Mali grad

OBČINA KAMNIK PRAZNUJE - PROGRAM PRIREDITEV 2018

02.03.2018

 

OBČINA KAMNIK PRAZNUJE

PROGRAM PRIREDITEV 2018

OBČINA KAMNIK PRAZNUJE - PROGRAM PRIREDITEV 2018Spoštovane občanke, spoštovani občani,

kdo je bil Rudolf Maister - Vojanov? Odločen človek. Človek na pravem mestu, ki je v pravem trenutku naredil tisto, kar se je od njega pričakovalo. Ni okleval. Ni se predal. Ni mu bilo vseeno za slovensko prihodnost in prihodnost našega naroda. Predvsem pa, brezpogojno je ljubil svojo domovino in jo častil ter branil pred tujim zavojevalcem.Tisti, ki se preprosto ni poistovetil z nobenim sistemom.

V mesecu marcu se Kamničanke in Kamničani ob prazniku lokalne skupnosti na številnih mestih nedeljivo spominjamo dediščine kamniškega rojaka, generala, osvoboditelja in pesnika Rudolfa Maistra. S ponosom opominjamo na to, da se Kamnik imenuje Maistrovo mesto. Ob praznovanju tako pripravimo pester program prireditev, s katerimi bomo počastili občinski praznik, predvsem pa izkazali čast in spoštovanje Maistru ter njegovim borcem, ki so se žrtvovali za nas. Za boljše življenje vseh nas.

Osrednji dogodki bodo potekali v sredo, 28. marca 2018, ko bodo ob 17. uri zadoneli zvoki Orkestra Slovenske vojske na proslavi s položitvijo venca k spomeniku Rudolfa Maistra in s sodelovanjem Častne enote Slovenske vojske. Osrednja slovesnost s podelitvijo šestih priznanj Občine Kamnik se bo začela ob 18. uri v Domu kulture Kamnik. Pred tem pa ste ob 16. uri vabljeni na Šutno, kjer bomo odprli nove prostore Spominske sobe Rudolfa Maistra, sledil pa bo promenadni koncert Mestne godbe Kamnik, ki ji boste od Šutne do Glavnega trga lahko prisluhnili ob 16.30.

Praznik naše občine je priložnost, da pregledamo dogajanje v njej, zato bom še posebej vesel Vašega obiska na slovesnostih in prireditvah.

Marjan Šarec
župan Občine Kamnik

Za vse prireditve velja prost vstop.

ODPRTJE RAZSTAVE LITERARNIH DEL NA TEMO MOJI STARŠI, DEDI, BABICE, SORODNIKI ... SO MI PRIPOVEDOVALI O POTI DO SLOVENSKE SAMOSTOJNOSTI IN LIKOVNIH DEL NA TEMO MALI GRAD BISER KULTURNE DEDIŠČINE
dela učenk in učencev osnovnih šol 5. nagradnega razpisa veteranskih in domoljubnih organizacij občin Kamnik in Komenda
Preddverje Občine Kamnik

Koordinacijski odbor veteranskih in domoljubnih organizacij, ki združuje Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Kamnik–Komenda, Zvezo združenj borcev za vrednote NOB Kamnik, Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana – odbor Kamnik, Zvezo slovenskih častnikov Kamnik–Komenda in Društvo general Maister Kamnik skupaj s Foto klubom Kamnik pripravlja razstavo likovnih ter literarnih del učencev druge in tretje triade kamniških osnovnih šol, ki so sodelovali na 5. nagradnem razpisu koordinacijskega odbora veteranskih in domoljubnih organizacij. Predstavili se bodo učenci Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik, Osnovne šole Toma Brejca, Osnovne šole Marije Vere, Osnovne šole Stranje in Osnovne šole Šmartno v Tuhinju. Do sredine meseca aprila bo tako v preddverju občinske stavbe na ogled 26 likovnih in 13 literarnih del ter pogledi in razmišljanja mladih na temi »Moji starši, dedi, babice, sorodniki ... so mi pripovedovali o poti do slovenske samostojnosti« in »Mali grad biser kulturne dediščine«.

REDNA LETNA SKUPŠČINA DRUŠTVA GENERAL MAISTER KAMNIK
Sejna dvorana Občine Kamnik

Na svoji redni letni skupščini Društva general Maister Kamnik bodo člani predstavili poročila o delu društva v preteklem letu in sprejeli program dela za leto 2018.

ČUTIM VETER
odprtje razstave izbranih otroških likovnih del Zasebnega vrtca Zarja
Preddverje Doma kulture Kamnik

Zasebni vrtec Zarja Kamnik je predšolske otroke in otroke prve triade osnovne šole ter njihove mentorje v okviru likovnega natečaja »Raziskujemo senzoriko« 2018povabil k likovnemu ustvarjanju na temo Čutim veter. Odziv na razpisani vseslovenski likovni natečaj je bil resnično velik. Prejeli so več kot 1.200 izdelkov iz več kot 110 vrtcev oziroma šol iz vse Slovenije. Na odprtju bodo po izboru strokovne komisije podeljena priznanja in pohvale izstopajočim mentorjem ter avtorjem razstavljenih likovnih del. Razstava bo na ogled do nedelje, 15. aprila 2018.

GENERAL MAISTER SKOZI OTROŠKE OČI
otroška ustvarjalna delavnica z glino
Šutna, KUD Hiša keramike, zakaj pa ne majolka

Dan odprtih vrat bo v Hiši keramike organiziran med 10. in 13. uro ter med 15. in 17. uro. Potekal bo voden ogled ateljeja z namenom ohranjanja spomina na kamniško majolko in njeno nadgradnjo v najširšem smislu, na tradicionalno lončarstvo, obujanje in prevrednotenje keramike v sodobne in umetniške smeri na Kamniškem in širše. V dopoldanskem času, in sicer ob 10., 11. in 12. uri, bodo na voljo brezplačne enourne otroške ustvarjalne delavnice z glino na temo general Maister skozi otroške oči.

ODPRTJE PRENOVLJENE CESTE MIMO CERKVE SV. MAVRICIJA IN UREDITEV PARKIRIŠČ
Šmarca, pred cerkvijo sv. Mavricija

V mesecu maju 2017 je Občina Kamnik zaključila rekonstrukcijskadela »Ureditev parkirišč in ceste mimo cerkve sv. Mavricija v Šmarci«. Dela so obsegala zamenjavo ustroja v delu ceste, ureditev odvodnjavanja in javne razsvetljave ter postavitev prometne signalizacije. Kot protiprašno zaščito se je na nevezano nosilno plast tampona izvedla vezana zgornja nosilna plast iz obrabne in zaporne plasti asfalta, in sicer v debelini 7 centimetrov.

PODUKU IN RAZVEDRILU
odprtje razstave ob 110-letnici ustanovitve Katoliškega slovenskega izobraževalnega društva v Šmarci in 100-letnici izgradnje Društvenega doma na Homcu
Šmarca, Dom krajanov

Pričujoča razstava želi približati društveno življenje, prizadevanja posameznikov in njihove uspehe, ki so zaznamovali utrip krajev v Šmarci in na Homcu na začetku 20. stoletja. Govori o nastanku prvih zadrug in društev, ki so nastala na pobudo dr. Janeza Evangelista Kreka, čigar stoletnico smrti smo obeležili v letu 2017. Veliki socialni delavec, zadružni organizator in ljudski vzgojitelj se je zavzemal za slovenskega kmeta in delavca ter si prizadeval, da bi slovenski narod postal srečen v duhovnem in materialnem oziru. Fotografsko gradivo, ki daje celotni razstavi dodano vrednost, je plod ustvarjalnosti Petra Nagliča, fotografa iz Šmarce, ki je tedanje kulturno življenje bogato ovekovečil in zapustil neprecenljivo dediščino. Njegove fotografije so zgledno dokumentirane, urejene in opremljene s podatki o kraju, času in vsebini posnetkov. Ob odprtju razstave bo potekala krajša kulturna prireditev z glasbeno spremljavo in sodelovanjem Kulturnega društva Šmarca. Krajevna skupnost Šmarca pa bo ob tej priložnosti izdala tri spominske razglednice.

ODPRTJE II. FAZE PRENOVLJENE CESTE PODGORJEKAMNIK
Podgorje, pred Kulturnim domom

V začetku meseca septembra 2017 je Občina Kamnik zaključila z gradbenimi deli »Rekonstrukcija LC št. 160011 Podgorje–Kamnik, II. faza od tehničnih pregledov do Gostilne pri Slavki«. Dela v dolžini 850 metrov so obsegala menjavo voziščne konstrukcije, vgradnjo kamnitega materiala za sloj kamnite grede, vgradnjo tamponske plasti, vgradnjo kabelske kanalizacije, izdelavo drenažne kanalizacije, izgradnjo ponikovalnice, izvedbo ukrepa za umirjanje prometa, ureditev odvodnjavanja, izgradnjo pločnika v delu ukrepa za umirjanje prometa, vgradnjo nevezane nosilne asfaltne plasti, planiranje in humiziranje, postavitev javne razsvetljave in vgraditev zgornje obrabne plasti ter asfaltiranje bankin v širini 1 metra. Dodatno se je izvedla še vgradnja in priključek kabelske kanalizacije.
Poleg zgoraj naštetih del pa so krajanke in krajani Krajevne skupnosti Podgorje želeli volišče v Kulturnem domu do jesenskih volitev 2017 opremiti tako, da bo dostopno za funkcionalno ovirane osebe. S skupnimi močmi so izdelali tehnično ustrezen in trajen dostop v Kulturni dom, tako za funkcionalno ovirane osebe kot tudi za mamice z vozički. Obenem so prenovili še zunanje stopnišče, ki je bilo v slabem stanju.

SPOMINSKA MAŠA ZA POKOJNE PROFESORJE, DIJAKE TER USLUŽBENCE GIMNAZIJE IN SREDNJE ŠOLE RUDOLFA MAISTRA KAMNIK
Kamnik, cerkev Frančiškanskega samostana

Gimnazija Kamnik, ustanovljena 1949. leta, je bila desetletja gonilo in vodilo kulturnega življenja v Kamniku. S širitvijo dejavnosti in programov v Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra Kamnik je kamniška srednja šola danes ena osrednjih izobraževalnih ustanov v Sloveniji. Mnogo izjemnih ljudi, povezanih z njo, profesorjev, nekdanjih dijakov in sodelavcev je že odšlo. S spominsko mašo v cerkvi Frančiškanskega samostana se bomo spomnili prav njih. Somaševanje bo vodil gospod Pavle Juhant. S klasično glasbo bo bogoslužje obogatila instrumentalna skupina »The Castlers«, ki jo sestavljajo nekdanji dijaki kamniške gimnazije. Po maši bodo izvedli krajši koncert klasične glasbe. Sledilo bo druženje v frančiškanski dvorani. Združimo svoje spomine, spoštovanje in ljubezen!

RUDOLF MAISTER IN KAMNIK
pogled kamniškega slikarja in grafičnega oblikovalca Dušana Sterleta na Maistra ter njegovo rojstno mesto
Kamnik, Kavarna Veronika

Grafike večjih formatov, predstavljene v Kavarni Veronika, umeščajo lik Rudolfa Maistra v širši zgodovinski in družbeni kontekst Kamnika. Skozenj v naš aktualni čas presevajo različna obdobja preteklosti, značilne vedute arhitekture, zgradb in urbane dediščine mesta. Dostikrat prezrto razsežnost v njem odstirajo umetelni artefakti, simbolni detajli okruškov verovanj in legend, najdb, obeležij, spomenikov, pričevalcev navzočnosti duha v gradnikih in poseljevalcih urbane preteklosti. S svojo izčiščeno likovno govorico avtor tako – skozi različna obdobja in znamenite osebnosti v njih - nanjo veže svoj imperativ bivanju v sedanjosti in prihodnosti, posameznikom in družbi: s civilizacijsko zavestjo, brez katere ni človeku dostojnega obstoja. Slikar in grafični oblikovalec Dušan Sterle samoiniciativno podarja likovno grafično postavitev mestu z namenom ohranitve raznovrstne kulturne dediščine Kamnika.

TINKARJADA – ODPRTJE PRENOVLJENEGA IGRIŠČA
Vrtec Antona Medveda Kamnik, enota Tinkara

Enota Tinkara Vrtca Antona Medveda Kamnik je že gospa v letih, pa kljub temu navdušuje s polepšano zunanjo podobo. Ima namreč novo kritino in igrišče, ki s svojimi gibalnimi izzivi vabi najmlajše k vsakodnevni igri in usvajanju novih gibalnih vzorcev. Ob zavedanju, da je gibanje učenje, sta novi igrali velika pridobitev tako za enoto Tinkara kot za celoten Vrtec Antona Medveda Kamnik. Del sredstev za sanacijo kritine in novega igrišča je zagotovila Občina Kamnik, preostali del je bil zagotovljen iz donacij, presežka prihodkov iz preteklih let in sklada vrtca.

VŠEČKAJMO RUDIJA
prireditev učenk in učencev Osnovne šole Toma Brejca ter Glasbene šole Kamnik
Telovadnica Osnovne šole Toma Brejca

Na prireditvi ob občinskem prazniku bodo učenke in učenci ob prizorih drobcev iz življenja Rudolfa Maistra spoznali veličino ter pomembnost kamniškega rojaka. Spomnili se bodo še nekaterih drugih pomembnih Kamničanov in si ogledali, kako današnja generacija osnovnošolcev gleda nanje.

ODPRTJE NOVIH PROSTOROV SPOMINSKE SOBE RUDOLFA MAISTRA
Šutna, Rojstna hiša Rudolfa Maistra

Občina Kamnik je južni del pritličja Spominske sobe Rudolfa Maistra v muzej preuredila leta 2012, s prenovo II. faze objekta, torej severnega dela, pa pričela konec oktobra 2017. Ureditev celotnega pritličja rojstne hiše obiskovalcem tako nudi boljši vpogled v zasnovo hiše, Medobčinskemu muzeju Kamnik pa je tako zagotovljen dodaten prostor. Spominska soba, ki se nahaja v južnem delu pritličja, se je prek restavrirane vhodne veže povezala z večnamenskim prostorom v severnem delu. Pedagoška soba, ki je bila nekoč sestavni del vhodne veže, se je preselila v severovzhodni del pritličja, ob večnamenskem prostoru, vhodna veža pa na ta način dobila prvotno zasnovo v obliki črke l.

Ob slovesnem odprtju bomo hkrati odprli tudi novo občasno razstavo z naslovom »Oj, ta soldaški boben (Prva vojna iz zasebnih zbirk na Kamniškem)«. V Medobčinskem muzeju Kamnik, Rojstni hiši Rudolfa Maistra, so tokrat k sodelovanju povabili več krajank in krajanov, ki v svojih zasebnih zbirkah hranijo različne predmete, fotografije ali kak drugačen spomin na veliko vojno. Skupaj so jih sestavili v celovito podobo in jo v prenovljenem delu hiše postavili na ogled za obiskovalce. K razstavi bodo dodali tudi zloženko z ustreznim besedilom in zemljevidom, na katerem bodo zarisane poti do vseh zbirk o vojnem času na Kamniškem, ki so odprte za javnost.

PROMENADNI NASTOP MESTNE GODBE KAMNIK
Kamnik, od Rojstne hiše Rudolfa Maistra do Glavnega trga

Udarni ritmi tradicionalnega nastopa Mestne godbe Kamnik bodo naznanili osrednje slovesnosti ob prazniku Občine Kamnik.

PROSLAVA S POLOŽITVIJO VENCA K SPOMENIKU RUDOLFA MAISTRA S SODELOVANJEM ČASTNE ENOTE IN ORKESTRA SLOVENSKE VOJSKE
Kamnik, Trg talcev

Položitev venca k spomeniku Rudolfa Maistra, slovenskega pesnika, generala in borca za severno mejo. Slavnostni govornik bo poveljnik 1. brigade Slovenske vojske, polkovnik Robert Glavaš.
V kulturnem programu bo nastopil Orkester Slovenske vojske.

PODOKNICA PEVSKEGA ZBORA DKD SOLIDARNOST KAMNIK
Šutna, Rojstna hiša Rudolfa Maistra

Tradicionalna »Maistrova podoknica« v organizaciji članov DKD Solidarnost Kamnik.

OSREDNJA SLOVESNOST OB PRAZNIKU OBČINE KAMNIK S PODELITVIJO PRIZNANJ OBČINE KAMNIK
Dom kulture Kamnik

Slavnostni govornik osrednje slovesnosti, na kateri bo podeljenih šest priznanj Občine Kamnik, bo župan Občine Kamnik Marjan Šarec.
V kulturnem programu bodo nastopili člani Big Band Orkestra Slovenske vojske in kamniški odrski ustvarjalci.

V sklopu osrednje slovesnosti bomo odprli prenovljeni del Doma kulture Kamnik, Klub Kino dom. V okviru investicije je bil obnovljen strop, izravnane in prepleskane so bile stene, napeljana nova razsvetljava, položen nov tlak, zamenjane so bile zavese, prav tako je bila nameščena nova pohištvena oprema in obnovljen točilni pult. V prostoru se bodo, kot doslej, odvijale različne predstave in delavnice, služil pa bo tudi kot spremljajoči prostor veliki dvorani za pogostitve in druženja.

DAN ODPRTIH VRAT SPOMINSKE SOBE RUDOLFA MAISTRA
Šutna, Rojstna hiša Rudolfa Maistra

V četrtek, 29. marca 2018, na generalov rojstni dan, bo prost vstop v Spominsko sobo Rudolfa Maistra. Hiša bo odprta kot običajno, torej od 10. do 18. ure. Vabljeni ste na ogled stalne razstave z naslovom »Rudolf Maister – domoljub, general, kulturnik, pesnik in bibliofil«ter nove občasne razstave z naslovom »Oj, ta soldaški boben«, s spremljajočimi filmi, literaturo in ponudbo za otroke v novem prostoru, urejenem posebej zanje.

MAISTROVA ODPRTA KUHNA
Osnovna šola 27. julij Kamnik

Učenke in učenci Osnovne šole 27. julij Kamnik bodo v sodelovanju z Gostilno Repnik, Gostilno Pri planinskem orlu ter Društvom podeželskih žena Tuhinjske doline v sklopu prireditev ob občinskem prazniku pripravili tri tradicionalne kamniške jedi in jih ponudili v pokušino na kulinarični tržnici, ki so jo poimenovali »Maistrova odprta kuhna«. Učenke in učenci pravijo, da bo tako dišalo, da bi si še general Maister obliznil brke.

ODPRTO VETERANSKO PRVENSTVO OBČINE KAMNIK V STRELJANJU Z MALOKALIBRSKO PUŠKO
Špitalič, Lovski dom

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Kamnik–Komenda v organizaciji Zveze veteranov vojne za Slovenijo in v sodelovanju z Občino Kamnik prireja 13. občinsko odprto tekmovanje v streljanju z malokalibrsko puško za prehodni pokal ob prazniku Občine Kamnik. Najboljšim strelcem bodo podeljena bronasta, srebrna in zlata priznanja, najboljši ekipi pa prehodni pokal Občine Kamnik.

23. GORSKI TEK K SVETEMU PRIMOŽU
Stahovica, Dom krajanov na Vegradu

Klub gorskih tekačev Papež organizira že 23. tradicionalni gorski tek k cerkvici sv. Primoža. Tek pomeni odprtje gorske tekaške sezone.

RUDOLF MAISTER, MAJSTER BESED IN DEJANJ!
literarno-razvedrilni dogodek potnikov Štacjona
Železniška postaja Kamnik mesto

Potniki Štacjona, Dnevnega centra za osebe s težavami v duševnem zdravju Kamnik, bodo pripravili kratko predstavitev o generalu in kamniškem rojaku Rudolfu Maistru. Sledil bo krajši literarni del s predstavitvijo pesmi Rudolfa Maistra in pesmijo o njem, dogodek pa bodo sklenili z zabavnim programom, na katerem bodo uporabniki in zaposleni Štacjona odigrali nekaj skečev z vojaško vsebino.

ODPRTJE SANACIJE PREPUSTA POTOKA STANJŠEK IN PRENOVLJENE CESTE OD HIŠNE ŠTEVILKE
39 B DO 38 C
Volčji Potok, parkirišče Arboretum Volčji Potok

Sočasno z izgradnjo vodovodne infrastrukture na južnem delu občine Kamnik v okviru kohezijskega projekta »Oskrba s pitno vodo na območju Domžale–Kamnik« je bil v letu 2016 izveden tudi pločnik, in sicer od trgovine pri Arboretumu pa vse do občinske meje z občino Domžale. Zaradi težav z lastništvom zemljišč se je izvedba sanacije prepusta potoka Stanjšek na lokalni cesti Vir–Radomlje–Volčji Potok prestavila v leto 2017. Z lastniki je bil v letu 2017 sklenjen dogovor in podpisana kupoprodajna pogodba, na podlagi katere je Občina Kamnik v last in posest pridobila potrebna zemljišča za sanacijo prepusta. Prav tako je bila obnovljena cesta od hišne številke 39 b do 38 c, in sicer v dolžini 175 metrov. Vozišče je bilo zaradi številnih udarnih jam in razpok v zelo slabem stanju. V okviru sanacije se je dogradila meteorna kanalizacija, zamenjal spodnji ustroj vozišča, posledično pa se je izvedlo asfaltiranje celotne širine ceste.

ODPRTJE PRENOVLJENE CESTE TREBELNO PRI PALOVČAH
Palovče, Trebelno pri Palovčah 1

Občina Kamnik je na podlagi javnega razpisa izbrala izvajalca ureditve občinske ceste Trebelno pri Palovčah v skupni dolžini 495 metrov. Izvajalec je v mesecu novembru 2017 pričel z gradbenimi deli, ki so zajemala ureditev odvodnjavanja, zamenjavo ustroja ceste, asfaltiranje in namestitev varovalnih ograj.

POTUJ Z NAMI! SLOVENIJA NA HUDOMUŠEN NAČIN IN POTUJ S PROSTOVOLJCI EVS
barvanje pobarvanke na domovinsko tematiko in predstavitev Evropske prostovoljske službe

CIRIUS Kamnik

Avtor pobarvanke na domovinsko tematiko je dijak CIRIUS-a Kamnik Endi Edin Pašič, ki bo posebej za občinski praznik narisal plakat oziroma strip na temo Rudolfa Maistra. Poleg otrok in mladostnikov bodo v CIRIUS-u Kamnik k sodelovanju in ustvarjanju povabili tudi otroke kamniških šol. Ob občinskem prazniku se bodo predstavili še prostovoljci Evropske prostovoljske službe v CIRIUS-u Kamnik, pripravili pa bodo tudi spremljevalni program.

PREDSTAVITEV KAMNIŠKEGA ZBORNIKA ŠT. XXIV/2018
Grad Zaprice

Kamniški zbornik sodi med knjige, ki ne zastarajo. Namenjen je raziskovalcem kamniške preteklosti in je ena maloštevilnih knjig, v kateri so na voljo raznovrstni podatki o kamniški občini ter njenih občankah in občanih. Pri nastajanju zbornika sodelujejo posamezniki različnih generacij. Člani uredniškega odbora Kamniškega zbornika pa so strokovnjaki z različnih področij, ki so skrbno prebrali prispevke, objavljene tudi v pričujoči številki.

ALPSKA IDILA
premiera Gledališke skupine Rudolfi
Dom kulture Kamnik

»Pikolo« motel z »grande« ponudbo v idilični zimski pokrajini nekje na Gorenjskem. Podjetni hotelir gosti goste iz različnih držav, ki so se odločili preživeti dopust v Sloveniji. Predstava postavlja v ospredje vrsto aktualnih vprašanj. Ali je čas dopustov namenjen poglobitvi partnerskih odnosov ali nenehnemu prepiranju in zbadanju med žensko in moškim? Ali je dopust res čas popolnega oddiha, ko znamo za seboj pustiti vsakdanje skrbi? Vse to vam bo Gledališka skupina Rudolfi predstavila s prizvokom humorja, sprostitve in smeha.

MAVRICA KULTURE
dan odprtih vrat
Osnovne šole Šmartno v Tuhinju
Telovadnica Osnovne šole Šmartno v Tuhinju

Leto 2018 je leto evropske kulturne dediščine, zato so se na Osnovni šolo Šmartno v Tuhinju odločili, da to tematiko obeležijo z dnevom odprtih vrat, ki so ga poimenovali Mavrica kulture. Kulturna dediščina je del nas, del okolja in družbe, v kateri živimo, in delček tega bodo skušali prikazati tudi v šolskih prostorih. Obiskovalcem se bo predstavil šolski otroški in mladinski pevski zbor, učenci interesne dejavnosti Ljudski plesi in igre, gledališka skupina Raglje, lahko pa boste prisluhnili tudi predstavitvi rezultatov geofizikalnih raziskav najdišča v neposredni bližini šole – Rosove groblje oziroma Babčne njive (dr. Branko Mušič in dr. Zvezdana Modrijan). Ta dan bo na šoli potekala tudi razstava likovnih, tehničnih ter literarnih izdelkov učenk in učencev ter predstavitev projekta Turizmu pomaga lastna glava.

POVEŽIMO KAMNIK S PROSTOVOLJSTVOM
dan odprtih vrat Svetovalne pisarne za starejše
Kamnik, Tomšičeva ulica 23

Dan odprtih vrat Svetovalne pisarne za starejše je namenjen ogledu aktivnosti, ki jih izvajajo v Zavodu Oreli kot podporo kvalitetnemu preživljanju starosti. V svetovalni pisarni izvajajo vrsto aktivnosti, izobražujejo ter vzgajajo za medgeneracijsko sožitje in sobivanje. Novost v letošnjem letu bo predstavitev prostovoljstva v kamniških osnovnih šolah, predstavitev njihovega dela, izmenjava izkušenj s starejšimi prostovoljci ter druženje. Obiskovalci se bodo lahko pogovarjali ali pa za nasvet vprašali virtualno svetovalko Veroniko, ki je luč sveta uzrla decembra 2017. V Svetovalni pisarni za starejše se nam ta dan lahko pridružite med 9. in 12. uro.

ODPRTJE POLNILNIH POSTAJ ZA ELEKTRIČNA VOZILA
Kamnik, parkirišče Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik

Občina Kamnik je v mesecu novembru 2017 postavila dve polnilni postaji za električna vozila, in sicer na Frančiškanskem trgu in pri Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik. Postavitev postaj jesofinanciral EKO sklad. Polnilni postaji (AC) imata vodoodporno (IP53), antivandalsko ohišje, 7-polno vtičnico (IEC 62196, Type2, Mode 3) in eno šuko vtičnico s skupno močjo do 22 kW. Postaji delujeta po principu»priključiin polni brez identifikacije«. Vozniki, ki bodo parkirali svoje vozilo na mestu za polnjenje električnih vozil in bodo dejansko uporabljali polnilnico (torej polnili električno vozilo), so upravičeni plačila parkirnine, prav tako jim ni potrebno označiti časa prihoda.

KAMNIŠKE PODOBE: DIGITALIZIRANA ZBIRKA RAZGLEDNIC
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik ima obsežno zbirko razglednic, ki jo ob občinskem prazniku digitalizirano in dostopno na spletu predstavljajo ter ponujajo v uporabo. Pomen razglednic za raziskovanje lastnega kraja in vsebino ter obliko zbirke predstavljata predavanje dr. Marije Klobčar z naslovom »Razglednice kot raziskovalni vir« in predstavitev preurejene in digitalizirane zbirke Andreja Kotnika z naslovom »Kamniške podobe v digitalni obliki«.

LUTKA, NAŠA PRIJATELJICA
Zasebni vrtec Sonček, igrišče enote Trobentica

Lutka je naša prijateljica doma, v vrtcu, na izletu … Lahko pa vsepovsod. Je naša najboljša prijateljica, ko želimo nekaj povedati, ko smo žalostni ali veseli, ko smo jezni, ko nas je strah, ko želimo, da nam prisluhnejo, ko navdušujemo in motiviramo, ko se igramo gledališče in smo lutkarji, ko smo zaspani ... Tako so lutke opisali otroci Zasebnega vrtca Sonček, več pa nam bodo povedali na tradicionalnem 4. srečanju v okviru praznovanja Občine Kamnik. V avli enote Trobentica bo na ogled razstava lutk, pripravili pa so tudi srečelov, na katerem bo vsaka srečka dobitna.

TRADICIONALNI 13. MAISTROV POHOD
Kamnik, Trg talcev

Društvo general Maister Kamnik ob občinskem prazniku organizira tradicionalni pohod po točkah, ki so v občini Kamnik povezane z Rudolfom Maistrom. Start in cilj sta pri spomeniku generala Rudolfa Maistra, pohod pa poteka mimo Maistrove rojstne hiše, Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik, na Špico in nazaj v Kamnik. Pohod vodijo izkušeni planinski vodniki Planinskega društva Kamnik in člani Društva general Maister Kamnik.


<< Nazaj | Novice