Mali grad

Občina Kamnik na konferenci Omrežja alpskih občin »Povezanost v Alpah«

24.06.2015

 

V francoskem Saint-Martin-de-Belleville je od 19. do 20. junija 2015 potekala 19. strokovna konferenca Omrežja alpskih občin. Konference so se udeležili predstavniki iz 7 držav alpskega loka (Slovenija, Avstrija, Nemčija, Švica, Italija, Lihtenštajn, Francija). Slavnostna govornica je bila tudi namestnica generalnega sekretarja Alpske konvencije Simona Vrevc. Kot aktivni članici omrežja sta bili na konferenci zastopani tudi občini Kamnik in Kranjska gora. Iz Občine Kranjska gora se je konference udeležila Vida Černe, ki je tudi koordinatorka za alpske občine v Sloveniji, Barbara Strajnar pa je zastopala Občino Kamnik.

Omrežje občin "Povezanost v Alpah" je združenje okoli 300 alpskih občin iz sedmih držav. Ustanovljeno je bilo leta 1997. Občine si prizadevamo za trajnostni razvoj Alp, izboljšanje kakovosti življenja v Alpah, varovanje narave in okolja in za tak razvoj občin, ki bo privlačen za bivanje. Podlaga za delovanje omrežja je Alpska konvencija. Omrežje občin omogoča izmenjavo izkušenj in informacij prek jezikovnih in kulturnih meja, prav tako izdaja publikacije in organizira prireditve v štirih alpskih jezikih: v francoščini, italijanščini, nemščini in slovenščini. Osnovno vodilo te organizacije je sodelovanje, dialog in učenje drug od drugega.

Na konferenci so bili predstavljeni primeri projektov iz različnih regij in občin. Predstavljena je bila problematika sezonskih delavcev, potencial in zaščita mokrišč, usmerjanje in ozaveščanje prebivalcev, pomembnost trženja regionalnih izdelkov, urejanje zelenih površin v naseljih. Poudarjeno je bilo, da  sta zdravo sobivanje in raznolika ter nedotaknjena narava glavna razloga, zakaj Alpe svojim prebivalcem predstavljajo življenja vreden prostor in hkrati vanj privabijo toliko obiskovalcev. Obstaja nevarnost, da bodo aduti alpskih občin dokaj hitro zaigrani. Staranje prebivalstva in odseljevanje rušijo socialno ravnotežje v bolj odročnih občinah. Razseljevanje in pomanjkljivo obdelovanje ogrožajo raznoliko alpsko naravo. V rokah občin je, da skupaj s svojim prebivalstvom opredelimo način življenja in razvoja.

Barbara Strajnar in Vida Černe sta predstavili projekt sofinanciran s strani programa Dynalp natura »Urbana območja in ekološki zeleni prostor«, v okviru katerega ohranjamo stare sadne sorte v Tunjicah in Kranjski gori. Organiziran je bil ogled smučarskih centrov Les Menuires in Val Thorens. Konferenca je odlična priložnost za mreženje, pridobivanje novih partnerjev za evropske projekte. O nekaterih idejah smo se s potencialnimi partnerji že pogovorili, jih skupaj razvijamo in jih bomo poskušali uresničiti.

Besedilo in fotografije: Barbara Strajnar


<< Nazaj | Novice