nesreč tudi na lokalnem nivoju. Pred slovesnostjo v Domu kulture Kamnik so si gostje ogledali tudi prenovljeno mestno šolo, Osnovno šolo Toma Brejca, ki z letošnjim letom tako med drugim nudi tudi potresno varno zavetje vsem prihodnjim generacijam mladih učenjakov. 

V okviru Organizacije združenih narodov, Urada združenih narodov za zmanjšanje tveganja nesreč, že od leta 2010 poteka kampanja »Odporni na nesreče – moje mesto se pripravlja.« Njen namen je večja vključitev lokalne ravni (mesto/občina/lokalna skupnost) v prizadevanja za zmanjševanje tveganj za naravne in druge nesreče. Pobuda temelji na Hjoškem okvirnem akcijskem načrtu za obdobje 2005-2015: Krepitev odpornosti držav in skupnosti proti naravnim nesrečam, ki ga je leta 2005 sprejelo 168 držav, med njimi tudi Slovenija. Tudi na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje se zavedajo, da je lokalna raven ključna nosilka dejavnosti zmanjšanja tveganja nesreč, zato so se v letošnjem letu v pobudo tudi aktivno vključili in spodbudili Kamnik pri sodelovanju v kampanji. Kamnik je tako postal prvo mesto in občina s certifikatom »Mesto in občina, odporna na nesreče.«

Občina Kamnik velja v Republiki Sloveniji za napredno občino z vidika varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, saj je znana po tem, da učinkovito in uspešno izvaja različne naloge, vezane na celovito upravljanje s celotnim ciklom naravnih in drugih nesreč (pripravljenost, odziv, blaženje posledic). Učinkovitost odziva se izkazuje pri številnih ujmah, ki so prizadele občino Kamnik (poplave, vetrolom, žledolom). Na področju pripravljenosti pa je primer občine, ki aktivno razvija sisteme za spremljanje stanja nevarnosti (poplavna nevarnost, potresna nevarnost) in jih vključuje v različne procese – tako preventivnega delovanja (sanacije, vključevanje v prostorske načrte, omilitveni ukrepi), kakor tudi priprave na učinkovitejši odziv (načrti zaščite in reševanja). Pri tem je potrebno poudariti predvsem aktivno, nesebično delovanje 13 prostovoljnih gasilskih enot občine Kamnik, združenih v Gasilsko zvezo Kamnik in aktivnost ene prostovoljne industrijske enote. Te enote izvajajo javno gasilsko službo in se povezujejo z ostalimi deležniki - enotami zaščite in reševanja, kot so štab Civilne zaščite Občine Kamnik in Društvo GRS Kamnik.

Župan Marjan Šarec, ni le župan, ampak tudi izjemno navdušen gasilec in se zato še toliko bolj zaveda pomembnosti uvajanja preventivnih ukrepov na področju zaščite in reševanja, vse z namenom zmanjševanja in preprečevanja posledic, ki jih za seboj puščajo naravne nesreče. Nedavno tega smo bili priča posledicam, ki so jih povzročile poplave in žledolom, hkrati pa tudi nesebični dejavnosti gasilcev in vseh deležnikov v sistemu zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah. Ob prejemu certifikata se je zahvalil za izkazano čast in poudaril, da je Občina Kamnik sistem zaščite in reševanja dolgo let pilila in izpilila do te mere, da je danes lahko za vzgled drugim občinam in ne nazadnje tudi drugim državam. »Zavedamo se, da certifikat ne pomeni, da se nam zdaj ne bo ničesar več zgodilo. Je velika spodbuda za naprej in dokaz, da delamo pravilno, ker delamo z roko v roko ob vseh naravnih nesrečah, ki ji zadnje čase ni malo. Slovenija in tudi občina Kamnik je v veliki meri na udaru naravnih nesreč, ki jih je bilo v preteklosti nekoliko manj. Za to se ob vsaki naravni nesreči vedno znova učimo. Učimo se, kako reagirati, kako ravnati in kako, še zboljšati ta sistem, ki je že sedaj na visoki ravni. Občina Kamnik je lahko ponosna, da ima takšne člane gasilskih društev, štab Civilne zaščite Občine Kamnik in ne nazadnje tudi krajanke in krajane, ki se zavedajo pomena varnosti, ki se zavedajo pomena pravilnega reagiranja ob vseh možnih nesrečah. Iskrena zahvala predstavnici Urada združenih narodov za zmanjšanje tveganja nesreč Biljani Markovi, ki je prišla med nas, nam podelila certifikat, ki nam bo v veliko spodbudo za naprej. Spoštovane tovarišice gasilke, spoštovani tovariši gasilci in vsi, ki sodelujete pri reševanju nesreč, vam iskrena hvala v imenu Občine Kamnik, saj smo ravno zaradi vas prejemniki tega visokega priznanja. Na pomoč!«

Predstavnica Urada združenih narodov za zmanjšanje tveganja nesreč Biljana Markova je ob podelitvi certifikata poudarila prizadevanja Občine Kamnik, ki je z vsemi aktivnostmi na področju zmanjševanja za tveganje nesreč vzor in spodbuda drugim slovenskim mestom in občinam ter primer dobre prakse, kako strokovno in organizirano pristopiti k izgradnji družbe, bolj odporne na nesreče. 

Nekaj besed je prisotnim namenil tudi namestnik generalnega direktorja Uprave za zaščito in reševanje, gospod Branko Dervodel, ponosen, da ima pod svojim okriljem tak tim delovnih ljudi, kot so člani Civilne zaščite Občine Kamnik. Da je temu res tako, sta v nadaljevanju celovito upravljanje s celotnim ciklom naravnih in drugih nesreč predstavila vodja intervencij in član štaba Civilne zaščite Občine Kamnik Jože Oblak ter zunanji strokovni sodelavec občine, predstavnik Fakultete za gradbeništvo in geodezijo doc. dr. Primož Banovec.

Za kulturni program slavnostnega prejema certifikata so poskrbele članice skupine Golden girls in Lana Bučevec ob glasbeni spremljavi Matica Smolnikarja. Za vezno besedo je poskrbela Vladka Bučevec.

Prejem certifikata ni končni cilj zadane naloge, ampak spodbuda za nadaljnje delo. V tem projektu je pomemben prav vsak, ki je pomagal graditi in spreminjati stvari na bolje. Vsak, ki je deloval za boljšo osebno in kolektivno varnost ljudi in premoženja in bo to delal tudi v prihodnje, za dobro Kamnika, Kamničank in Kamničanov.


<< Nazaj | Novice