Mali grad

OBVESTILO

18.02.2011

 

Občina Kamnik obvešča vse občane, da bo Oddelek za premoženjsko - pravne in splošne zadeve, Prekrškovni organ, v mesecu marcu 2011 izvedel akcijo, s katero bo preveril spoštovanje določil Odloka o načinu opravljanju obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kamnik.

Dejstvo je, da mnogi uporabniki javnih storitev ravnanja s komunalnimi odpadki ne upoštevajo predpisov, zato se vse prepogosto dogaja, da se komunalni odpadki odlagajo ob zabojnike, ki niso namenjeni za odlaganje odpadkov (kosovni odpadki, ki se oddajajo na podlagi kuponov ali odpadki, ki ne sodijo v zabojnik, v katerega so odloženi).

V akciji bo sodelovala nadzorna služba Prekrškovnega organa Občine, predstavnik pristojnega oddelka ter izvajalec obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini.

Namen akcije je ugotavljanje:

Odlok o načinu opravljanju obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kamnik za ugotovljene kršitve predvideva tudi izrek globe, zato Občina Kamnik poziva vse uporabnike teh storitev, naj dosledno spoštujejo veljavne predpise.

Datum in kraj izvedbe prve akcije (kakor tudi naslednjih akcij) ne bo napovedan ali objavljen. Akcije se bodo izvajale na celotnem območju občine, tako v območjih naselij oziroma določenih ulic kot tudi v območjih ekoloških otokov.

 


<< Nazaj | Novice