Mali grad

OBVESTILO

14.02.2011

 

Občina Kamnik, Oddelek za premoženjsko pravne in splošne zadeve - Prekrškovni organ, vedno znova in znova ugotavlja, da nekateri uporabniki javnih storitev ravnanja s komunalnimi odpadki ne upoštevajo določil Odloka načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kamnik (43. odlok). Vse prepogosto se dogaja, da nekateri občani komunalne odpadke odlagajo ob zabojnike na ekoloških otokih,  jih ne odlagajo v zabojnike, ki so namenjeni določeni vrsti odpadkov, saj so zabojniki na ekoloških otokih namenjeni ločenemu zbiranju odpadkov ali celo komunalne odpadke odpeljejo v naravno okolje.

Občina Kamnik v sled navedenemu prosi vse občane, ki jim ni vseeno za izgled mesta, naselij in naravnega okolja, da v primeru, ko takšna ravnanja opazijo, sporočijo na občino kakršnekoli koristne informacije, ki bodo pripomogle k odkrivanju kršiteljev predpisov o ravnanju z odpadki. Informacije se lahko poda tudi anonimno.


<< Nazaj | Novice