Mali grad

Občina Kamnik – leto dni po poplavah

17.09.2011

 

Po lanskoletnih septembrskih katastrofalnih poplavah, ki so med okoli 150-imi občinami v Sloveniji močno prizadele tudi našo občino, lahko po letu dni ocenimo, da so bile ceste urejene že do konca leta 2010, objekti so večinoma obnovljeni, zemeljski plazovi manjšega in srednjega obsega, ki so najbolj ogrožali cestno infrastrukturo ter stanovanjske objekte, so bili sanirani do konca leta 2010.

Občina Kamnik je v letošnjem letu nadaljevala z odpravo posledic lanskoletnih močnih padavin, ki so na območju naše občine največjo škodo povzročile prav na občinski infrastrukturi. Zaradi namočenosti ter povečane vodnatosti nekaterih vodotokov, se je povečala možnost zemeljskih zdrsov na reliefno razgibanem terenu občine, predvsem na območju miocenskih in panonskih glinah, ki so v okolici Kamnika ter Tuhinjske doline.

O poteku sanacije in današnji situaciji v občini Kamnik so predstavniki občine povedali, da je "sanacija, kakršna je bila potrebna v Kamniku, velik zalogaj, podobno kot po katastrofalnih poplavah v novembru leta 1990 in 1998 in 18. septembra 2007". "Pomembno pa je, da so se stvari izvajale strokovno in transparentno," je povzel Matjaž Srša, poveljnik CZ.

Odprava posledic lanskoletnih poplav realizirana že v letu 2010

V letu 2010 so bili poleg škode na cestni infrastrukturi in vodovodni napeljavi interventno odpravljene posledice plazenja na naslednjih objektih ter občinskih cestah:

Na podlagi sprejetega občinskega proračuna za leto 2011 in Delnega sanacijskega programa odprave posledic poplav septembra 2010 na Ministrstvu za okolje in prostor, je občinska uprava v letu 2011 nadaljevala z sanacijo po lanski naravni nesreči.

V letošnjem letu so glede odprave posledic lanskoletne naravne nesreče v naši občini že izvedene naslednje sanacije:

Konec maja 2011 je komisija za sanacijo zemeljskih plazov pod vodstvom CZ Kamnik in Občine Kamnik izvedla ponovni ogled vseh ne saniranih zemeljskih plazov v občini Kamnik. Namen pregleda je bil ugotoviti dejansko stanje in morebitno poslabšanje stanja, na podlagi katerih je komisija pripravila strokovna izhodišča za nadaljnje sanacije v prihodnjih letih, glede na prioritete.

V zaključni fazi potekata dve zahtevni sanaciji zemeljskih plazov na lokalni cesti Gabrovnica - Krašnja in Mali Rakitovec - Veliki Rakitovec.

 
 

Pričela se je tudi sanacija plazu na območju KS Sela pri Kamniku, kjer je bila zaradi zemeljskega plazu postavljena popolna zapora ceste Studenca - Rožično pri stanovanjski hiši Studenca 12.

Sanacijski ukrepi za zagotavljanje večje poplavne varnosti

Občina Kamnik spremlja tudi stanje odprave posledic škode na vodotokih po lanskoletnih poplavah, ki jih na območju naše občine izvajata dva koncesionarja: podjetje Hidrotehnik in Nivo Celje, ki ima v pristojnosti vodotok Motnišnica in njegove hudourniške pritoke.  

Na podlagi sprejetega triletnega Delnega sanacijskega programa za odpravo škode na vodotokih, so za leto 2011 med obsežnejšimi planiranimi sanacijskimi deli v naši občini trenutno v zaključni fazi dela na območju sanacije hudournika Blatnica pod Klemenčevim, kjer bo zgrajenih pet vodnih pregrad.

 
   

Celoten sanacijski program se bo izvajal tri leta

Veliko dela bo v prihodnjih letih še na sanaciji zemeljskih plazov na cestni infrastrukturi in odpravljanju posledic ter sanaciji objektov na območju, kjer se nahaja letno kopališče Kamnik.

 

 

 


<< Nazaj | Novice