Mali grad

OŠ Marije Vere tudi uradno pridobila certifikat SIQ

04.04.2011

 

Popoldan je v telovadnici OŠ Marije Vere potekala svečana podelitev certifikata SIQ – kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja. Ker se zaposleni na OŠ Marije Vere že dolgo zavedajo, da sta kakovostni pouk in vzgoja v današnjem času zelo pomembna, in ker želijo svoj, že dober vzgojno izobraževalni proces še izboljševati, so se že leta 2007 odločili vstopiti v projekt Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja (KzP). S certifikatom Kakovost za prihodnost, ki so ga prejeli 16. junija lansko leto, potrjujejo, da imajo v zavodu vzpostavljen sistem vodenja kakovosti, ki jih sistematično vodi od vizije do konkretnih nenehnih izboljšav.

Celoten postopek projekta je na prireditvi opisala ponosna ravnateljica OŠ Marije Vera, Violeta Vodlan: »Kazati so se začele prve spremembe v načinu dela. Seminarja za notranje presojevalce so se udeležile tri članice naše šole. Sledila je temeljita priprava vseh zaposlenih. Na vsaki od konferenc je bil del časa namenjen obveščanju o Zahtevah in pripravam na izvedbo notranje presoje. V projekt izboljševanja delovnih procesov na šoli smo vključeni vsi, od vodstva do strokovnih in administrativno-tehničnih delavcev. Ugotovljeno je, da za kakovost ni odgovorna posebna služba, ki se s področjem kakovosti ukvarja, temveč vsi zaposleni« in dodala: »V prihodnje bomo vzdrževanje in izpolnjevanje zahtev modela dokazovali enkrat letno ob ponovnem potrjevanju ustreznosti.  Na certifikat smo zelo ponosni, saj pomeni javno priznanje našega dela. Simbolično ponazarja rast in razvoj posameznika pod okriljem vzgojno-izobraževalnih ustanov, katerih poslanstvo je kakovostno izobraževanje, nenehno izboljševanje in prebujanje inovativnosti posameznika za njegov uspešen samostojen vstop v družbo.«

Da bo potrebno še veliko narediti in z modelom delati kot z žlahtnim orodjem, je v svojem govoru izpostavila direktorica za izobraževanje na Institutu za kakovost in meroslovje, Sonja Zavrl, iz rok katere je ravnateljica tudi prejela certifikat SIQ.

Vodja Oddelka za družbene dejavnosti, Vesna Krmavnar je poudarila, da gre za prvo vzgojno izobraževalno enoto v Kamniku, ki ji je uspelo pridobiti certifikat in na katero je občina še kako ponosna, v želji, da obdržijo sedanjo kakovost in z njo v prihodnosti nadaljujejo.

Ponosa in vesela pa ni skrival niti bivši učenec te šole, kamniški župan, Marjan Šarec, ki je v svojem govoru poudaril predvsem kakovost življenja, izpostavil problem šolstva in vsem zaposlenim čestital za temeljni kamen začetka vnaprejšnjega delovanja.

Celotno prireditev so popestrili Mladinski in Učiteljski pevski zbor OŠ Marije Vere ter citrarka Katja Kraševec.


<< Nazaj | Novice