Mali grad

OPOZORILO

28.04.2011

 

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo opozarja organizatorje javnih prireditev s kresovanjem ter vse, ki bodo ob prvomajskih praznikih kurili kresove v naravnem okolju, da je pri tem treba upoštevati predvsem naslednje:

Natančneje so predpisani ukrepi pri kurjenju in uporabi odprtega ognja v naravnem okolju opisani v 5. členu Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. list RS št. 4/2006).

Če kres povzroči požar v naravi, je treba o tem takoj obvestiti pristojni regijski center za obveščanje na telefonsko številko 112, ki bo na kraj požara napotil pristojne gasilske enote.


<< Nazaj | Novice