Mali grad

OBVESTILO - Odstranitev drevja ob državnih cestah

10.03.2014

 

Vzdrževalec državnih cest, Cestno podjetje Kranj, poziva  vse lastnike in uporabnike zemljišč ob državnih cestah, da v čim krajšem možnem času pristopijo  k spravilu podrtega drevja in vejevja, saj mora kot vzdrževalec državnih cest poskrbeti, da se očistijo vsa obcestja ter zagotovi varen, prost , pregleden varovalni pas ob državnih cestah. Ob državnih cestah se dela s strani vzdrževalca že izvajajo na odseku R1-225 Duplica – Kamnik in odsek R2-414 Kamnik Ločica.


<< Nazaj | Novice