Mali grad

OBČINA KAMNIK PRAZNUJE - PROGRAM PRIREDITEV 2019

07.03.2019

 

OBČINA KAMNIK PRAZNUJE

OBČINA KAMNIK PRAZNUJE - PROGRAM PRIREDITEV 2019Spoštovane občanke, spoštovani občani,

Kamničanke in Kamničani se v mesecu marcu, ob prazniku naše lokalne skupnosti na številnih mestih, spominjamo dediščine kamniškega rojaka, kulturnika in generala Rudolfa Maistra-Vojanova. Ob praznovanju tako pripravimo pester program prireditev, s katerimi izkažemo čast in spoštovanje Maistru ter se iskreno veselimo praznika Občine Kamnik. Čas, ko krajevne skupnosti, javni zavodi, kulturna društva in številni drugi posamezniki skupaj z Občino Kamnik z veliko vnemo pripravljajo dogodke, je čas, ki nas združuje.

Še posebej slovesno bo v petek, 29. marca 2019, ko bodo na Glavnem trgu ob 16.30 sprva zadoneli udarni zvoki promenadnega nastopa Mestne godbe Kamnik. Ob 17. uri se bo odvijala proslava s položitvijo venca k spomeniku Rudolfa Maistra, in sicer s sodelovanjem Častne enote in Orkestra Slovenske vojske ter ustvarjalcev Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik. Osrednja slovesnost s podelitvijo petih priznanj Občine Kamnik in posmrtno imenovanega častnega občana Občine Kamnik pa se bo začela ob 18. uri v Domu kulture Kamnik. V kulturnem programu bodo nastopili člani Mestne godbe Kamnik in ostali kulturni ustvarjalci, ob tej priložnosti pa si boste v preddverju hrama kamniške kulture lahko ogledali doniran stol in okvir Maistrovega vnuka Boruta Maistra.

Vesel bom vašega obiska na številnih slovesnostih in prireditvah, zato vljudno vabljeni v Kamnik – Maistrovo mesto.

Matej Slapar
župan Občine Kamnik

Za vse prireditve velja prost vstop.

PROGRAM PRIREDITEV 2019

ODPRTJE RAZSTAVE LITERARNIH IN LIKOVNIH DEL NA TEMO POMNIKI MI PRIPOVEDUJEJO
dela učenk in učencev osnovnih šol 6. nagradnega razpisa veteranskih in domoljubnih organizacij občin Kamnik in Komenda
Preddverje Občine Kamnik

Koordinacijski odbor veteranskih in domoljubnih organizacij, ki združuje Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Kamnik - Komenda, Zvezo združenj borcev za vrednote NOB Kamnik, Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana – odbor Kamnik, Območno združenje slovenskih častnikov Kamnik - Komenda in Društvo general Maister Kamnik, skupaj z Društvom Dogodek Kamnik pripravlja razstavo likovnih ter literarnih del učencev druge in tretje triade kamniških osnovnih šol, ki so sodelovali na 6. nagradnem razpisu koordinacijskega odbora veteranskih in domoljubnih organizacij. Predstavili se bodo učenci Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik, Osnovne šole Toma Brejca, Osnovne šole Marije Vere, Osnovne šole Stranje, Osnovne šole Šmartno v Tuhinju in Osnovne šole 27. julij. Do sredine meseca aprila bodo tako v prostorih občinske stavbe na ogled likovna in literarna dela ter pogledi in razmišljanja mladih na temo Pomniki mi pripovedujejo.

REDNA LETNA SKUPŠČINA DRUŠTVA GENERAL MAISTER KAMNIK
Sejna dvorana Občine Kamnik

Na svoji redni letni skupščini Društva general Maister Kamnik bodo člani predstavili poročila o delu društva v preteklem letu in sprejeli program dela za leto 2019.

VRTI SE
odprtje razstave izbranih otroških likovnih del mednarodnega likovnega natečaja Zasebnega vrtca Zarja
Preddverje Doma kulture Kamnik

Zasebni vrtec Zarja Kamnik je v tem šolskem letu razpisal mednarodni likovni natečaj Raziskujemo senzoriko 2019 na temo Vrti se, s katerim je predšolske otroke in otroke prve triade slovenskih osnovnih šol ter njihove mentorje spodbudil k likovnemu ustvarjanju, pri katerem so lahko upodobili, kaj in kdo se lahko vrti, kako je to videti, zakaj do tega prihaja in kako to čutijo ter vidijo naši otroci. Tema se dotika gibanja, natančneje vrtenja. Odziv na razpisani likovni natečaj je bil resnično velik, prejeli so več kot 900 izdelkov iz več kot 90 vrtcev oziroma šol iz vse Slovenije, letošnje leto pa celo iz Italije, Avstrije in Hrvaške. Na slavnostnem odprtju bodo po izboru strokovne komisije podeljena priznanja in pohvale izstopajočim avtorjem in mentorjem razstavljenih likovnih del. Razstava bo na ogled do 14. aprila 2019.

FRANJO MALGAJ
odprtje gostujoče razstave Muzeja novejše zgodovine Celje Šutna, Rojstna hiša Rudolfa Maistra

100. obletnico konca prve svetovne vojne in bojev za severno mejo so v Muzeju novejše zgodovine Celje obeležili z razstavo Franjo Malgaj, posvečeno junaškemu borcu za slovensko Koroško in njegovim tovarišem. Njen sestavni del so tudi odlomki iz istoimenskega stripa, ki je izšel kot spremljevalna publikacija razstave. Gostujoča razstava bo na ogled tudi v prostorih Rojstne hiše Rudolfa Maistra, in sicer do konca meseca aprila 2019.

URADNO ODPRTJE OBNOVLJENIH PROSTOROV SAMOSTANA MEKINJE V OKVIRU PROJEKTA PREOBRAZBA
Kamnik, samostan Mekinje

V okviru projekta Preobrazba, odobrenega na javnem razpisu Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije za Evropski sklad za regionalni razvoj, je Občina Kamnik kot vodilni partner projekta v drugi polovici lanskega leta uspešno izvedla obnovo dela pritličja samostana Mekinje. Izvedena so bila investicijsko-vzdrževalna obnovitvena dela v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije – Območne enote Kranj, in sicer je bila izvedena temeljita obnova in preureditev štirih večjih  prostorov – dvoran v pritličju, sondiranje sten in tal, zamenjava tlakov in talni oblog, v omenjenih prostorih oziroma dvoranah so bile obnovljene električne in strojne inštalacije (novo ogrevanje), izvedlo se je pleskanje sten in kupilo nova svetila. Poleg tega je bila izvedena temeljita sanacija velikega atrija, ki je obsegala izkop neustreznega materiala, polaganje novih elektroinštalacijskih napeljav, izvedbo ustreznega odvodnjavanja, nove utrjene podlage in novega nasutja. Vse obnovljene dvorane že služijo svojemu namenu kot prizorišče različnih dogodkov Javnega zavoda Mekinjski samostan, za uporabo pa so na voljo tudi zunanjim uporabnikom. Obnovljen atrij bo v poletni sezoni lahko služil kot enkratno prizorišče za različne prireditve. Avditorij lahko sprejme približno 250 obiskovalcev. Navedena obnova pomeni veliko pridobitev tako za sam samostan kot tudi za občino Kamnik, ki je s tem pridobila nove kakovostne in opremljene prostore za kulturne, izobraževalne in turistične prireditve. Na ta dan bo potekal voden ogled prenovljenih prostorov Javnega zavoda Mekinjski samostan.

ODPRTJE PRENOVLJENIH PROSTOROV PODRUŽNIČNE ŠOLE SELA
Podružnična šola Sela

Na Podružnični šoli Sela je bil v letu 2018 lesen strop nadomeščen z armirano betonsko ploščo. V prvem nadstropju sta bila na novo urejena telovadnica in prostor za dodatno strokovno pomoč in drug učni program. Ob telovadnici je urejen prostor za spravilo športne opreme. Asfaltirana je bila tudi ploščad pred šolo, s katero je bilo pridobljenih nekaj novih parkirnih mest. Otroci, ki so do sedaj telovadili kar v avli šole, imajo tako bistveno boljše možnosti za izvedbo športne vzgoje. Ob odprtju prenovljenih prostorov bodo učenke in učenci pripravili pester kulturni program.

SPOMINSKA MAŠA ZA POKOJNE PROFESORJE, DIJAKE TER USLUŽBENCE GIMNAZIJE IN SREDNJE ŠOLE RUDOLFA MAISTRA KAMNIK
Kamnik, cerkev Frančiškanskega samostana

Gimnazija Kamnik, ustanovljena 1949. leta, je bila desetletja gonilo in vodilo kulturnega življenja v Kamniku. S širitvijo dejavnosti in programov v Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra Kamnik je kamniška srednja šola danes ena osrednjih izobraževalnih ustanov v Sloveniji. Mnogo izjemnih ljudi, povezanih z njo, profesorjev, nekdanjih dijakov in sodelavcev je že odšlo. S spominsko mašo v cerkvi Frančiškanskega samostana se bomo spomnili prav njih. Somaševanje bo vodil gospod Jure Koželj, sedanji župnik v Preski pri Medvodah. S klasično glasbo bo bogoslužje obogatila instrumentalna skupina The Castlers, ki jo sestavljajo nekdanji dijaki kamniške gimnazije. Po sveti maši bodo izvedli krajši koncert klasične glasbe. Vsi, ki se maše ne boste udeležili, pa ste po maši vljudno vabljeni na družabno srečanje, ki bo v frančiškanski dvorani v prvem nadstropju. Združimo svoje spomine, spoštovanje in ljubezen! Dogodek organizirata Tina Romšak in Frančiškanski samostan Kamnik.

ODPRTJE PRENOVLJENEGA IGRIŠČA IN NOVIH IGRAL
Vrtec Antona Medveda Kamnik, enota Sonček

Igrišče enote Sonček navdušuje s polepšano zunanjo podobo, ki otroke popelje v čarobni palčkov svet. Prenovljeno igrišče omogoča gibalno učenje in je velika pridobitev tako za enoto Sonček kot za celoten Vrtec Antona Medveda Kamnik. Del sredstev za prenovo igrišča in novega igrala je zagotovila Občina Kamnik, preostali del je bil zagotovljen iz donacij in sklada vrtca.

POMLAD V KAMNIKU
prireditev učenk in učencev Osnovne šole Marije Vere
Telovadnica Osnovne šole Marije Vere

Ob praznovanju občinskega praznika in prihoda pomladi na Osnovni šoli Marije Vere organizirajo prireditev Pomlad v Kamniku, kjer se bodo v telovadnici šole s plesom in petjem predstavili učenci prve in druge triade. V uporabo bodo predali tribune, saj je Občina Kamnika v letu 2018 v veliki telovadnici pristopila k sanaciji tribun in zamenjavi požarnih vrat. V okviru investicije se je izvedla prilagoditev tribun, namestitev nove ograje na tribunah, preureditev stopnic in zamenjava vseh dostopnih vrat s požarnimi vrati. Telovadnica, ki je bila izdelana v skladu s predpisi v preteklosti in na podlagi inšpekcijske odločbe po novih predpisih ni bila več primerna za organizacijo šolskih in drugih prireditev ter tekmovanj, je zdaj preurejena in kot taka zopet primerna za organizacijo različnih dogodkov.

NA SELA GREMO!
kamniška literarna transverzala
Gasilski dom Sela

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik in Športno kulturno društvo Sela vas vabijo na kamniško literarno transverzalo z naslovom Na Sela gremo! Ob 11. uri bo odhod izpred Gasilskega doma Sela, od koder bo organiziran prevoz do Žubejevega. Na krajšem pohodu boste spoznali posebnosti, izročila in znane osebnosti s tega območja, in sicer kje je prenočeval cesar, koliko pesnikov se je rodilo v bližnjih vaseh, kje je zakopan zaklad, kdo je izdelal načrte za znamenite kamniške mestne izveske, kdo je Poženčan, katere so posebnosti cerkve svete Neže in še in še. Na poti od Žubejevega do Sel vas bo vodil Nejc Štrajhar, ob 17. uri pa boste na Selah lahko prisluhnili pripovedovanju pravljic za odrasle.

80 LET, NA TISOČE MLADOSTI  
prireditev ob 80. obletnici Osnovne šole Toma Brejca

Telovadnica Osnovne šole Toma Brejca

Na prireditvi ob 80. obletnici Osnovne šole Toma Brejca bodo učenci skupaj z mentorji preko zapisov izpod pomembnega kamniškega peresa spoznali življenjsko pot in pomembne mejnike v zgodovini šole, na kateri se je v 80. letih pisalo na tisoče mladosti. Na različnih časovnih postojankah bodo obudili utrip šolskega vsakdana, se spomnili tudi nekaterih krajevnih znamenitosti, ki so vzporedno pisale kamniško zgodovino, slavje pa popestrili z različnimi pevskimi, plesnimi in literarnimi vložki.

MAISTRI ZA BOLJŠI SVET
dobrodelna prireditev Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik

Dom kulture Kamnik

Dobrodelni dogodki so na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik stalnica že vrsto let. V lanskem novembru so svojo prireditev iz šolske avle prvič preselili na veliki oder Doma kulture Kamnik in jo poimenovali Maistri za boljši svet, saj verjamejo, da lahko z ustvarjalnostjo, glasbo, besedo in s plesom naredijo droben korak k izboljšanju sveta, v katerem živimo. Novembrski dogodek je presegel njihova pričakovanja, odziv gledalcev pa je bil neverjeten, zato so se odločili, da ga ponovijo tudi na začetku pomladi. Izkupiček dobrodelne prireditve bodo s pomočjo Zveze prijateljev mladine Moste - Polje namenili za ublažitev socialne stiske izbrani kamniški družini.

VAJA DELA MAISTRA
Vremšakova dvorana Glasbene šole Kamnik

Kako so se učenci Glasbene šole Kamnik izMaistrili v igranju in petju slovenskega ljudskega glasbenega izročila v najrazličnejših oblikah in zasedbah, boste lahko prisluhnili na koncertu, posvečenem Rudolfu Maistru.

SLAVNOSTNO ODPRTJE MEDNARODNE FILATELISTIČNE RAZSTAVE ALPE-JADRAN SLOVENIJA 2019
Kamnik, samostan Mekinje

Filatelistično društvo Ivan Vavpotič Kamnik, ki letos obeležuje 70. obletnico delovanja, združuje ljubitelje zbiranja znamk in ostalega filatelističnega materiala ter hkrati ohranja spomin na oblikovalca prve jugoslovanske znamke Verigar, Kamničana Ivana Vavpotiča. V letošnjem letu skupaj s Filatelistično zvezo Slovenije pripravljajo mednarodno filatelistično razstavo Alpe-Jadran »SLOVENIJA 2019«, ki bo od 28. do 31. marca 2019 potekala v prostorih Javnega zavoda Mekinjski samostan, in sicer pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Razstava in mednarodno srečanje bo posvečeno tudi očetu prvih slovenskih poštnih znamk, saj bo razstavljena obsežna zbirka Verigarjev, katerih avtor je slikar Ivan Vavpotič, v Kamnik pa bo pripeljala preko 60 tujih gostov.

PODOKNICA PEVSKEGA ZBORA DKD SOLIDARNOST KAMNIK
Šutna, Rojstna hiša Rudolfa Maistra 

Tradicionalna Maistrova podoknica v organizaciji članov DKD Solidarnost Kamnik.

DAN ODPRTIH VRAT ROJSTNE HIŠE RUDOLFA MAISTRA
Šutna, Rojstna hiša Rudolfa Maistra

Vabljeni k ogledu stalne razstave Rudolf Maister – general, domoljub, pesnik in bibliofil in nove gostujoče razstave o Franju Malgaju. Slednja bo na ogled do konca meseca aprila 2019.

SLOVESEN PODPIS DONATORSKE LISTINE BORUTA MAISTRA
Poročna dvorana Občine Kamnik

Maistrov vnuk Borut Maister bo Medobčinskemu muzeju Kamnik oziroma Rojstni hiši Rudolfa Maistra in Občini Kamnik podaril okvir diplome, ki jo je prejel Rudolf Maister kot častni meščan Kamnika leta 1924 in ga je izrezljal kamniški rezbar Ivan Klemen, ter stol s posestva Unec, ki ga je uporabljal Rudolf Maister-Vojanov.

PROMENADNI NASTOP MESTNE GODBE KAMNIK
Kamnik, Glavni trg
           

Udarni ritmi tradicionalnega nastopa Mestne godbe Kamnik bodo naznanili osrednje slovesnosti ob prazniku Občine Kamnik.

PROSLAVA S POLOŽITVIJO VENCA K SPOMENIKU RUDOLFA MAISTRA S SODELOVANJEM ČASTNE ENOTE IN ORKESTRA SLOVENSKE VOJSKE
Kamnik, Trg talcev

Položitev cvetja k spomeniku Rudolfa Maistra, slovenskega pesnika, generala in borca za severno mejo. Slavnostni govornik bo predsednik Vlade Republike Slovenije Marjan Šarec. V kulturnem programu bodo nastopili Orkester Slovenske vojske ter ustvarjalci Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik.  

OSREDNJA SLOVESNOST OB PRAZNIKU OBČINE KAMNIK S PODELITVIJO PRIZNANJ OBČINE KAMNIK
Dom kulture Kamnik

Slavnostni govornik osrednje slovesnosti, na kateri bo podeljenih 5 priznanj Občine Kamnik in posmrtno podeljen naziv častni občan Občine Kamnik, bo župan Občine Kamnik Matej Slapar. V kulturnem programu bodo nastopili člani Mestne godbe Kamnik in ostali kulturni ustvarjalci.  

Maistrov vnuk Borut Maister bo Medobčinskemu muzeju Kamnik oziroma Rojstni hiši Rudolfa Maistra in Občini Kamnik podaril okvir diplome, ki jo je prejel Rudolf Maister kot častni meščan Kamnika leta 1924 in ga je izrezljal kamniški rezbar Ivan Klemen, ter stol s posestva Unec, ki ga je uporabljal Rudolf Maister-Vojanov. Slovesen podpis donatorske pogodbe bo ob 16. uri v Poročni dvorani občinske stavbe, v sklopu osrednje slovesnosti pa si boste podarjena predmeta lahko ogledali tudi v preddverju Doma kulture Kamnik.

ODPRTO VETERANSKO PRVENSTVO V STRELJANJU Z MALOKALIBRSKO PUŠKO
Špitalič, Lovski dom

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Kamnik - Komenda v sodelovanju z Občino Kamnik v spomin na delovanje manevrske strukture narodne zaščite prireja 14. odprto tekmovanje v streljanju z malokalibrsko puško za prehodni pokal ob prazniku Občine Kamnik. Najboljšim strelcem bodo podeljeni pokali in medalje, prvouvrščeni ekipi pa prehodni pokal Občine Kamnik.

O DEČKU, KI JE POSTAL GENERAL
Osnovna šola 27. julij Kamnik

Alenka Juvan je napisala otroško knjižico O Rudolfu brez brkov in o Veroniki, ki je s kačjim repom namahala mamuta. Pripoveduje o Martinu, ki obišče dedka v Kamniku. Z dramsko igro in pesmijo bodo učenci Osnovne šole 27. julij Kamnik uprizorili Martinove počitnice in domišljijske sanje, ki ga bodo popeljale v srečanje z Rudolfom, njegovimi prijatelji, mamutom in Veroniko. Prireditev bo nekoliko pomladno obarvana, saj ni namenjena le počastitvi občinskega praznika, ampak tudi prazniku vseh mam.

24. GORSKI TEK K SVETEMU PRIMOŽU
Stahovica, Dom krajanov na Vegradu

Klub gorskih tekačev Papež organizira že 24. tradicionalni gorski tek k cerkvici sv. Primoža. Tek pomeni odprtje gorske tekaške sezone in je tudi tekma za Pokal Slovenije v gorskih tekih oziroma državno prvenstvo za otroške kategorije.

ŠEL JE POTNIK SKOZI KAMNIŠKI VEK
dramsko-glasbeni dogodek potnikov Štacjona

Železniška postaja Kamnik mesto

Popotnik prispe na  železniško postajo Kamnik  mesto, kjer želi kupiti vozovnico do Ljubljane. Vstopi v  zgradbo, kjer spozna, da ni prišel na postajo, temveč v Dnevni center Štacjon. Potniki Štacjona mu pojasnijo, da vozovnice pri njih ne bo mogel kupiti in ga povabijo, naj se jim do prihoda vlaka prepusti, da ga s pesmijo in z igrano uprizoritvijo popeljejo skozi pisano kamniško zgodovino. Popotnik ponudbo sprejme. Navdušen nad videnim in slišanim se nazadnje odloči, da bo v Ljubljano sicer šel, vendar nikakor ne z naslednjim vlakom.

POJ Z MENOJ!
območna revija otroških in mladinskih pevskih zborov občin Kamnik in Komenda – I. del

Telovadnica Osnovne šole Toma Brejca

V okvir prireditev ob prazniku Občine Kamnik tudi letos umeščamo predstavitvi najvidneje zastopanega deleža kulturnega snovanja mladih v tem prostoru, ki ju prinašata dve pregledni prireditvi v organizaciji kamniške območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Po tradiciji in časovnem zaporedju gre najprej za območno revijo otroških in mladinskih pevskih zborov, kjer se bo na dveh zaporednih koncertih predstavilo predvidoma nad dvajset pevskih zasedb z več kot 800 nastopajočimi. Povečini prihajajo iz osnovnih šol in njihovih podružnic s kamniškega območja, predstavljajo pa tudi pevsko dejavnost mladih v drugih okoljih, od vrtcev do resnejših usmeritev v okviru glasbenega šolanja. Nastopi sodelujočih na obeh preglednih revijalnih prireditvah bodo ob spremljanju javnosti podvrženi tudi strokovni presoji, ki bo najkakovostnejše dosežke izbrala za zastopanje Kamnika na regijski in državni ravni.

PROTIPOPLAVNI UKREPI NA KAMNIŠKI BISTRICI IN ODPRTJE DELA REKREACIJSKE POTI
Športni park Virtus, pod mostom

V preteklem letu je bila uspešno zaključena sanacija Kamniške Bistrice od Titanove brvi do Qlandie v dolžini 2.200 metrov. Sanacija je zajemala izvedbo protipoplavnih ukrepov na obeh bregovih struge, kjer so bili močno poškodovani protipoplavni zidovi, izvedbo pragov in drugih ukrepov. Ministrstvo za okolje in prostor je zagotovilo 84 odstotkov sredstev, Centrice Real Estate Ljubljana 4 odstotke in Občina Kamnik 12 odstotkov finančnih sredstev. Še posebej je potrebno pohvaliti odlično sodelovanje in delo med vsemi deležniki na projektu ter izvajalcem Hidrotehnik d. d. in podizvajalcem Euronep Ekologija, saj je bil projekt zaključen 7 mesecev pred rokom, kar je v naši državi prej izjema kot pravilo. Julija 2018 pa je Občina Kamnik zaključila tudi z gradnjo 560 metrov dolgega odseka rekreacijske poti v severnem delu Šmarce. Novo zgrajeni odsek je del zelene osi ob Kamniški Bistrici, z njegovo ureditvijo pa sledimo končnemu cilju, to je izgradnji rekreacijske povezave med Kamnikom in Domžalami. Pot je namenjena pešcem in kolesarjem, kar označuje tudi prometna signalizacija. Na začetku in koncu poti so postavljeni kovinski stebrički, ki preprečujejo dostop motornim vozilom.

POJ Z MENOJ!
območna revija otroških in mladinskih pevskih zborov občin Kamnik in Komenda – II. del

Telovadnica Osnovne šole Toma Brejca

Drugi del območne revije otroških in mladinskih pevskih zborov.

DAN ODPRTIH VRAT SVETOVALNE PISARNE ZA STAREJŠE
medgeneracijsko prostovoljstvo kot orodje proti diskriminaciji starejših
Kamnik, Tomšičeva ulica 23

Dan odprtih vrat svetovalne pisarne za starejše je namenjen ogledu aktivnosti, ki jih izvajajo v Zavodu Oreli kot podporo kakovostnemu preživljanju starosti. V Zavodu Oreli izobražujejo ter vzgajajo za medgeneracijsko sožitje in sobivanje ter za lepo starost. V letošnjem letu nadaljujejo s srečanjem kamniških osnovnošolskih prostovoljskih skupin, predstavitvi njihovega dela, izmenjavo izkušenj s starejšimi prostovoljci in druženje. V Svetovalni pisarni za starejše Kamnik se jim lahko pridružite med 9. in 12. uro, še posebej pa bo pestro ob 9. uri, ko se bo odvijala osrednja prireditev.

UŽIVAJ ŽIVLJENJE
odprtje zunanjega fitnesa

Duplica, Park biodiverzitete

V Krajevni skupnosti Duplica bodo praznik Občine Kamnik obeležili z odprtjem zunanjega fitnesa. Zbrali se bodo v Parku biodiverzitete (nekdanja deponija odpadkov na Duplici) in uživali življenje z recitalom pesmi in petjem učencev Osnovne šole Marije Vere, za ljudsko pesem pa bodo poskrbele Ljudske pevke Predice z godcem Jožetom Jagodicem.

FINESA PLESA 2019
območna revija plesnih skupin občin Kamnik in Komenda
Dom kulture Kamnik

Prva letošnja aprilska nedelja bo ponudila seznanitev s še eno od popularnih kulturnih dejavnosti mladih na Kamniškem, to je plesom. Na reviji bodo nastopile skupine, ki gojijo različne zvrsti plesa, od baleta do hip-hopa, od klasike in stilskih žanrov do sodobnih oblik izraznosti z gibom.

ODPRTJE III. FAZE PRENOVLJENE CESTE PODGORJE–KAMNIK
Podgorje, pred Kulturnim domom

V začetku meseca oktobra 2018 so se končala gradbena dela v dolžini 455 metrov in so obsegala zamenjavo voziščne konstrukcije, vgradnjo kamnitega materiala za sloj kamnite grede, vgradnjo tamponske plasti, vgradnjo kabelske kanalizacije in izdelavo jaškov, izdelavo drenažne kanalizacije, izgradnjo ponikovalnic, zaščito TK in CATV vodov, izvedbo ukrepa za umirjanje prometa, ureditev odvodnjavanja, obnovo pločnika, vgradnjo nevezane nosilne asfaltne plasti, planiranje in humiziranje, postavitev javne razsvetljave, asfaltiranje, označbo na vozišču in postavitev vertikalne signalizacije.

PRAZNUJMO SKUPAJ 
prireditev ob 5. obletnici Zasebnega vrtca Sonček
Zasebni vrtec Sonček, igrišče enote Trobentica

Ker v tem šolskem letu Zasebni vrtec Sonček obeležuje 5. obletnico delovanja, so letošnje leto praznovanje poimenovali Praznujmo skupaj. Otroško razigrana bo predstavitev posameznih skupin z nastopi na igrišču vrtca, lahko pa si boste ogledali razstavo otroških izdelkov in video projekcijo o zasebnem vrtcu, življenju v njem ter delu strokovnega osebja Vrtca. Ob tej priložnosti se bo odvijala delavnica z eksperimenti.

ODPRTJE PRENOVLJENE PODRUŽNIČNE ŠOLE ZGORNJI TUHINJ
Podružnična šola Zgornji Tuhinj

Na Podružnični šoli Zgornji Tuhinj je Občina Kamnik v lanskem letu pristopila k zahtevni investiciji nadzidave in preureditve prostorov. Šola je bogatejša za novo strešno kritino, dve učilnici in dva kabineta v mansardi, povečano in preurejeno telovadnico, preurejeno kuhinjo, sanitarije v pritličju in nove garderobne omarice. V prvem nadstropju so zamenjana vratna krila in podi v učilnicah. Obnovljene so bile tudi zunanje stopnice, ki so bile dotrajane in nevarne za uporabo. Ob odprtju prenovljene Podružnične šole Zgornji Tuhinj bodo učenke in učenci pripravili pester kulturni program. V primeru slabega vremena se bo prireditev odvijala v dvorani Kulturnega doma Laze v Tuhinju.

TRADICIONALNI 14. MAISTROV POHOD
 
Kamnik, Trg talcev

Društvo general Maister Kamnik ob občinskem prazniku organizira tradicionalni pohod po točkah, ki so v občini Kamnik povezane z Rudolfom Maistrom. Start in cilj sta pri spomeniku generala Rudolfa Maistra, pohod pa poteka mimo Maistrove rojstne hiše, Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik, na Špico in nazaj v Kamnik. Pohod vodijo izkušeni planinski vodniki Planinskega društva Kamnik in člani Društva general Maister Kamnik.


<< Nazaj | Novice