Mali grad

Občina Kamnik prejela certifikat Mladim prijazna občina 2018 – 2022

06.11.2018

 

Občina Kamnik prejela certifikat Mladim prijazna občina 2018 – 2022Podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Igor Žavbi je popoldan v Mestnem muzeju Ljubljana prevzel certifikat Mladim prijazna občina 2018 – 2022, dogodku pa sta prisostvovala tudi vodja Oddelka za družbene dejavnosti Tina Trček in vodja Mladinskega centra Kotlovnica Rok Kosec. Občina Kamnik je certifikat prejela že za obdobje 2014 – 2018, na podlagi kandidiranja na razpisu pa je pristojna komisija odločila, da Občini ponovno dodeli certifikat Mladim prijazna občina, in sicer za nadaljnja štiri leta.

Certifikat Mladim prijazna občina je priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik. Tovrstni ukrepi so usmerjeni v integracijo vedno novih generacij mladih (to je oseb, starih od 15 do vključno 29 let) v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa v spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja mladih.

Certifikat s štiriletno veljavnostjo se letno podeljuje lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija prepozna kot mladim prijazne, ker uspešno izvajajo po vsaj en ukrep iz vseh prioritetnih področjih mladinskih politik. Podeljuje ga Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Letos so na novo certifikat prejele Občina Črnomelj, Občina Domžale, Občina Postojna, Občina Slovenske Konjice, podaljšanje certifikata pa so, poleg Občine Kamnik, pridobili še Mestna občina Celje, Občina Črna na Koroškem, Občina Idrija, Občina Ljutomer, Občina Trbovlje.

Podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Igor Žavbi je tako danes skupaj s predstavnico Skupnosti občin Slovenije Barbaro Horvat in vodjo programa Mladim prijazna občina Nino Bavčar Čargo podpisal dogovor in tudi uradno v imenu Občine Kamnik prejel certifikat Mladim prijazna občina 2018 – 2022. Ob prejemu je med drugim predstavil ukrepe mladinske politike, ki jih izvajamo v občini Kamnik, ter poudaril zgledno sodelovanje z Mladinskim centrom Kotlovnica in si zaželel, da bi čez štiri leta lahko ponovno podaljšali certifikat Mladim prijazna občina: »Ponosni smo na povezovanje mladih na relaciji Občina – Mladinski svet Kamnik – Mladinski center Kotlovnica na področju izdelave in priprave Strategije razvoja na področju mladih za obdobje 2019 -2021, aktivne udeležbe mladih pri Lokalni akcijski skupini za preprečevanje zasvojenosti od drog in tudi pri evropskem projektu City walk (promocija hoje) glede na to, da ima občina velike turistične potenciale za ta projekt. Pri tem je potrebno izpostaviti dejavnost Mladinskega centra Kotlovnica, ki je eden od glavnih nosilcev politike za mlade v občini, njegovi člani imajo ideje, projekte in cilje, katere skušajo tudi uresničiti – pomagati mladim implementirati občinsko mladinsko politiko, Občina pa le-to finančno podpira v skladu s sprejetim občinskim proračunom. Potrebno je izpostaviti tudi odprtje dnevnega centra Društva staršev otrok s posebnimi potrebami za kvalitetno preživljanje prostega časa mladostnikov s posebnimi potrebami po zaključku šolanja. Le-ta je bil ustanovljen z namenom uresničevanja skupnih ciljev izvajanja in razvijanja celostnih potreb družin, staršev, skrbnikov in drugih, ki nudijo skrb otroku – mladostniku, se razvijajo njihove sposobnosti, krepijo njihovo samopodobo ter samozavest za mlajše invalidne osebe.«

Pred samim podpisom certifikata je potekal tudi izobraževalni dogodek, ki se ga je udeležil vodja Mladinskega centra Kotlovnica Rok Kosec.

Za kulturno popestritev je poskrbel kvartet Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana pod mentorstvom Klemna Kotarja.


<< Nazaj | Novice