Mali grad

Občina Kamnik ponovno prejela naziv Prostovoljstvu prijazna občina

18.05.2021

 

Občina Kamnik je skupaj še z ostalimi 35 slovenskimi občinami s strani Slovenske filantropije ponovno prejela naziv Prostovoljstvu prijazna občina. V naši lokalni skupnosti imamo preko 100 organizacij, ki izvajajo prostovoljske dejavnosti, za kar smo jim na Občini Kamnik hvaležni in jim iskreno čestitamo, saj je prejeto priznanje predvsem priznanje njim. Priznanje, da s predanim delom v prostem času dvigajo kvaliteto življenja mnogim in so vidni ne le v lokalni skupnosti, temveč tudi na nacionalnem nivoju.

Na Slovenski filantropiji, Združenju za promocijo prostovoljstva, si prizadevajo za dvig prepoznavnosti prostovoljskega dela in že 22. leto zapored praznujejo Nacionalni teden prostovoljstva. V okviru tega vsako leto podeljujejo tudi naziv Prostovoljstvu prijazna občina.

Čas epidemije je pokazal, da so močno vezivo naše lokalne skupnosti prostovoljci. S sistematičnim spodbujanjem prostovoljstva in zagotavljanjem podpore delovanju prostovoljskih organizacij, soustvarjanjem pozitivne družbene vrednosti prostovoljstva v lokalni skupnosti in s promocijo prostovoljstva z lastnim zgledom vodstev občin je 25 slovenskih občin naziv Prostovoljstvu prijazna občina, med njimi tudi Občina Kamnik, ponovno potrdilo. Za aktivno spodbujanje prostovoljstva občanov in podporo delovanju prostovoljcev in prostovoljskih organizacij pa je naziv Prostovoljstvu prijazno mesto prvič pridobilo 11 občin. Vsem 36 občinam v društvu Slovenska Filnatropija iskreno čestitajo in želijo, da bi svoje dobre prakse spodbujanja prostovoljstva ohranili in nadgradili ter ponesli tudi med druge občine. 

Občina Kamnik je pridobila podeljeni naziv, ker je tudi v lanskem latu finančno podprla delovanje dveh dnevnih centrov in sicer Dnevnega centra Štacjon za osebe s težavami v duševnem zdravju, ki ga strokovno vodi CSD Osrednja Slovenija-Vzhod, enota Kamnik in Dnevnega centra za mlajše invalidne osebe, ki ga strokovno vodi Društvo staršev otrok s posebnimi potrebami. Z Zavodom Oreli Občina Kamnik že nekaj let uspešno vodi projekt Razvoj občinskega modela varstva starejših občanov občine Kamnik, kjer je med drugim občanom trikrat tedensko na razpolago brezplačna svetovalna pisarna (glavne teme občanov so nepremičnine, dedovanje, zdravje, priprava na odhod v dom ipd). Naša občina ima že vse od lanskega leta odprto humanitarno linijo, ki je na razpolago starejšim in osamljenim vse dni v tednu od 8. do 21. ure. Na tej številki si lahko starejši naročijo prostovoljca, ki mu na dom dostavi hrano iz trgovine, zdravila iz lekarne, topel obrok ipd. Za občane z nizkimi dohodki je vsak delovni dan na voljo brezplačni topli obrok, kjer za razdelitev obrokov in čiščenje prostora poskrbijo prostovoljci Društva upokojencev Kamnik. Občina Kamnik krije tudi stroške nastanitve za brezdomce, sofinancira dejavnost neprofitnih izvajalec z različnih področij (mladinske organizacije, šport, kultura, sociala, prostovoljna gasilska društva, kmetijstvo, turizem, krajevne skupnosti…), aktivno pa je pristopila k izvajanju vseslovenskega projekta Prostofer (brezplačni prevozi starejših do zdravstvenih ustanov, uradov, trgovin ipd.) in v ta namen zagotavlja tudi sredstva.

S podelitvijo naziva »Prostovoljstvu prijazno mesto« so bile izpostavljene občine, ki po mnenju Slovenske filantropije in članic Slovenske mreže prostovoljskih organizacij prepoznavajo pomen prostovoljskega dela občanov za življenje v njihovi skupnosti, cenijo njihovo delo, podpirajo prostovoljske organizacije in namenjajo del občinskih sredstev za razvoj prostovoljstva v svoji občini. Poleg tega pa so bili z nazivi »Junaki našega časa« podeljena priznanja tudi šolam, dijaškemu domu in ostalim izobraževalnim ustanovam, ki spodbujajo prostovoljstvo učencev, zaposleni v javni upravi, ki so se posebej izkazali kot prostovoljci, so prejeli naziv »Naj prostovoljec in Naj prostovoljka, zaposlen/-a v javni upravi«, podelili so tudi nazive »Naj mentor in Naj mentorica prostovoljcev«. Slovenska filantropija je v sodelovanju z Društvom novinarjev Slovenije letos prvič podelila priznanje za Najboljšo prostovoljsko zgodbo in najboljši projekt medegeneracijskega prostovoljstva. Celotne obrazložitve si lahko ogledate TUKAJ.

V tem tednu pa obeležujemo tudi Nacionalni teden prostovoljstva, katerega namen je praznovanje prostovoljstva, zahvala prostovoljcem in prostovoljskim organizacijam za njihovo udejstvovanje in povabilo posameznikom, da spoznajo prostovoljske priložnosti, svoj čas pa namenijo tudi v dobro svoje skupnosti. Tereza Novak, izvršna direktorica Slovenske filantropije je ob letošnjem tedni zapisala: »Ob Nacionalnem tednu prostovoljstva, ki je letos namenjen vlogi prostovoljstva v dolgoživi družbi, izpostavljamo izjemne posameznike in skupine, ki nesebično in srčno podarjajo svoj čas, znanje ter energijo za drugega in za skupnost. To je gotovo eden pravih receptov za dolgoživost. Dobri občutki koristnosti, aktivnosti, vpetosti v družbo in vera v pozitivne spremembe imajo dober vpliv na zdravje, tudi v letih, ko nam to ne služi več tako, kot bi si želeli. Ljudje smo dejavna bitja, večina nas potrebuje aktivnosti, pri katerih se počutimo uspešni, koristni in povezani z drugimi. Prostovoljstvo je aktivnost, ki je pri vsem tem lahko v pomoč. Prav zato tokrat v našem časopisu Skozinskoz filantrop, ki ga bomo prostovoljke in prostovoljci delili po slovenskih krajih, izpostavljamo ljudi, ki so svojo vlogo našli tudi v prostovoljstvu. Na različnih področjih in v različnih življenjskih obdobjih. Če potrebujete kaj pozitivnega, se prihodnji četrtek sprehodite do kraja deljenja in si priskrbite svoj izvod.«

Na Veseli dan prostovoljstva so prostovoljci Mladinskega centra Kotlovnica in Študentskega kluba Kamnik med 10. in 12. uro v mestnem jedru Kamnik delili časopis Skozinskoz filantrop in ozaveščali o namenu prostovoljstva. Ob tej priložnosti se jim je za delo in srčnost zahvalil župan Matej Slapar in jim čestital ob njihovem prazniku. 


<< Nazaj | Novice