Mali grad

Ob tradicionalnem slovenskem zajtrku smo v enoti Tinkara Vrtca Antona Medveda Kamnik odprli senzorno sobo

20.11.2015

 

Ob dnevu slovenske hrane smo se projektu Tradicionalni slovenski zajtrk danes pridružili tudi v občini Kamnik. Župan Marjan Šarec je skupaj s podžupanom Igorjem Žavbijem, strokovno sodelavko za upravno pravne zadeve Tino Trček in v.d. ravnateljice Vrtca Antona Medveda Kamnik Renato Semprimožnik zajtrku prisostvoval v enoti Tinkara Vrtca Antona Medveda Kamnik. Ob tem prijetnem dogodku pa so danes v kamniškem vrtcu odprli še novo senzorno sobo, namenjeno razvijanju senzorne integracije otrok.

Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk je namenjen navezovanju neposrednih stikov med vzgojno-izobraževalnimi zavodi, drugimi javni zavodi in potrošniki in lokalnimi pridelovalci/predelovalci za morebitno nadaljnje sodelovanje pri dobavi živil, kot tudi povezovanju z ostalimi lokalnimi deležniki. Spodbuja k izvedbi dneva dejavnosti v vrtcih in osnovnih šolah in gre za vseslovenski projekt, ki spodbuja zavedanje o pomenu in prednostih lokalne samooskrbe, dejavnostih domače pridelave in predelave in v okviru sistema javnega naročanja oziroma naročil zagotavljati hrano, ki je pridelana v lokalnem okolju.

Osnovni cilj projekta je izobraževati in ozaveščati otroke v vrtcih in šolah, vzporedno s tem pa torej tudi širšo javnost. Občine so pomembne institucije v sistemu zagotavljanja lokalne samooskrbe in tudi v Kamniku vsako leto podpremo aktivnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na področju lokalne samooskrbe ter se aktivno vključujemo v projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki je nastal na pobudo Čebelarske zveze Slovenije.

V kamniških osnovnih šolah in vrtcih danes prav omamno diši po slovenskem zajtrku in tudi v enoti Tinkara Vrtca Antona Medveda Kamnik so nas navdušili in nam pripravili prijetno prireditev, kjer so nas popeljali v svet od zrna do kruha.

Radoživi otroci so pred zajtrkom, ki so ga že prav nestrpno pričakovali, sprva prisluhnili v.d. ravnateljice Vrtca Antona Medveda Kamnik Renati Semprimožnik, ki je z željo, da bi tradicionalni slovenski zajtrk poleg tradicije postal tudi navada, dejala, da je potrebno poleg prehrane, skrbeti tudi za zdrav življenjski slog.

Župan Marjan Šarec ni ostal ravnodušen nad nasmejanimi obrazi otrok in njihovim zavedanjem o pomenu zdrave prehrane. Otrokom je pripovedoval o zdravem zajtrku, oni pa so ga s pridom poslušali in mu pripovedovali o tem, kaj vse zajtrkujejo. Podarili so mu kruh prijateljstva, ki so ga spekli prav za to priložnost, nato pa so si pred zajtrkom skupaj ogledali še novo senzorno sobo. In bili so navdušeni.

V zadnjih letih v Vrtcu Antona Medveda Kamnik namreč opažajo velik porast otrok, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč, ki jo izvajajo različni strokovnjaki, od logopeda, specialnega pedagoga,  tiflopedagoga do vzgojitelja za dodatne strokovne pomoči. Enota do sedaj ni imela prostorskih možnosti za individualno delo z otroki, z odprtjem senzorne sobe, ki med drugim predstavlja kotiček za ustvarjanje z glino, otroci pa se lahko umirijo tudi na posebni glasbeni postelji, pa se kamniški vrtec tako ponaša s pomembno pridobitvijo. Otroci so sedaj pridobili pogoje za razvijanje senzorne integracije, strokovni delavci pa dobre pogoje za delo z najobčutljivejšo populacijo.

Za prijetno in zabavno druženje so s kulturnim programom poskrbeli otroci vrtca, ki so nam zapeli, navdušeno pripovedovali o peki kruha, ob pesmi »Mlinček« mleli koruzo in nas popeljali v svet od zrna do kruha. V svet zdrave prehrane in v svet, ki nam da misliti, kako lepo je včasih dišalo po domačem kruhu in kako dandanes žitna polja obdelujejo stroji, peko kruha pa vodijo računalniki.


<< Nazaj | Novice