Mali grad

Občina Kamnik prejela sklep o umestitvi trase M9 Kidričevo–Vodice

27.02.2017

 

Občina Kamnik prejela sklep o umestitvi trase M9 Kidričevo–VodiceObčina Kamnik je prejšnji teden s strani Vlade Republike Slovenije prejela sklep o Potrditvi predloga najustreznejše variante v postopku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 Kidričevo–Vodice.

Na podlagi 29. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12) je Vlada Republike Slovenije na 123. redni seji dne, 23. 2. 2017 pod točko 1.4 sprejela naslednji

S K L E P

  1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila s predlogom najustreznejše variante, ki je proučena v gradivu »Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M9 Kidričevo–Vodice, Študija variant s predlogom najustreznejše variante«, ki jo je pod št. 13032, oktober 2014, izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d. o. o. iz Maribora.
  2. Vlada Republike Slovenije je kot najustreznejšo potrdila varianto, ki poteka na odseku A po varianti 2 z 2b, na odseku B po varianti 1, nato po odseku C, na odseku D po varianti 1 in nato po odseku E.

Sklep


<< Nazaj | Novice