Mali grad

Ob svetovnem dnevu krvodajalcev: »Kaj lahko storiš? Daruj kri. Daruj takoj. Daruj pogosto.«

14.06.2017

 

Ob svetovnem dnevu krvodajalcev: »Kaj lahko storiš? Daruj kri. Daruj takoj. Daruj pogosto.«Vsako leto 14. junija po vsem svetu praznujemo svetovni dan krvodajalcev. Ta dan je posvečen ozaveščanju o potrebi po varni krvi in krvnih pripravkih ter zahvali krvodajalcem za njihov dar, ki rešuje življenja. Kri je v zdravstvu pomemben vir tako v načrtovanem procesu zdravljenja kot pri nujnih posegih. Bolnikom z neozdravljivimi boleznimi lahko pomaga, da živijo dlje in da je kakovost njihovega življenja višja, podpira pa tudi zapletene medicinske in kirurške postopke. Kri je ključnega pomena še pri zdravljenju poškodovanih v izrednih dogodkih vseh vrst (naravne katastrofe, nesreče, oboroženi spopadi itd.) in ima poglavitno, celo rešilno vlogo pri porodu in obporodni negi.

Storitev preskrbe s krvjo, ki bolnikom omogoča dostop do varne krvi in krvnih pripravkov v zadostni količini, je ključni element učinkovitega zdravstvenega sistema. Za zagotavljanje varne in zadostne preskrbe s krvjo je potreben razvoj transfuzijske službe, ki je koordinirana na nacionalni ravni in temelji na prostovoljnih neplačanih krvodajalcih. Vendar pa se v mnogih državah ustanove za preskrbo s krvjo spopadajo z izzivom, kako zagotoviti zadostno količino krvi, ki bo hkrati tudi kakovostna in varna.

Poudarek letošnje kampanje

Življenje in zdravje milijonov ljudi vsako leto prizadenejo izredni dogodki. V tem desetletju so katastrofe povzročile več kot milijon smrti, pri čemer je bilo v izrednih dogodkih vsako leto prizadetih več kot 250 milijonov ljudi. Naravne katastrofe, kot so potresi, poplave in neurja, povzročajo znatne potrebe po nujni zdravstveni oskrbi, hkrati pa pogosto uničijo ključne zdravstvene ustanove. Nesreče, ki jih povzroči človek, kot so prometne nesreče in oboroženi spopadi, prav tako povzročijo znatne zdravstvene zahteve, pa tudi potrebo po zdravljenju na frontni črti.

Transfuzija krvi je ob izrednih dogodkih bistvena sestavina zdravstvene oskrbe. Izredni dogodki povečajo povpraševanje po krvi in povzročijo, da je dobava zahtevna in zapletena. Za ustrezne zaloge krvi med izrednimi dogodki je nujna dobro organizirana storitev preskrbe, to pa je mogoče zagotoviti le z angažiranjem celotne skupnosti in s krvodajalci, predanimi prostovoljnemu neplačanemu darovanju krvi skozi vse leto.

Letošnja kampanja bo zato osredotočena na darovanje krvi ob izrednih dogodkih. V vsaki krizni ali izredni situaciji je naravni človeški odziv: "Kaj lahko storim? Kako lahko pomagam", zato se slogan kampanje za leto 2017 glasi: "Kaj lahko storiš?", s sekundarnim sporočilom: "Daruj kri. Daruj takoj. Daruj pogosto."

Cilji letošnje kampanje

Glavni cilji svetovnega dneva krvodajalcev 2017 so:

Besedilo: Rdeči križ Slovenije
Fotografije: Občina Kamnik in Rdeči križ Slovenije


<< Nazaj | Novice