Mali grad

Občina Kamnik postala polnopravna članica Združenja zgodovinskih mest Slovenije

09.11.2016

 

Občina Kamnik postala polnopravna članica Združenja zgodovinskih mest SlovenijeŽupan Marjan Šarec se je dopoldan v sejni sobi Mestne občine Ptuj udeležil slavnostne skupščine ob 15. obletnici delovanja Združenja zgodovinskih mest Slovenije, kjer je podpisal aneks, s tem pa je Občina Kamnik postala tudi polnopravna članica Združenja zgodovinskih mest Slovenije. 

Občinski svet Občine Kamnik je v letošnjem juniju soglasno potrdil vključitev Občine Kamnik v Združenje zgodovinskih mest Slovenije, ki zastopa interese mest in gospodarskih družb na področju ohranjanja in spodbujanja življenja in razvoja starih mestnih jeder ter hkrati skrbi za kulturno dediščino Slovenije. Trenutno se vanj povezuje 14 starih slovenskih mest: Idrija, Koper, Kostanjevica na Krki, Kranj, Novo mesto, Piran, Ptuj, Radovljica, Slovenske Konjice, Škofja Loka, Tržič, Žužemberk, Metlika in Kamnik. Njegov osnovni cilj pa je organizirano in povezano nastopanje ter delovanje zgodovinskih mest Slovenije v zasledovanju skupnih interesov in ciljev, vse z namenom spodbujati razvoj in novo življenje zgodovinskih mest v Sloveniji.

V prihajajočem letu združenje med drugim načrtuje promocijo vključenih mest na večjih prireditvah, ki potekajo v mestnih središčih njegovih članic, izvrševanje sprejete strategije trženja zgodovinskih mest, turistično promocijo članic na tujih trgih, pripravo skupnih projektov za sodelovanje na različnih evropskih ter nacionalnih razpisih (Interreg Slovenija – Hrvaška, Interreg Slovenija – Avstrija, Produktni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo) in izvajanje programa izobraževanj »Šola prenove« za ponovno pridobitev starih obrtniških znanj, potrebnih za prenovo in posledično povečanje delovnih mest skupaj z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Fakulteto za arhitekturo iz Ljubljane in Srednjo gradbeno, geodetsko in okoljevarstveno šolo iz Ljubljane.

Kot rečeno, je Združenje zgodovinskih mest Slovenije danes obeležilo 15. obletnico delovanja. Ob tej priložnosti se je sprva odvijala slavnostna skupščina, kjer je župan Marjan Šarec podpisal aneks, s katerim je Občina Kamnik postala polnopravna članica združenja. Poleg tega so bile sprejete spremembe in uskladitve Pogodbe o ustanovitvi in delovanju Združenja zgodovinskih mest Slovenije ter program dela in finančni načrt za leto 2017 in imenovan Nadzorni svet združenja, v katerega so poleg župana Marjana Šarca vključeni še župan Mestne občine Ptuj Miran Senčar, župan Občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek, direktor BSC d. o. o. Kranj Rok Šimenc in direktor Grad Art d.o.o. Dušan Remic. Člani nadzornega sveta bodo nadzirali vodenje poslov združenja in izvrševanje poslovne politike, imenovali in odpoklicali upravo združenja ter dajali soglasje k nekaterim pravnim poslom in odločitvam združenja.

Slavnostni skupščini je sledila tiskovna konferenca, namenjena predstavitvi knjige Dragocenosti v starih mestnih jedrih avtorice Žive Deu, nato pa še osrednja slovesnost ob 15. obletnici Združenja zgodovinskih mest Slovenije, ki je postregla s pestrim kulturnim programom in se je odvijala v kulturno-kongresni dvorani Dominikanskega samostana.


<< Nazaj | Novice