Mali grad

OBČINA KAMNIK PRAZNUJE

27.02.2013

 

Spoštovane občanke, spoštovani občani,

bliža se najpomembnejši dan občine Kamnik. Dan, ko se spomnimo in počastimo rojstni dan generala, pesnika, borca za severno mejo in rojaka Rudolfa Maistra-Vojanova.

Pripravili smo pester program prireditev, na katerih se bomo na tak ali drugačen način spomnili velikega človeka.

Osrednja slovesnost s podelitvijo občinskih priznanj Občine Kamnik bo v ponedeljek, 25. marca 2013, ob 18. uri v Domu kulture Kamnik. Uro prej, torej ob 17. uri, pa bo potekala proslava pri spomeniku Rudolfa Maistra s sodelovanjem častne čete Slovenske vojske.

Veselilo me bo, če se boste pridružili slovesnostim in prireditvam ob letošnjem prazniku občine Kamnik. Na vse prireditve je vstop prost.

Marjan Šarec,
župan občine Kamnik

 

Predstavitveni in strokovno spremljani javni nastop izbranih otroških, mladinskih ter odraslih skupin iz občin Kamnik, Komenda, Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče.

V času od julija 2012 do marca 2013 je v več fazah potekala obnova enote Pestrna, ki je največja enota Vrtca Antona Medveda Kamnik in je ravno v letu 2012 praznovala 30-letnico obstoja. Zaradi dotrajanosti strehe, oken in tudi notranjih prostorov je stavba potrebovala celovito prenovo. 

Pregledna javna in ocenjevalna koncerta natečajnih udeležencev 18 pevskih zasedb s predstavitvami kakovostne ravni dejavnosti na področju otroškega ter mladinskega zborovskega petja v občinah Kamnik in Komenda.

V mesecu marcu Dnevni center Štacjon – Dnevni center za osebe s težavami v   duševnem zdravju Kamnik praznuje 1. obletnico delovanja. Tako bo od ponedeljka, 11. marca, do petka, 15. marca 2013, potekal niz dogodkov, s katerimi bodo obeležili 1. leto uspešnega delovanja. V četrtek, 14. 3. 2013, ob 12. uri »potniki« Centra pripravljajo kratek kulturni program,  prav tako pa bo to Dan odprtih vrat z razstavo izdelkov.

Pregledna javna in ocenjevalna koncerta natečajnih udeležencev 18 pevskih zasedb s predstavitvami kakovostne ravni dejavnosti na področju otroškega ter mladinskega zborovskega petja v občinah Kamnik in Komenda.

Na svoji redni letni skupščini Društva general Maister Kamnik bodo člani predstavili poročila o delu društva v preteklem letu in sprejeli program dela za leto 2013.

Prof. dr. Janez Bogataj, priznani slovenski etnolog, bo kamniškim gostincem, novinarjem in zainteresirani javnosti predstavil izbor kulinaričnih posebnosti Kamnika. Namen srečanja je predstaviti strategijo gastronomije občine, ki vključuje poenoteno predstavitev kulinaričnih posebnosti naših krajev in v sodelovanju z lokalnimi gostinci oblikovanje usklajene ponudbe teh jedi. Dogodek je del projekta osrednjeslovenskih regij. V občini Kamnik je izbor jedi potekal pod budnim očesom strokovne komisije, rezultat dogodka pa bo priročnik  s kulinarično ponudbo osrednje Slovenije.

V okviru nacionalnega Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je Občina Kamnik v lanskem letu dogradila približno 2 kilometra kanalizacije na severnem delu občine. V tem projektu je bila načrtovana in uspešno dokončana tudi interventna izgradnja komunalne infrastrukture na Kregarjevem. Celotna investicija je poleg izgradnje kanalizacije v dolžini približno 170 metrov vključevala tudi izgradnjo vodovoda na Kregarjevem v dolžini približno 170 metrov in izgradnjo vodovoda na Gmajno v dolžini približno 200 metrov. Ob sami izgradnji komunalne infrastrukture se je pokazala priložnost za razširitev cestišča skozi Kregarjevo. Z razširitvijo cestišča in izgradnjo povoznih meteornih jarkov je odsek postal preglednejši, predvsem pa varnejši za vse udeležence v prometu.

Konec meseca novembra 2012 so se zaključila gradbena dela na projektu »par avtobusnih postajališč in hodnik za pešce« ob regionalni cesti KamnikLočica, skozi Motniško Belo. Celotna investicija je  vključevala poleg izgradnje dveh avtobusnih postajališč in pločnika tudi izvedbo ločilnega otoka med voziščem regionalne ceste in avtobusnim postajališčem za zagotavljanje primerne preglednosti na izvozu s postajališča, cestno razsvetljavo v dolžini približno 150 metrov ter izvedbo premostitvenega objekta, brvi preko potoka Bela, ki bo služila kot lokalna pot za pešce, kolesarje in osebe z gibalno omejenimi možnosti ter pripomogla k večji prometni varnosti na tem delu.

V mesecu maju 2012 so se zaključila gradbena dela na projektu »ureditev javne poti Velika Lašna« v dolžini 260 m. Zaradi zagotavljanja primerne nosilnosti javne poti in varnosti udeležencev v prometu so bila opravljena naslednja dela: širitev vozišča, zamenjava ustroja v debelini 50 cm, ureditev odvodnjavanja ter asfaltiranje.

Sredi meseca januarja 2013 so zasvetile luči javne razsvetljave v Mekinjah ob Neveljski in delu Drnovškove poti. Celotna trasa zgrajene javne razsvetljave obsega Neveljsko pot od Doma krajanov v Mekinjah do križišča z Drnovškovo potjo v dolžini 460 m in Drnovškovo pot v dolžini 190 m. Postavljenih je 14 drogov z ustreznimi svetilkami. Priklop na električno omrežje je izveden v obstoječem prižigališču pri transformatorski postaji na Drnovškovi poti, ki je ustrezno razširjen.

Slavnostna položitev venca Rudolfu Maistru, slovenskemu pesniku, generalu in borcu za severno mejo.

Slavnostni govornik bo župan Marjan Šarec.

V tednu občinskega praznika in ob rojstnem dnevu rojaka, generala Rudolfa Maistra so se v Vrtcu Antona Medveda Kamnik odločili, da otrokom pobližje predstavijo domoljubno vzgojo. Tako jih bodo v enoti Rožle obiskali pripadniki Slovenske vojske. Vojaki se bodo predstavili brez orožja, s poudarkom na domoljubni vzgoji in civilni pomoči ljudem v stiski. Pripeljali bodo veliko oklepno vozilo, v katerem je urejena čisto prava ambulanta za poškodovane, predstavili bodo državne simbole in razne delavnice na temo domoljubja, prilagojene predšolskim otrokom. Dogodek je namenjen otrokom od 3. do 5. leta starosti vseh bližnjih enot Vrtca Antona Medveda in tudi zunanjim obiskovalcem.

Tradicionalna kulturna prireditev v organizaciji Glasbene šole Kamnik in OŠ Toma Brejca.

Slavnostni koncert v organizaciji Glasbene šole Kamnik  bo posvečen spominu na Rudolfa Maistra.

Tradicionalna »Maistrova podoknica« v organizaciji članov DKD Solidarnost Kamnik.

V mesecu marcu praznujemo začetek pomladi, ki ni samo letni čas, ampak je obljuba novega življenja v naravi. Če ne bi bilo mater, potem tudi nas ne bi bilo. Zaslužijo si, da imajo svoj praznik. Občina Kamnik praznuje občinski praznik 29. marca, na rojstni dan generala in pesnika Rudolfa Maistra. Vse tri praznike bodo polepšali učenci in učenke OŠ Marije Vere s pesmijo, plesom in recitacijami na prireditvi z naslovom Pomlad v Kamniku. 

Klub gorskih tekačev Papež organizira že 18. tradicionalni gorski tek k cerkvici sv. Primoža. Tek pomeni otvoritev gorsko-tekaške sezone.

V mesecu novembru 2012 so se zaključila rekonstrukcijska dela ureditve javne poti Okroglo. Dela v dolžini 420 m so obsegala: zamenjavo ustroja v debelini 50 cm, izdelavo prepustov z vtočno in iztočno glavo ter drenažo v dolžini 120 m. Kot protiprašna zaščita se je na nevezano nosilno plast tampona izvedla vezana zgornja nosilna plast iz obrabne in zaporne plasti asfalta v debelini 7 cm.

Podružnična šola Sela, ki je ena izmed treh podružničnih šol Osnovne šole Šmartno v Tuhinju, v tem letu praznuje okrogli jubilej. Občina Kamnik je sanirala šolsko zgradbo ter s tem učencem in zaposlenim omogočila boljše pogoje za delo. Vrhunec praznovanja bo v sredo, 3. aprila 2013, ko bodo učenci in zaposleni na skupni slovesnosti obeležili visoki jubilej. Ob tej priložnosti bodo izdali kroniko šole, pripravili razstavo učil, učnih pripomočkov in starih dokumentov, izdali priložnostno šolsko glasilo ter pripravili kulturno prireditev.

V okviru projekta domovinske vzgoje bo v CIRIUS-u Kamnik potekal kviz na temo Rudolf Maister in njegov čas. Sodelovale bodo skupine mladostnikov iz CIRIUS–a, kviz pa bo vodila Marta Lavrič Tomšič. Vsebinski poudarek bo osredotočen na zgodovinski okvir življenja Rudolfa Maistra in na njegove različne prvine: od globoke slovenske narodne zavesti do vojaške predrznosti in neustrašnosti.

Zavedanje, da drug za drugega lahko napravimo nekaj koristnega, bogati življenje tistega, ki daje, in tistega, ki prejema. Da nam to manjka, vidimo iz velikega odziva udeležencev na aktivnostih, ki jih vsako leto pripravi Zavod Oreli v povezavi z Občino Kamnik. Njihovo delo je priprava programa različnih aktivnosti, kjer vsakdo lahko najde nekaj koristnega zase (aktivnost, ki ga veseli). Prav povezava ljudi različnih generacij, izmenjava izkušenj ter pridobivanje novih znanj prinašajo zadovoljstvo, da smo tudi sebi namenili kvalitetno preživljanje časa. Med udeleženci se splete veliko prijateljskih vezi. Vabijo vse, ki želijo pomagati drugemu, da se jim pridružijo v njihovih skupinah. V skupinah se udeleženci najprej učijo biti dobri prostovoljci, nato ustvarjajo stvari, ki jih poklonijo drugim. Majhne stvari, kot so prijazen stisk roke, odprt in sproščen pogovor, smeh, broška, lepo oblikovana voščilnica, zvezek, preproste papirnate vrečke, lepo zaigrana ali zapeta pesem, polepšajo dan vsakemu izmed nas.

Komedija absurda NORO NORI NORCI avtorja Janeza Švajncerja je igra o posebnežih, ki se znajdejo pri bogatem Nenadu, tipičnem materialistu; njegov pohlep po »imeti čim več« podpira hlapčevsko ubogljivi, toda zelo zvit in pretkan policist Saša, ki kot Mefisto zmanipulira vse, na koncu celo Nenada. To je igra o človeški zvitosti in preračunljivosti, o svetu, kjer je marginalnost slabost in je drugačnost breme, saj so vsi posamezniki, ki niso ukalupljeni, poraženi.

V soboto, 6. aprila 2013, bo Osnovna šola Šmartno v Tuhinju odprla svoja vrata in prikazala  pester izbor uspešnih obšolskih dejavnosti. Za nadpovprečno aktivno kulturno udejstvovanje učencev in mentorjev v zadnjih treh letih je bil šoli podeljen naziv Kulturna šola za obdobje 20122015. Ob tej priložnosti bodo javnost seznanili s pridobljenim nazivom. Po kulturni prireditvi in razstavi pa bo sledilo odprtje plezalne stene v telovadnici šole, ki bo učencem nudila še več športnih užitkov.

Na položnem travnatem pobočju v vznožju hriba Dobrava v Podgorju pri Kamniku se je v času obilnih padavin septembra 2010 sprožil manjši usad širine okoli 45 m in dolžine okoli 10 m ter zasul občinsko cesto PodgorjeJurkov hrib. Sanacija plazu je potekala od meseca maja do junija 2012, izvedel pa se je kamniti težnostni oporni zid v dolžini 40 m in višini 3 m. Za preprečitev zamakanja terena so bile zajete tudi talne in površinske zaledne vode. V ta namen so v gozdu na koncu jarka zgradili manjši uvajalni prag za zajem hudourniških vod, ki so jih speljali po kanaletah do usedalnika in nato v meteorno kanalizacijo.

Gre za skupno razstavo šestih muzejev, ki delujejo na območju Gorenjske: Loškega muzeja Škofja Loka, Gorenjskega muzeja v Kranju, Gornjesavskega muzeja Jesenice, muzejev radovljiške občine, Tržiškega muzeja in Medobčinskega muzeja Kamnik. Razstava, ki bo na ogled do konca meseca maja 2013, predstavlja izbrane muzealije, ki predstavljajo najznačilnejše ali najpomembnejše dele muzejskih zbirk vseh sodelujočih muzejev.

V naselju Oševek je skoraj vsako leto zaradi premajhne pretočnosti vodotoka Oševek prihajalo do poplavljanja dela stanovanjskih objektov. Zaradi tega problema je Občina Kamnik naročila projekta PZI za zamenjavo dotrajane in premalo pretočne mostne konstrukcije (I. faza) ter za ureditev struge vodotoka (II. faza). Dela so potekala od meseca novembra do konca meseca decembra 2012. V prvi fazi je bila porušena stara in zgrajena nova večja mostna konstrukcija, po kateri poteka dostop do dveh stanovanjskih hiš na levem bregu vodotoka Oševek. V drugi fazi je bila struga Oševka sanirana gorvodno in dolvodno od novega mostu v dolžini približno 35 m.

S šolskim letom 2012/13 so v vrtcu Peter Pan povečali prostore dveh igralnic najstarejših otrok. Večji prostor pomeni kakovostnejše vsakodnevno bivanje njihovih otrok. S tem so jim pripravili okolje, v katerem imajo na voljo še več didaktičnih materialov, s pomočjo katerih postajajo samostojni, izpopolnjujejo svoje znanje, nadgrajujejo svoje veščine in krepijo lastno samopodobo.

Tradicionalno ob občinskem prazniku Društvo general Maister Kamnik organizira pohod po točkah, ki so v občini Kamnik povezane z Rudolfom Maistrom. Start in cilj pri spomeniku generala Maistra, pohod poteka mimo Maistrove rojstne hiše, Srednje šole in gimnazije Rudolfa Maistra Kamnik, na Špico in nazaj v Kamnik. Pohod vodijo izkušeni planinski vodniki PD Kamnik in člani DGM Kamnik.

Življenjska modrost je, da morajo starši in družba otroke sprejeti takšne, kot so, ne pa takšne, kot bi oni želeli, da bi bili, kar se delavci OŠ 27. julij trudijo udejanjiti že 30 let. Dokaz za to je odziv staršev in ostalih ljudi, ki se udeležujejo njihovih prireditev in spremljajo nastope njihovih otrok. Ne malokrat se v očeh gledalcev zalesketa solza sreče, solza ponosa, solza olajšanja in potrditve – »ravnal sem prav«. Na prireditvi, katere rdeča nit bo »njihovih 30 let«, bodo poleg aktualnih nastopili tudi bivši učenci. Skozi nastope bodo gledalce popeljali v svet, ki ga morda premalo ali sploh ne poznajo – v svet drugačnosti. Ker so ponosni občani, ki se zavedajo svojih korenin, se bodo v kulturnem programu spomnili tudi Rudolfa Maistra.

Program prireditev je objavljen pod rubriko Prihajajoči dogodki in v meniju na levi strani spletne strani.


<< Nazaj | Novice