Mali grad

Občina Kamnik ponovno »Prostovoljstvu prijazno mesto«

15.05.2018

 

Občina Kamnik ponovno »Prostovoljstvu prijazno mesto«Občina Kamnik je skupaj s 23 slovenskimi občinami s strani Slovenske filantropije ponovno prejela naziv »Prostovoljstvu prijazno mesto«. V Kulturnem domu Krško, kjer se je ob Slovesnem dnevu prostovoljstva, v okviru Nacionalnega tedna prostovoljstva, odvijala podelitev nazivov, je v imenu Občine Kamnik priznanje prevzel župan Marjan Šarec.

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, že vrsto let spodbuja razvoj prostovoljstva v Sloveniji. Prostovoljstvo se večinoma odvija v lokalnem okolju, zato je izjemnega pomena odnos občin do prostovoljskih organizacij in prostovoljcev. Nekatere občine, med njimi tudi Občina Kamnik, ki so naziv »Prostovoljstvu prijazno mesto« prejele že v prejšnjih letih, so ga tokrat potrdile, ker nadaljujejo s sistematičnim vzpodbujanjem in podporo prostovoljstvu, soustvarjajo pozitivno družbeno vrednost prostovoljstva z rednimi zahvalami in priznanji župana ali županje in znotraj občin in občinskih uprav z lastnim zgledom promovirajo prostovoljstvo med občani in širše.

V obrazložitvi za Občino Kamnik so poleg zgoraj opisanega zapisali, da je Občina Kamnik tudi v lanskem letu finančno podpirala delovanje dveh dnevnih centrov, in sicer Dnevni center Štacjon za osebe s težavami v duševnem zdravju, ki ga strokovno vodi Center za socialno delo Kamnik in Dnevni center za mlajše invalidne osebe, ki ga strokovno vodi Društvo staršev otrok s posebnimi potrebami. Poleg tega je Občina Kamnik nadaljevala s projektom »Razvoj varstva starejših v Občini Kamnik, brezplačno svetovalno pisarno za starejše občane, vzpostavitvijo Medgeneracijskega centra Kamnik-Ljubljana (2017-2021), v Razdelilnici je še vedno vsak delovni dan mogoče dobiti brezplačen topli obrok (celotne stroške krije Občina Kamnik), v celoti krijejo stroške nastanitve za brezdomce (trenutno 11 oseb), sofinancirajo dejavnost neprofitnih izvajalcev z različnih področij (šport, kultura, sociala, prostovoljna gasilska društva, kmetijstvo, turizem, ipd.) Pri petletnem projektu VGC Kamnik-Ljubljana se skozi celo leto izvajajo različne delavnice, predavanja, srečanja, kjer je ključna točka povezovanje mlajše in starejše generacije, v tem letu pa je bil ustanovljen tudi Javni zavod Mekinjski samostan, kjer bodo zlasti nevladne organizacije s področja izobraževanja in kulture pričele z različnimi delavnicam, predstavitvami.

Prejemnice naziva so bile letos poleg Občine Kamnik še Občina Črna na Koroškem, Občina Gornja Radgona, Občina Hrpelje-Kozina, Občina Krško, Občina Laško, Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Murska Sobota, Občina Radlje ob Dravi, Občina Ravne na Koroškem, Občina Sevnica,  Občina Sežana, Občina Slovenske Konjice, Občina Škofja Loka, Občina Trbovlje, Mestna občina Velenje, Občina Žalec, Občina Grosuplje, Občina Kočevje, Mestna občina Kranj, Občina Medvode, Občina Postojna, Občina Tržič in Občina Vodice.

S podelitvijo naziva »Prostovoljstvu prijazno mesto« so bile izpostavljene občine, ki po mnenju Slovenske filantropije in članic Slovenske mreže prostovoljskih organizacij prepoznavajo pomen prostovoljskega dela občanov za življenje v njihovi skupnosti, cenijo njihovo delo, podpirajo prostovoljske organizacije in namenjajo del občinskih sredstev za razvoj prostovoljstva v svoji občini. Poleg tega pa so bili z nazivi »Junaki našega časa« podeljena priznanja tudi šolam, dijaškemu domu in ostalim izobraževalnim ustanovam, ki spodbujajo prostovoljstvo učencev, zaposleni v javni upravi, ki so se posebej izkazali kot prostovoljci, so prejeli naziv »Naj prostovoljec in Naj prostovoljka, zaposlen/-a v javni upravi«, prvič pa so podelili tudi nazive »Naj mentor in Naj mentorica prostovoljcev«. Posebno priznanje za življenjsko delo na področju mentorstva prostovoljcem pa je prejela Marta Vodeb Bonač.

Prireditev so z glasbeno-plesnimi vložki popestrili Dejan Štemberger na hang bobnu, učenka Glasbene šole Krško Luna Goršek ter učenke in učenci Osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja Krško.


<< Nazaj | Novice