Mali grad

OBČINA KAMNIK PRAZNUJE - PROGRAM PRIREDITEV 2017

01.03.2017

 

OBČINA KAMNIK PRAZNUJE

PROGRAM PRIREDITEV 2017

OBČINA KAMNIK PRAZNUJE - PROGRAM PRIREDITEV 2017Spoštovane občanke, spoštovani občani,

v mesecu marcu nas še posebej druži spomin na rojstvo kamniškega rojaka, generala in pesnika, osvoboditelja severovzhodne Slovenije, Rudolfa Maistra - Vojanova. Bliža se najpomembnejši dan naše lokalne skupnosti, praznik Občine Kamnik, čas, ko občanke in občani enotno in nedeljivo slavimo odločnost ponosnega vojaka.

Imenovati se Maistrovo mesto je velika čast in privilegij, hkrati pa nalaga nam, ki danes odločamo o dogajanju v občini, in Vam, ki v njej aktivno sodelujete, veliko odgovornost, ki se je moramo zavedati vsak dan znova.

Tudi letošnje leto bomo s pestrim programom prireditev počastili občinski praznik in s ponosom gojili zgodovinski spomin na pokončnega moža, Rudolfa Maistra, Slovenca, ki ni samo razmišljal, ampak kalil idejo slovenstva kot državnik in strateg, pa tudi kot odličen pesnik, ljubitelj knjig in slikar.

Osrednja slovesnost s podelitvijo priznanj Občine Kamnik bo v sredo, 29. marca 2017, ob 18. uri v Domu kulture Kamnik. Promenadnemu koncertu Mestne godbe Kamnik boste lahko prisluhnili ob 16.30 na Glavnem trgu, ob 17. uri pa bo potekala proslava s položitvijo venca k spomeniku Rudolfa Maistra s sodelovanjem Častne enote in Orkestra Slovenske vojske.

Praznik naše občine je priložnost, da pregledamo dogajanje v njej, zato bom še posebej vesel Vašega obiska na slovesnostih in prireditvah.

Marjan Šarec
župan Občine Kamnik

Za vse prireditve velja prost vstop.

REZ KAMNIŠKE POTOMKE NAJSTAREJŠE VINSKE TRTE
Kamnik, Park Evropa

Rez vinske trte spada med prva zimsko-pomladna ročna dela v vinogradih in je za vinogradnika strokovno tudi najzahtevnejše opravilo. Lanskega oktobra je kamniška potomka mariborske Stare trte, najstarejše žlahtne vinske trte na svetu, sorte modra kavčina ali žametovka, obrodila svoje žlahtne sadove. Da bomo lahko tudi letošnje leto deležni njenih plodov, bo rez kamniške trte opravil kamniški viničar Miro Sanabor in razdelil nove cepljenke.

ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH IN LITERARNIH DEL NA TEMO SRCE POGREŠA DOM
dela učenk in učencev osnovnih šol 4. nagradnega razpisa veteranskih in domoljubnih organizacij občin Kamnik in Komenda
Preddverje Občine Kamnik

Koordinacijski odbor veteranskih in domoljubnih organizacij, ki združuje Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Kamnik–Komenda, Zvezo združenj borcev za vrednote NOB Kamnik, Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana – odbor Kamnik, Zvezo slovenskih častnikov Kamnik–Komenda in Društvo general Maister Kamnik skupaj s Foto klubom Kamnik pripravlja razstavo likovnih in literarnih del učencev 2. in 3. triade kamniških osnovnih šol, ki so sodelovali na 4. nagradnem razpisu koordinacijskega odbora veteranskih in domoljubnih organizacij. Predstavili se bodo učenci Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik, Osnovne šole Toma Brejca, Osnovne šole Marije Vere, Osnovne šole Stranje in Osnovne šole Šmartno v Tuhinju. Do začetka meseca aprila bo tako v preddverju občinske stavbe na ogled 26 likovnih in 15 literarnih del ter pogledi in razmišljanja mladih na temo srce pogreša dom.

POJ Z MENOJ!
območna revija otroških in mladinskih pevskih zborov občin Kamnik in Komenda – I. del

Telovadnica Osnovne šole Toma Brejca

V okvir prireditev ob prazniku Občine Kamnik tudi letos umeščamo predstavitvi najvidneje zastopanega deleža kulturnega snovanja mladih v tem prostoru, ki ju prinašata dve pregledni prireditvi v organizaciji kamniške območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Po tradiciji in časovnem zaporedju gre najprej za območno revijo otroških in mladinskih pevskih zborov, kjer se bo na dveh zaporednih koncertih predstavilo predvidoma nad dvajset pevskih zasedb z več kot 800 nastopajočimi. Povečini prihajajo iz osnovnih šol in njihovih podružnic s kamniškega območja, predstavljajo pa tudi pevsko dejavnost mladih v drugih okoljih, od vrtcev do resnejših usmeritev v okviru glasbenega šolanja. Nastopi sodelujočih na obeh preglednih revijalnih prireditvah bodo ob spremljanju javnosti podvrženi tudi strokovni presoji, ki bo najkakovostnejše dosežke izbrala za zastopanje Kamnika na regijskem in državnem nivoju.

PLEČNIK NA KAMNIŠKEM
predavanje konservatorke Saše Lavrinc
Kamnik, Galerija Miha Maleš

Pregled zbranih dejstev, drobcev in zanimivosti Plečnikovega delovanja v naši okolici ter predstavitev del v luči Plečnikovega načrtovanja, razmišljanja in sodelovanja z obrtniki.

POJ Z MENOJ!
območna revija otroških in mladinskih pevskih zborov občin Kamnik in Komenda – II. del

Telovadnica Osnovne šole Toma Brejca

Drugi del območne revije otroških in mladinskih pevskih zborov.

REDNA LETNA SKUPŠČINA DRUŠTVA GENERAL MAISTER KAMNIK
Sejna dvorana Občine Kamnik

Na svoji redni letni skupščini Društva general Maister Kamnik bodo člani predstavili poročila o delu društva v preteklem letu in sprejeli program dela za leto 2017.

KAJ VIDIM, KO MIŽIM?
odprtje razstave izbranih otroških likovnih del
Kamnik, Galerija Miha Maleš, prostori galerije Pogled

Zasebni vrtec Zarja Kamnik je v tem šolskem letu razpisal likovni natečaj »Raziskujemo senzoriko« 2017 ter predšolske otroke in otroke prve triade slovenskih osnovnih šol in njihove mentorje spodbudil k likovnemu ustvarjanju, pri katerem so lahko upodobili različne vidne, slušne in tipne dražljaje ter občutke. Tema se dotika širokega senzornega področja in pušča domišljiji, otroški iznajdljivosti ter čutenju široko odprta vrata. Odziv na razpisani likovni natečaj je bil resnično velik, prejeli so več kot 560 izdelkov iz več kot 70 vrtcev oziroma šol iz vse Slovenije. Na slavnostni otvoritvi bodo po izboru strokovne komisije podeljena priznanja in pohvale izstopajočim mentorjem in avtorjem razstavljenih likovnih del. Razstava bo na ogled do nedelje, 2. 4. 2017.

ODPRTJE OBNOVLJENE CESTE SKOZI VAS ŠMARTNO V TUHINJU IN KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA
Šmartno v Tuhinju, Kulturni dom 

Ker je na območju Tuhinjske doline odvajanje in čiščenje odpadnih voda urejeno le delno, obstoječa čistilna naprava v Šmartnem v Tuhinju pa dotrajana, je novozgrajeno kanalizacijsko omrežje več kot dobrodošlo in nujno potrebno. Z izdatno pomočjo nepovratnih sredstev evropskega Kohezijskega sklada smo uspeli zagotoviti dobrih 11 kilometrov novega primarnega kanalizacijskega voda, ki bo povezal Šmartno v Tuhinju, preko Kamnika, do Centralne čistilne naprave v Domžalah, ki je bila nadgrajena in bo omogočala čiščenje odpadnih voda obsežnega območja, vse od Tuhinjske doline in Cerkelj na Gorenjskem, preko Mengša, Komende in Trzina do Domžal. Večina sistema je bila načrtovana tako, da odpadne vode odtekajo gravitacijsko, zaradi značilnosti terena pa je bila kljub temu potrebna vgradnja petih črpališč. Sočasno z izgradnjo kanalizacijskega omrežja je bila obnovljena tudi cesta skozi vas Šmartno v Tuhinju.

SLIKANJE MOTIVOV KAMNIŠKE MAJOLIKE
ustvarjalne delavnice klasične kamniške poslikave
Šutna, KUD Hiša keramike, zakaj pa ne majolka

Ustvarjalne delavnice bodo v Hiši keramike potekale od torka, 21. marca, do sobote 25. marca 2017, in sicer v torek od 16. do 19. ure, ostale dni od 17. do 19. ure, v soboto pa od 10. do 12. ure in od 16. do 18. ure. Predstavljen bo klasični motiv poslikave kamniške majolike in razvoj teh v kamniški tovarni vse do danes. Udeleženci se bodo lahko seznanili z načinom slikanja na keramiko, prerisovali motive na papir in tako spoznali čarobnost nastajanja te. Delavnica je primerna za vse starosti, saj zna prav vsak izmed nas poiskati lastne interpretacije na temo kamniške majolike.

OD PREŽIHOVEGA DOBERDOBA DO MAISTROVEGA POVELJA
Prežihov Voranc in Rudolf Maister, sodobnika z enakim pogledom
Šutna, Rojstna hiša Rudolfa Maistra

Glasbeno-dramska prireditev z odlomki iz Prežihovega romana z naslovom »Doberdob, dokumentarne freske o veliki vojni«, bo obiskovalce spomnila na dva pomembna Slovenca, vojaka in literata, sodobnika, ki sta se z velikim dejanjem in besedo za večno zapisala v eno najbolj krutih in usodnih obdobij slovenske zgodovine. Večer bodo v sodelovanju z Rojstno hišo Rudolfa Maistra pripravili dijakinje in dijaki Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik pod mentorstvom profesorice Kristine Jamšek.

SPOMINSKA MAŠA ZA POKOJNE PROFESORJE, DIJAKE IN USLUŽBENCE GIMNAZIJE IN SREDNJE ŠOLE RUDOLFA MAISTRA KAMNIK
Kamnik, cerkev Frančiškanskega samostana

Gimnazija Kamnik, ustanovljena 1949. leta, je bila desetletja gonilo in vodilo kulturnega življenja v Kamniku. S širitvijo dejavnosti in programov v Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra Kamnik je kamniška srednja šola danes ena osrednjih izobraževalnih ustanov v Sloveniji. Mnogo izjemnih ljudi, povezanih z njo, profesorjev, nekdanjih dijakov in sodelavcev je že odšlo. S spominsko mašo v cerkvi Frančiškanskega samostana, ki jo bo vodil tržiški župnik Tomaž Prelovšek, se bomo spomnili prav njih. Po maši ste vabljeni na druženje v frančiškansko dvorano. Združimo svoje spomine, spoštovanje in ljubezen!

MESTO NA KRILIH ČASA
prireditev učenk in učencev Osnovne šole Toma Brejca in Glasbene šole Kamnik
Telovadnica Osnovne šole Toma Brejca

Učenke in učenci Osnovne šole Toma Brejca in Glasbene šole Kamnik vas bodo popeljali skozi različna zgodovinska obdobja našega mesta. Obudili bodo legendo o kamniški Veroniki ter zaigrali kratki igri o generalu Rudolfu Maistru in igralki Mariji Veri. S plesom vas bodo ponesli v 50. leta, ko je v mestu cvetela industrija. Na koncu pa boste izvedeli, zakaj je Kamnik v današnjem času priljubljena turistična točka.

POZDRAVLJENA, POMLAD
Telovadnica Osnovne šole Marije Vere

Učenke in učenci prve triade Osnovne šole Marije Vere in ostali nastopajoči bodo s plesom, igro, pesmijo in razigranostjo pozdravili prihod pomladi, polepšali dan svojim mamicam in tistim, ki jih imajo radi ter se ob občinskem prazniku spomnili generala Rudolfa Maistra.

SNEGULJČICA NA NOVEM IGRALU
predaja novega igrala v uporabo
Vrtec Antona Medveda Kamnik, enota Sneguljčica

Življenje postaja vedno bolj sedeče, vse manj je gibanja v naravi in gibalnih aktivnosti, kar prinaša zdravstvene težave, kot so debelost, ploska stopala in slabša splošna vzdržljivost. Zdrav otrok je otrok v gibanju in zato se vrednosti pridobitve novega igrala zavedamo vsi, tako vzgojitelji, starši kot tudi lokalna skupnost. Otrokom igralo omogoča dodatne priložnosti ponavljajočega se gibanja, plezanja, guganja, manipuliranja s sipkim materialom, hojo po robovih, potiskanja, raztezanja, padanja, skakanja, gibanja čez ovire. Igralo omogoča tudi integracijo posebnih potreb.

ODPRTO VETERANSKO PRVENSTVO OBČINE KAMNIK V STRELJANJU Z MALOKALIBRSKO PUŠKO
Špitalič, Lovski dom

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Kamnik–Komenda v organizaciji Zveze veteranov vojne za Slovenijo in v sodelovanju z Občino Kamnik prireja 12. občinsko odprto tekmovanje v streljanju z malokalibrsko puško za prehodni pokal ob prazniku Občine Kamnik. Najboljšim strelcem bodo podeljena bronasta, srebrna in zlata priznanja, najboljši ekipi pa prehodni pokal Občine Kamnik.

MATERINSKI DAN NA TRŽNICI OKUSI KAMNIKA – PODEŽELJE IN EKO
Kamnik, Glavni trg

Tradicionalna Tržnica Okusi Kamnika – Podeželje in Eko poudarja pomen samooskrbe s hrano in nakupa lokalnih pridelkov. Stojnice so obogatene s kulinarično vsebino, s katero želimo ohranjati in nadgrajevati lokalne in regionalne posebnosti pri pripravi jedi, in kulturno-etnološkim programom, s katerim bomo obujali stare ljudske običaje in s tem skrbeli, da dediščina naših prednikov ne bo pozabljena. Vabljeni torej na Tržnico Okusi Kamnika – Podeželje in Eko, ki bo na široko odprla vrata pomladi, obenem pa bomo počastili dan, ki je tradicionalno namenjen vsem materam.

22. GORSKI TEK K SVETEMU PRIMOŽU
Stahovica, Dom krajanov na Vegradu

Klub gorskih tekačev Papež organizira že 22. tradicionalni gorski tek k cerkvici sv. Primoža. Tek pomeni odprtje gorske tekaške sezone.

ODPRTJE DELA SANACIJE ZIDOV IN BREŽINE REKE KAMNIŠKE BISTRICE
Parkirišče pri Športni dvorani Kamnik

Občina Kamnik je skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor izvedla sanacijo zidov in brežine reke Kamniške Bistrice v skupni dolžini 1.110 metrov v sklopu projekta »Izvedba ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti«. Dela so potekala od septembra 2015 do maja 2016. Ministrstvo je za izvedbo sanacije zagotovilo 89 odstotkov sredstev, Občina pa 11 odstotkov. S sanacijo zidov na tem območju se je izboljšala poplavna varnost, kar je bil osnovni cilj investicije, hkrati pa je omogočena gradnja na območju poslovne cone B11 Titan­-­Svit. 

MI SMO PRIJATELJI. GRADIMO PRIJATELJSTVO.
Zasebni vrtec Sonček, igrišče enote Trobentica

Vidne in nevidne niti prijateljstva se pletejo že od malega. Ene ostanejo trdne za celo življenje, ene za krajši čas. A pomembno je, da so iskrene in resnične. Vabljeni, da tudi vi stkete svojo nitko prijateljstva z nami in se nam pridružite na prireditvi ter razstavi otroških fotografij.

PODOKNICA PEVSKEGA ZBORA DKD SOLIDARNOST KAMNIK
Šutna, Rojstna hiša Rudolfa Maistra

Tradicionalna »Maistrova podoknica« v organizaciji članov DKD Solidarnost Kamnik.

ZAVETJE V PEČEVJU
pogovor o knjigi Janeza Gregorina z urednikom Francetom Malešičem
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik vas ob občinskem prazniku vabi na pogovor o prvi izdaji knjige z naslovom »Zavetje v pečevju«, ki jo je Janez Gregorin, alpinist, novinar in pisatelj, objavljal s psevdonimom Igor Zagrenjen v obliki podlistka od konca avgusta 1941 do sredine januarja 1942. Pripoved navidezno govori o francoski okupaciji leta 1810, ko pridejo Francozi v vasi pod kamniškimi planinami; njihovemu nasilju se kmetje upirajo, kar izzove še hujše zločine; kmetje se umaknejo v gore, kjer se že zadržujejo plahutarji – rokovnjači – in ko zima popusti, skupaj pridejo nazaj, rešijo domače vasi, osvobodijo Kamnik in z vsemi drugimi tudi Ljubljano. Avtor pravzaprav govori o dejanski nemško-italijanski okupaciji in vsem obupnem terorju. Njegovi junaki v tej zgodbi »Francozom« povedo naravnost v obraz vse očitke o tem, da so pritepenci in zločinci, ki ne bodo dobro končali – vse to, kar so tedanji ogorčeni bralci čutili in šepetali iz dneva v dan. Vsebina je uporniška v najboljšem pomenu in je bila takratnim bralcem v veliko uteho. Gregorinovo delo s kasneje dodanim podnaslovom »Leto strahote 1810 – 1941« pa ima nam vsem brez razlike še vedno veliko povedati. Gradivo in vse podatke je zbral in uredil France Malešič. Z njim se bo pogovarjal Vladimir Habjan, urednik Planinskega vestnika. Knjiga je izšla konec leta 2016 pri Celjski Mohorjevi družbi v sodelovanju z Občino Kamnik.

PROMENADNI NASTOP MESTNE GODBE KAMNIK
Kamnik, Glavni trg

Udarni ritmi tradicionalnega nastopa Mestne godbe Kamnik bodo naznanili osrednje slovesnosti ob prazniku Občine Kamnik.

PROSLAVA S POLOŽITVIJO VENCA K SPOMENIKU RUDOLFA MAISTRA S SODELOVANJEM ČASTNE ENOTE IN ORKESTRA SLOVENSKE VOJSKE
Kamnik, Trg talcev

Položitev venca k spomeniku Rudolfa Maistra, slovenskega pesnika, generala in borca za severno mejo.

Slavnostna govornica bo ministrica za obrambo Andreja Katič.

V kulturnem programu bo nastopil Orkester Slovenske vojske.

OSREDNJA SLOVESNOST OB PRAZNIKU OBČINE KAMNIK S PODELITVIJO PRIZNANJ OBČINE KAMNIK
Dom kulture Kamnik

Slavnostni govornik osrednje slovesnosti, kjer bo podeljenih šest priznanj Občine Kamnik, bo župan Občine Kamnik Marjan Šarec.

V kulturnem programu bodo nastopili Mestna godba Kamnik, Mešani pevski zbor Cantemus Kamnik in vokalna zasedba Sanjska dekleta.

POMLAD V MESTU
Osnovna šola 27. julij Kamnik

Učenke in učenci Osnovne šole 27. julij Kamnik bodo težko pričakovano pomlad priklicali s kratko igrico z naslovom »Jaz sama«, presenetili svoje mamice ob materinskem prazniku in se spomnili tudi na generala Rudolfa Maistra.

SLOVESNOST OB 5. LETU DELOVANJA DNEVNEGA CENTRA ŠTACJON
Železniška postaja Kamnik mesto

S kratkim kulturnim programom potnikov se bomo sprehodili skozi petletno delovanje našega Dnevnega centra. V popoldanskih urah se bodo potniki, svojci, skrbniki, prostovoljci in zaposleni družili ob skupni delavnici z naslovom »Štacjon in potniki skozi 5-letko«. Delavnica bo potekala v obliki kviza in družabnih iger.

UČINEK KOBILICE
premiera Gledališke skupine Rudolfi
Dom kulture Kamnik

»Učinek kobilice«, avtorja Roka Vilčnika (s psevdonimom rokgre), je melodrama, ki obravnava preobrazbo moškega v žensko. Glavni junak je Maddy, izvrsten športnik, zaročen z manekenko. V trenutku se mu zaradi ene same kobilice življenje obrne na glavo. Ob neželeni spremembi spola, ki nastane zaradi zmede v bolnici, se postopoma začne obnašati kot ženska. Ob tem se postavljajo vprašanja, kaj je tisto, kar nas deli na moške in ženske in ali je to res samo spol. Zanimiva, aktualna in napeta zgodba, ki vsebuje tudi precej komičnih elementov, bo na ogled tudi v soboto, 1. aprila, ob 19.30 v Domu kulture Kamnik, kjer bo od marca pa vse do sredine aprila na ogled razstava z naslovom »Triindvajseta pomlad«, ki bo zajela retrospektivo ustvarjanja Gledališke skupine Rudolfi.

FINESA PLESA 2017
območna revija plesnih skupin
Dom kulture Kamnik

Prva letošnja aprilska nedelja bo ponudila seznanitev s še eno od popularnih kulturnih dejavnosti mladih na Kamniškem, to je plesom. Na reviji bodo nastopile skupine, ki gojijo različne zvrsti plesa, od baleta do hip-hopa, od »klasike« in stilskih žanrov do sodobnih oblik izraznosti z gibom.

ODPRTJE KROŽIŠČA, DELA REKREACIJSKE POTI IN VODOVODA V VOLČJEM POTOKU
Volčji Potok, Bosch servis

Z namenom celostne ureditve ustrezne oskrbe s pitno vodo na celotnem območju občine Kamnik je bil v projekt Oskrbe s pitno vodo na območju Domžale–Kamnik vključen tudi južni del naše občine. Za zagotovitev kakovostne oskrbe s pitno vodo je bil med krožiščem na Duplici in Volčjim Potokom zgrajen nov vodovodni cevovod, ki se priključuje na že prej obstoječa vodovoda, ki potekata proti golf igrišču in Rudniku oziroma Šmarci. Na območju Krajevne skupnosti Volčji Potok so se konec decembra 2015 zaključila gradbena in montažna dela za postavitev montažnega krožnega križišča na državni cesti Duplica–Kamnik z lokalno cesto Vir-Radomlje–Volčji Potok–Kamnik in javno potjo Volčji Potok–Ceglar–Jernač, prav tako pa je Občina Kamnik oktobra 2016 dokončala manjkajočo rekreacijsko povezavo med krožiščem proti Volčjemu Potoku in trgovskim centrom Qlandia. Ureditev 280 metrov dolgega odseka poti bo veliko prispevala k izboljšanju varnosti pešcev in kolesarjev, ki povezavo ob reki Kamniški Bistrici uporabljajo za svoje vsakodnevne poti. Zgrajeni odsek je tudi del zelene osi ob reki Kamniški Bistrici, z njegovo ureditvijo pa sledimo končnemu cilju, izgradnji rekreacijske povezave med Kamnikom in Domžalami. 

OD STRATEGIJE DO IZVEDBE
okrogla miza ob zaključku priprave Celostne prometne strategije Občine Kamnik
Dom kulture Kamnik

Okrogla miza ob zaključku priprave Celostne prometne strategije Občine Kamnik bo namenjena predstavitvi glavnih usmeritev in ukrepov strategije ter dobrih primerov njihovega izvajanja iz drugih mest. Rdeča nit bo tako sodelovanje ključnih organizacij pri izvedbi Celostne prometne strategije v praksi kot tudi vključenosti občank in občanov v ta proces. Uporaba javnega potniškega prometa bo ta dan privlačnejša, saj ga bo na različnih javnih mestih popestrilo impro ulično gledališče KD Priden možic.

PREGLED PO POTI LJUBITELJSKE SLIKARSKE POTI
odprtje razstave Bogdana Potnika ob njegovem 90. rojstnem dnevu
Preddverje Občine Kamnik

Bogdan Potnik, inženir strojništva in slikar, je začel s svojim ustvarjanjem že v zgodnji mladosti. Kmalu se je uveljavil kot slikar samouk. Področje njegovega dela je bilo zelo raznoliko, od grafike, linoreza, olja, tiskanja in oblikovanja bakra, največ pa je ustvarjal v akvarel tehniki. Za svoj likovni opus, s katerim je obogatil kamniški kulturni prostor, je leta 2005 prejel tudi zlato priznanje Občine Kamnik. Ob 90. rojstnem dnevu pripravlja pregled svojega slikarskega delovanja, ki bo v prostorih Občine Kamnik na ogled do meseca maja.

USTVARJAMO KOT RUDOLF MAISTER
Zasebni vrtec Peter Pan

V Zasebnem vrtcu Peter Pan so se že v mesecu februarju začeli pogovori o dr. Francetu Prešernu, ki so ga otroci z oljem upodobili vsak po svoje. V mesecu marcu bodo nadaljevali z različnimi slikarskimi tehnikami, se poglobili v deklamiranje pesmic in v četrtek, 6. aprila, predstavili pesmi in njihova umetniška dela v lastnem Lončku na pike. V njem ne bo manjkalo niti Maistrovega slikarskega vpliva. Lonček na pike bo res poln otroških umetniških del, saj Zasebni vrtec Peter Pan v Kamniku ustvarja že 10 let.

ODPRTJE PRENOVLJENE CESTE IN KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA
Tunjice, Podružnična šola Tunjice

V okviru kohezijskega projekta je Občina Kamnik vzpostavila ustrezen kanalizacijski sistem tudi na območju Tunjic in Tunjiške Mlake. Kanalizacijski sistem je del široke mreže enotnega sistema, ki odpadne komunalne vode kar šestih občin odvaja na nadgrajeno Centralno čistilno napravo v Domžalah. S tem bomo močno pripomogli k izboljšanju zdravega življenjskega okolja tako na območju samih Tunjic kot tudi domače in okoliških občin. Zaradi razgibanosti terena na tem območju je bila izvedena vgradnja treh črpališč, pomembno pa se je izboljšalo splošno stanje infrastrukture. Sočasno z izgradnjo kanalizacijskega omrežja je bila obnovljena tudi cesta Kamnik–Tunjice.

ODPRTJE DELA PLOČNIKA LAZEMALI HRIB
Zgornji Tuhinj, Mali Hrib 4 b

Občina Kamnik je izgradila pločnik med naseljem Laze in Mali hrib v dolžini 700 metrov ob državni cesti Kamnik–Ločica. Poleg pločnika je bila zgrajena javna razsvetljava, odvodnjavanje, varovalna ograja in ureditev brežin ob potoku Šumščica. Dela so potekala od avgusta do oktobra 2016. Z izgradnjo pločnika na tem odseku se bo izboljšala varnost za najšibkejše udeležence v cestnem prometu. Občina bo z izgradnjo pločnika na tem območju nadaljevala v letošnjem in prihodnjem letu.

ODPRTJE RAZSTAVE IN PREDSTAVITEV ZBORNIKA O DELOVANJU FRANCETA TOMŠIČA
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

Čas, v katerem je deloval France Tomšič, je bil zaznamovan z upanjem in veliko željo po družbenih spremembah. Tomšič je bil s svojimi lastnostmi, izkušnjami s politično kulturo in socialno demokracijo iz Zahodne Nemčije ter z veliko strpnostjo do političnih nasprotnikov, oseba, ki je veliko pripomogla k začetnim uspehom demokratizacije političnega in sindikalnega življenja in osamosvojitve. Kasneje je razvoj slovenske postkomunistične družbe mnogokrat krenil v drugo smer, kot si je želel France Tomšič, ki se s tem ni nikoli sprijaznil in se je zato končno umaknil iz aktivnega političnega življenja. Danes, ko je slovenska družba ponovno v krizi, spoznavamo, da bi se morali približati zamislim in idealom, ki jih je zastopal France Tomšič. V okviru praznovanja občinskega praznika bodo v posebnem zborniku predstavljeni prispevki referentov simpozija, ki je potekal septembra lani v dvorani Krajevnega doma v Šmarci, posvečenemu Francetu Tomšiču, kamniškemu častnemu občanu. Razstava o njegovem delu pa bo v Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik na ogled do petka, 21. aprila 2017.

TRADICIONALNI 12. MAISTROV POHOD
Kamnik, Trg talcev

Društvo general Maister Kamnik ob občinskem prazniku organizira tradicionalni pohod po točkah, ki so v občini Kamnik povezane z Rudolfom Maistrom. Start in cilj sta pri spomeniku generala Rudolfa Maistra, pohod pa poteka mimo Maistrove rojstne hiše, Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik, na Špico in nazaj v Kamnik. Pohod vodijo izkušeni planinski vodniki Planinskega društva Kamnik in člani Društva general Maister Kamnik.

DAN ODPRTIH VRAT SVETOVALNE PISARNE ZA STAREJŠE IN DAN ZA SPREMEMBE
Kamnik, Tomšičeva ulica 23

Letošnji Dan odprtih vrat Svetovalne pisarne za starejše in Dan za spremembe bo namenjen predstavitvi pozitivnega in ustvarjalnega okolja za vse generacije občanov naše občine. V predstavitvi dela Svetovalne pisarne boste lahko prepoznali delo vzgoje za pozitivne vrednote, predvsem spodbujanje dobrih medsebojnih odnosov, spoštljive komunikacije in drobnih dejanj prijaznosti. Predstavili bodo tudi nov projekt Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z naslovom »Večgeneracijski center Ljubljana«, ki bo vključeval aktivnosti tudi v Kamniku. V pestrem programu, ki bo potekal od 9. do 13. ure, bo predstavljen kamniški model za pomoč starejšim, skupine za samopomoč in prostovoljno delo, potekale bodo razne delavnice in pogovori, možen bo vpis v nova izobraževanja, seznanili se boste s programom »Večgeneracijski center Ljubljana«, srednješolci – prostovoljci pa vam bodo postregli z vodo, kavo, čajem in piškoti.


<< Nazaj | Novice