Mali grad

OBČINA KAMNIK PRAZNUJE - PROGRAM PRIREDITEV 2015

25.02.2015

 

"GENERALU MAISTRU, ČASTNEMU MEŠČANU KAMNIŠKEMU, OSVOBODITELJU MARIBORSKEMU, JUNAKU JUGOSLOVANSKEMU, PESNIKU SLOVENSKEMU, OB ŠESTDESETI VIGREDI LOVOR VENEC VIJE ROJSTNO BISER MESTO KAMNIK."

(Listina Mestne občine Kamnik iz leta 1934)

Spoštovane občanke, spoštovani občani,

dediščina generala Rudolfa Maistra je izjemna, vedno bolj se zavedamo dragocenega darila ljudi, kakršen je bil on, saj so prav oni tisti, ki so nam omogočili, da smo danes Slovenci svobodni in še vedno govorimo svoj jezik. Združuje vrednote, ki so temelj vsakega naroda in na katere smo tudi Kamničanke in Kamničani še posebej ponosni.

Tako bomo tudi letošnje leto s pestrim programom prireditev počastili dan Občine Kamnik, rojstni dan generala, kulturnika, pesnika, bibliofila in našega rojaka Rudolfa Maistra-Vojanova.

Osrednja slovesnost s podelitvijo priznanj Občine Kamnik bo v petek, 27. marca 2015, ob 18. uri v Domu kulture Kamnik. Promenadnemu koncertu Mestne godbe Kamnik boste lahko prisluhnili ob 16.30 na Glavnem trgu, ob 17. uri pa bo potekala proslava pri spomeniku Rudolfa Maistra s sodelovanjem Častne enote Slovenske vojske in Policijskim orkestrom.

Praznik naše občine je priložnost, da pregledamo dogajanje v njej, zato bom še posebej vesel Vašega obiska na slovesnostih in prireditvah.


Marjan Šarec
župan Občine Kamnik


Za vse prireditve velja prost vstop.

ODPRTJE DELA PRENOVLJENE TUNJIŠKE CESTE
Košiše, Petrov hlev


V okviru izgradnje kanalizacije za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki se je izvedla rekonstrukcija cestišča s hodnikom za pešce od Zavoda za gozdove Slovenije proti Tunjicam. Obsegala je zamenjavo zgornjega ustroja, sanacijo pokrovov in litoželeznih rešetk meteorne kanalizacije ter sanacijo robnikov pločnika. Hkrati se je obnovilo cestišče na dveh stranskih javnih poteh.

REZ KAMNIŠKE POTOMKE NAJSTAREJŠE VINSKE TRTE
Kamnik, Park Evropa


Rez vinske trte spada med prva zimsko-pomladna ročna dela v vinogradih in je za vinogradnika strokovno tudi najbolj zahtevno opravilo. Lanskega oktobra je kamniška potomka mariborske Stare trte, najstarejše žlahtne vinske trte na svetu, sorte modra kavčina ali žametovka, obrodila svoje žlahtne sadove. Da bomo lahko tudi letošnje leto deležni le-teh, bo rez kamniške trte opravil kamniški viničar Miro Sanabor in razdelil nove cepljenke.

ODPRTJE RAZSTAVE »SLOVENIJA MOJA DOMOVINA« - likovna dela učencev in dijakov 2. nagradnega razpisa veteranskih in domoljubnih organizacij občin Kamnik in Komenda
Preddverje Občine Kamnik


Koordinacijski odbor veteranskih in domoljubnih organizacij, ki združuje Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Kamnik-Komenda, Zvezo združenj borcev za vrednote NOB Kamnik, Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana - odbor Kamnik, Zvezo slovenskih častnikov Kamnik-Komenda in Društvo general Maister Kamnik skupaj s Foto klubom Kamnik pripravlja razstavo likovnih del učencev 2. in 3. triade osnovnih šol občin Kamnik in Komenda ter dijakov Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik, ki so sodelovali na 2. nagradnem razpisu koordinacijskega odbora veteranskih in domoljubnih organizacij na temo "Slovenija moja domovina." Do konca marca bo na ogled 42 likovnih in literarnih del, pogledi in razmišljanja mladih o pomenu samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, o spoštovanju in razumevanju narodne identitete, kako so ponosni na državne simbole.

REDNA LETNA SKUPŠČINA DRUŠTVA GENERAL MAISTER KAMNIK
Sejna dvorana Občine Kamnik


Na svoji redni letni skupščini Društva general Maister Kamnik bodo člani predstavili poročila o delu Društva v preteklem letu in sprejeli program dela za leto 2015.

ODPRTJE UVOZA SNOVIK
Uvoz Snovik, Potok 5


Občina Kamnik je jeseni leta 2014 izvedla rekonstrukcijo priključka lokalne ceste Potok - Snovik. Izvedena je bila prestavitev lokalne občinske ceste, rekonstrukcija državne ceste R2-414, izvedena so bila rušitvena dela objektov na trasi nove lokalne ceste, gradnja podporne konstrukcije iz kamnite zložbe, gradnja nove javne razsvetljave in prestavitev ter zaščita telekomunikacijskih vodov in lokalnega vodovoda.
Nov priključek za Terme Snovik se je izvedel na lokaciji 55 metrov pred obstoječim in se je na dolžini 170 metrov priključil na obstoječo traso lokalne ceste proti Termam Snovik. Pod pobočjem se je izvedla gradnja podporne konstrukcije iz kamnite zložbe v dolžini 60 metrov, da bi bili posegi v zasebna zemljišča čim manjši. Dela so bila dokončana v pogodbenih rokih in so trajala od sredine septembra do konca novembra 2014.

40 LET DELOVANJA MEDOBČINSKEGA DRUŠTVA INVALIDOV KAMNIK
Jedilnica Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik


Medobčinsko društvo invalidov Kamnik v letošnjem letu praznuje 40 let delovanja. Aktivnosti, ki jih je društvo izvajalo v teh letih skozi posebne socialne in humanitarne programe so obiski na domu, neposredna pomoč, srečanja, zagovorništvo, pravni nasveti, informiranje, izobraževanje, okrevanje, rehabilitacija, rekreacija in šport, različne delavnice, obiski mnogih kulturnih prireditev in drugo.
Težko je našteti v nekaj stavkih vse dogodke, ki so se dogodil v tem 40-letnem obdobju. 7. december 1975 je datum, ko je bilo ustanovljeno DI Kamnik, leta 2001 pa se je preimenovalo v Medobčinsko društvo invalidov Kamnik. Leta 2003 je od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve pridobilo status invalidske organizacije, v letu 2008 pa še status društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva. V letu 2012 je društvo po večletnih, če ne desetletnih prizadevanjih, prišlo do novih lastnih prostorov v poslovno-stanovanjskem objektu Novi trg 26/a v Kamniku.
Danes je društvo, ki šteje preko 1.000 članov–invalidov, prepoznavno in ustvarjalno društvo, ki ve, kaj je njegovo poslanstvo, ki ve, kako oblikovati programe, da so dostopni čim širšemu krogu oziroma vsem uporabnikom, to je delovnim invalidom, osebam s telesno okvaro in osebam s statusom invalida.

»RADI POJEMO, IGRAMO, SE PO VIŽAH SUKAT' ZNAMO« - revija otroških in odraslih folklornih skupin
Dom kulture Kamnik


Pod organizacijskim okriljem kamniške območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti se bodo javnosti predstavile različne starostne skupine ohranjevalcev, poustvarjalcev in posrednikov pesemskih ter plesnih folklornih izročil. Članstvo nastopajočih sega od otroških skupin, ki delujejo v vrtcih, do šolarjev na osnovni in srednji stopnji, študentov, folklornikov različnih poklicev in ne nazadnje ohranjevalcev tovrstnega ljudskega izročila v vrstah društev upokojencev. Udeležbo napoveduje 15 folklornih skupin iz občin Domžale, Mengeš, Lukovica, Trzin, Moravče, Komenda in Kamnik. Njihovi nastopi na prireditvi, ki ima značaj območnega srečanja tovrstnih skupin, pa bodo hkrati s predstavitvijo javnosti podvrženi tudi strokovni presoji; ta udeležencem prinaša uvrstitve in zastopanost na regijskem in državnem nivoju.

ODPRTJE PRENOVLJENEGA DVORIŠČA KULTURNEGA DOMA PODGORJE
Podgorje, Kulturni dom


V mesecu decembru lanskega leta so se zaključila rekonstrukcijska dela »Ureditev parkirišča pred Krajevno skupnostjo Podgorje.« Zaradi zagotavljanja primerne nosilnosti so krajani Krajevne skupnosti z izvajalcem del opravili zamenjavo spodnjega in zgornjega ustroja ter ureditev odvodnjavanja. Kot protiprašno zaščito se je na nevezano nosilno plast tampona izvedla vezana zgornja nosilna plast iz obrabno in zaporne plasti asfalta v debelini 7 centimetrov, ki ga je financirala Občina Kamnik.

»POJ Z MENOJ« - revija otroških in mladinskih pevskih zborov občin Kamnik in Komenda –  I. del
Osnovna šola Toma Brejca


V večnamenskem prostoru Osnovne šole Toma Brejca bo nastopilo več kot 750 mladih pevk in pevcev. Iz vrtcev in osnovnih šol ter iz drugih sredin se bo srečanja na dveh koncertih udeležilo več kot 20 otroških in mladinskih pevskih zasedb, ki delujejo v občinah Kamnik in Komenda. Pevska revija mladih, tudi letos naslovljena s sloganom »Poj z menoj,« vsekakor ne spodbuja zgolj nastopajočih v zborovskih vrstah, pač pa nagovarja ter k spremljanju in doživetju vabi tudi različne generacije poslušalstva.

OTVORITVENA SLOVESNOST MLADINSKEGA PARLAMENTA ALPSKE KONVENCIJE 2015
Avla Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik


Mladinski parlament Alpske konvencije združuje mlade iz desetih šol držav alpskega področja, ki se o aktualnih temah seznanijo in o rešitvah, spremembah pogovarjajo tako, da posnemajo delovanje parlamenta. Na ta način se učijo načinov, ki jih sodobna demokracija omogoča posameznikom, skupinam, družbi pri uresničevanju zamisli, interesov. Vsako leto dogodek gosti ena izmed sodelujočih šol, ki poskrbi, da ima preko 90 mladih in njihovih mentorjev odlične pogoje za delo. Rezultat celotedenskega dela je nabor resolucij, ki jih dijaki posameznih sodelujočih šol predajo lokalnim in državnim institucijam. Dogodek je medijsko podprt v tiskanih medijih, predvsem pa na spletu in družbenih omrežjih, ki so mladim še posebej blizu.

OBISK POLITIKOV, SODELUJOČIH NA MLADINSKEM PARLAMENTU ALPSKE KONVENCIJE 2015
Sejna dvorana Občine Kamnik


Politiki iz držav alpskega področja se mladim pridružijo v času diskusij preden dijaki dokončno oblikujejo resolucije. Njihovi nasveti, usmeritve so dragoceni, ker dijakom pomagajo oblikovati izjave, ki niso preveč idealistične. Obisk pri županu je pomemben z vidika priznanja lokalne skupnosti, da ceni napore politikov pri podpori mladim, ki vstopajo na pot soodločanja v demokratični družbi.

»POJ Z MENOJ« - revija otroških in mladinskih pevskih zborov občin Kamnik in Komenda –  II. del
Osnovna šola Toma Brejca


V večnamenskem prostoru Osnovne šole Toma Brejca bo nastopilo več kot 750 mladih pevk in pevcev. Iz vrtcev in osnovnih šol ter iz drugih sredin se bo srečanja na dveh koncertih udeležilo več kot 20 otroških in mladinskih pevskih zasedb, ki delujejo v občinah Kamnik in Komenda. Pevska revija mladih, tudi letos naslovljena s sloganom »Poj z menoj,« vsekakor ne spodbuja zgolj nastopajočih v zborovskih vrstah, pač pa nagovarja ter k spremljanju in doživetju vabi tudi različne generacije poslušalstva.

ODPRTJE RAZSTAVE »OD VRČA DO MAJOLKE«
Kamnik, Šutna 29


Razstava ponuja kratek zgodovinski pregled razvoja namiznega posodja iz zbirke Medobčinskega muzeja Kamnik, kot prvo obeležje jubilejne 160-letnice kamniške keramike. Več o tem bosta povedali direktorica Medobčinskega muzeja Kamnik mag. Zora Torkar in avtorica knjige »Poezija čopiča – podglazurno slikanje. Kamniška keramika« Irena Radej, umetnost poslikave pa bo z vami delila Slavica Cvetek.
Na Gradu Zaprice bo v torek, 24. marca 2015, potekala 4. konferenca evropske tradicionalne keramike, EU trace project, ki ponuja dodatno obeležje keramiki, in sicer keramike v Evropi, Sloveniji in še posebej kamniške keramike, saj se bo konferenca odvijala prav v Kamniku. Med drugim bodo pripravili predstavitev keramike v Sloveniji in Kamniku, ogled izdelave in poslikave keramike in mesta Kamnik. Prav tako ste vabljeni na teden odprtih vrat Kulturno umetniškega društva HIŠA KERAMIKE, zakaj pa ne majolka, od sobote, 28. marca, do sobote, 4. aprila 2015, vsak dan od 16. do 19. ure, v soboto od 10. do 13. ure.

ODPRTJE RAZSTAVE »DELO RUDOLFA MAISTRA« IN PREDSTAVITEV ZBORNIKA »TERMALNA VODA – VIR ŽIVLJENJA IN RAZVOJA«
Terme Snovik, Restavracija Potočka


Turistično društvo Tuhinjska dolina in Terme Snovik pripravljata razstavo na temo delovanja Rudolfa Maistra in predstavitev pravkar izdanega zbornika z naslovom TERMALNA VODA - VIR ŽIVLJENJA IN RAZVOJA, pomen Term Snovik za razvoj turizma na Kamniškem.

ZAKLJUČNA SLOVESNOST MLADINSKEGA PARLAMENTA ALPSKE KONVENCIJE 2015
Grad Zaprice


Zaključna slovesnost Mladinskega parlamenta Alpske konvencije s podelitvijo diplom.

KAMNIŠKE PRAVLJIČNE POTI – predstavitev knjige
Medobčinski muzej Kamnik


Vodnik Kamniške pravljične poti, avtorice Irene Cerar, vsebuje 20 izletov po Kamniku in okolici ter z njimi povezane ljudske pravljice in povedke. Predstavljeni so stvarno in motivacijsko, dodani so pomembni podatki za načrtovanje izleta. Izleti so primerni za družine z otroki, pa tudi za vse odrasle, ki imajo radi dobre zgodbe. Ilustracije v knjigi so delo akademskih slikarjev Polone Lovšin ter Milana Eriča, knjiga pa je opremljena z vrhunskimi fotografijami različnih avtorjev. Knjigo sta izdali založba Sidarta in Matična knjižnica Kamnik. Medtem, ko se bodo odrasli pogovarjali o knjigi, bodo otroci uživali na doživljajskem ogledu muzejske zbirke ter ustvarjali na delavnici – tako bodo na sebi lasten način spoznali muzej, ki je tudi ena od izletniških točk v knjigi.

ODPRTJE RAZSTAVE »RUDOLF MAISTER«
Avla Osnovne šole Toma Brejca


Letošnji občinski praznik bodo na Osnovni šoli Toma Brejca obeležili z odprtjem razstave del učenk in učencev. Rudolf Maister skozi oči otrok bo likovna razstava, ki predstavlja različne poglede na življenje kamniškega rojaka, na hodnikih šole pa si jo boste lahko ogledali do konca meseca aprila.

ODPRTJE DELA PRENOVLJENE CESTE KUŽNA
Nevlje, Mamutov most


Konec septembra leta 2014 so se zaključila gradbena dela na javni poti Nevlje-Oševek-Kužna. V dolžini 220 metrov je bila izvedena drenaža, ki je priklopljena na novo zgrajeno ponikvalno polje in zamenjan ustroj v debelini 50 centimetrov. Izvedla se je tudi vezana zgornja nosilna plast iz obrabne in zaporne plasti asfalta v debelini 7 centimetrov. V času del je bila vzpostavljena zapora ceste.

ODPRTJE SISTEMA DALJINSKEGA OGREVANJA V KAMNIKU
Telovadnica Osnovne šole Toma Brejca


Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., je julija leta 2014 postala lastnica obstoječe kotlovnice za proizvodnjo toplote in obstoječega toplovodnega omrežja, dolžine približno 1.300 metrov. Do začetka kurilne sezone 2014/2015 je družba Petrol sklenila nove pogodbe o dobavi toplote za obdobje 15 let, in sicer za oskrbo naslednjih javnih objektov: Osnovne šole Toma Brejca, Osnovne šole Frana Albrehta s športno dvorano, Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik in Vrtca Antona Medveda Kamnik ter v teh objektih obnovila toplotne postaje. Na toplotno omrežje sta priključena tudi poslovno stanovanjska objekta Šutna 37 in Novi trg 26 a, od jeseni 2014 pa še dva nova objekta poslovni objekt na Ljubljanski cesti 1 (ZZZS, Matična knjižnica Kamnik, Glasbena šola Kamnik) ter Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik.
V letošnjem letu bo Petrol d.d. izvedel temeljito obnovo omrežja, ki je staro preko 30 let, je predimenzionirano in slabo izolirano. Posledično bodo zmanjšane toplotne izgube celotnega sistema, kar bo ugodno vplivalo na ceno toplotne energije. Po nekaj letih negotovosti glede oskrbe s toploto iz obstoječega toplovodnega omrežja, se je družba Petrol d.d. do vseh odjemalcev toplote obvezala, da bo zagotavljala kakovostne storitve dobave toplote iz distribucijskega omrežja. 

POMLAD V KAMNIKU
Telovadnica Osnovne šole Marije Vere


Na Osnovni šoli Marije Vere bo potekala že tradicionalna prireditev v počastitev materinskega dne in občinskega praznika z naslovom Pomlad v Kamniku, ki jo pripravljajo učenci 1. in 2. triade z učitelji.

MAŠA ZA POKOJNE PROFESORJE, DIJAKE IN USLUŽBENCE GIMNAZIJE IN SREDNJE ŠOLE RUDOLFA MAISTRA KAMNIK
Kamnik, cerkev Frančiškanskega samostana


Gimnazija Kamnik, ustanovljena 1949. leta, je bila desetletja vzgon in vodilo kulturnega življenja v Kamniku. S širitvijo dejavnosti in programov v Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra Kamnik je danes ena osrednjih izobraževalnih ustanov v Sloveniji. Mnogo izjemnih ljudi, povezanih z njo, profesorjev, nekdanjih dijakov in sodelavcev, je že odšlo. S sveto mašo v frančiškanski cerkvi v Kamniku, ki jo bo vodil ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore, se bomo spomnili prav njih. Po njej ste vabljeni na druženje v frančiškansko dvorano. Združimo svoje spomine, spoštovanje in ljubezen!

TU SEM DOMA
Avla Osnovne šole Šmartno v Tuhinju


Prireditev vas bo skozi glasbo in pripoved popeljala skozi postaje življenja Rudolfa Maistra in razkrila nekatere morda manj znane kotičke naše občine. Hkrati bodo odprli fotografsko razstavo učencev, ki so v objektiv ujeli trenutke v občini Kamnik.

PROMENADNI NASTOP MESTNE GODBE KAMNIK
Kamnik, Glavni trg


Udarni ritmi tradicionalnega nastopa Mestne godbe Kamnik bodo naznanili osrednje slovesnosti ob prazniku Občine Kamnik.

PROSLAVA PRI SPOMENIKU RUDOLFA MAISTRA S SODELOVANJEM ČASTNE ENOTE SLOVENSKE VOJSKE IN POLICIJSKIM ORKESTROM
Kamnik, Trg talcev


Položitev venca k spomeniku Rudolfa Maistra, slovenskega pesnika, generala in borca za severno mejo. Slavnostna govornica bo ministrica za kulturo mag. Julijana Bizjak Mlakar.

OSREDNJA SLOVESNOST OB PRAZNIKU OBČINE KAMNIK S PODELITVIJO PRIZNANJ OBČINE KAMNIK
Dom kulture Kamnik


Slavnostni govornik bo župan Občine Kamnik Marjan Šarec.
V kulturnem programu bosta nastopila Mestna godba Kamnik in Prvo slovensko pevsko društvo LIRA Kamnik.

ODPRTO VETERANSKO PRVENSTVO OBČINE KAMNIK V STRELJANJU Z MALOKALIBRSKO PUŠKO
Špitalič, Lovski dom


OZVVS Kamnik–Komenda v organizaciji Zveze veteranov vojne za Slovenijo in v sodelovanju z Občino Kamnik prireja 11. občinsko odprto tekmovanje v streljanju z malokalibrsko puško za prehodni pokal ob prazniku Občine Kamnik. Najboljšim strelcem bodo podeljena bronasta, srebrna in zlata priznanja, najboljši ekipi pa prehodni pokal OZVVS Kamnik.

POZDRAV POMLADI ŽIVILSKE TRŽNICE OKUSI KAMNIKA – PODEŽELJE IN EKO
Kamnik, Glavni trg


Zadnjo soboto v mesecu marcu bomo na tržnici Okusi Kamnika – Podeželje in Eko pozdravili pomlad. Dogajanje bodo, poleg tržnega dne, popestrili otroci Folklorne skupine Avrikelj, Ljudske pevke Predice in citrarka Tanja Zajc Zupan. Potekala bo delavnica in prikaz izdelovanja cvetnonedeljskih butaric, za konec prijetnega sobotnega dopoldneva pa si boste lahko pred kosilom privoščili potico velikanko.

20. GORSKI TEK K SVETEMU PRIMOŽU
Stahovica, Dom krajanov na Vegradu


Klub gorskih tekačev Papež organizira že 20. tradicionalni gorski tek k cerkvici Svetega Primoža. Tek pomeni odprtje gorsko-tekaške sezone.

DAN ODPRTIH VRAT SVETOVALNE PISARNE ZA STAREJŠE
Kamnik, Tomšičeva ulica 23


Letošnji dan odprtih vrat bo poseben! Povezali se bomo s prostovoljci vseh generacij,  z lokalnimi organizacijami, s šolami in seveda z Občino Kamnik; ne bomo pa pozabili povabiti tudi podjetij. Pa še praznovali bomo! Naše ekipe prostovoljcev so inovativne: znajo pogledati okoli sebe in najti stvari, ki jih je potrebno spremeniti ter ljudi, ki potrebujejo pomoč in nato skupaj soustvarjati spremembe. Pridite še vi, postanite del prizadevanj za dobro!

KAMNIŠKE PRAVLJIČNE POTI: SVETI PRIMOŽ NAD KAMNIKOM
Sveti Primož nad Kamnikom


Družinski izlet s pripovedovanjem pravljic in predstavitvijo knjige Kamniške pravljične poti avtorice Irene Cerar. Voden ogled cerkve, fresk in mežnarije.

PODOKNICA PEVSKEGA ZBORA DKD SOLIDARNOST KAMNIK
Šutna, rojstna hiša Rudolfa Maistra


Tradicionalna »Maistrova podoknica« v organizaciji članov DKD Solidarnost Kamnik.

»POBEGNITE, ŽALOSTNE MISLI! VESELJA SEM ŽEJEN NOCOJ…« - slavnostni koncert Glasbene šole Kamnik
Vremšakova dvorana Glasbene šole Kamnik


»Pobegnite, žalostne misli! Veselja sem žejen nocoj…« sta prva verza Maistrove pesmi Prazno srce. Hrepenenje po ljubezni in neprestana bližina smrti sta zaznamovala življenje pesnika in vojaka. Uteho in pozabo je iskal v umetnosti, v pisanju poezije in s tem skušal pregnati kljuvajočo misel o minevanju. Z branjem poezije, igranjem in petjem bodo učenci Glasbene šole Kamnik osvetlili obe plati osebnosti Rudolfa Maistra – vojaško in pesniško ter vsaj za en večer pogasili žejo po veselju in zapolnili praznino v srcih.

ODPRTJE MULTIKULTURNE KNJIŽNE ZBIRKE
Matična knjižnica Kamnik


Odprtje multikulturne knjižne zbirke v albanskem, bosanskem, hrvaškem, makedonskem in srbskem jeziku. Zbirka je del projekta Jezik: moj, tvoj, naš, ki ga izvajata Matična knjižnica Kamnik in Zasebni vrtec Zarja. Zbirko bo odprla ministrica za kulturo mag. Julijana Bizjak Mlakar.

ODPRTJE RAZSTAVE »MOŽ BESEDE IN DUHA. RUDOLF MAISTER V PESMI IN BESEDI.«
Šutna, rojstna hiša Rudolfa Maistra


Rudolfa Maistra, moža velikih zgodovinskih dejanj, je že v preteklosti raziskovalo več znanih imen. Kot vojaka in vojskovodjo ga je zelo zanimivo in natančno predstavil Janez J. Švajncer v knjigi General Rudolf Maister – zamolčano, ki je izšla v lanskem letu. O Rudolfu Maistru govori tudi stalna razstava Rudolf Maister – domoljub, general, kulturnik, pesnik, bibliofil v njegovi leta 2013 na novo odprti Spominski sobi v Kamniku. Tega velikega moža, ne samo po telesu, ampak tudi po duhu, skuša prikazati čim bolj na široko. Zato je vanjo vsaj delno vpeto tudi Maistrovo kulturno delovanje in literarno ustvarjanje. Čeprav o sintagmi Rudolf Maister, general in pesnik, kroži kar nekaj sodb, obarvanih s pomislekom, da se Maistru, pesniku, pripisuje večja vrednost zaradi zgodovinskih dejanj Maistra, vojaškega poveljnika. Tudi takšna mnenja so bila izziv za radovednost ali morda celo za prevrednotenje njegove ustvarjalne naravnanosti. Od tod odločitev, da tokrat na ogled postavimo Maistrovo kulturno in duhovno življenje, na kar namiguje naslov te razstave Mož besede in duha. Postavili jo bodo v prvem prostoru muzeja in na nekaj panojih pred generalovo hišo, dodan bo tudi katalog.Za mlajše občinstvo, ki ga bolj privlačijo avdiovizualne predstavitve, bo zanimiv tudi video oziroma kratek film, ki so ga posneli.

VODO MI IMAMO, Z NJO LEPO RAVNAMO
Vrtec Antona Medveda Kamnik, enota Pestrna


V Vrtcu Antona Medveda Kamnik želijo otrokom zagotoviti pitno vodo tudi med igro na igrišču. S pripravljenim projektom Zagotovimo otrokom pitno vodo tudi na igrišču so kandidirali na razpisu Sklada Si.voda in bili pri kandidaturi uspešni. V ta namen so postavili na otroškem igrišču v enoti Pestrna tri pitnike, kjer bodo otroci lahko potešili žejo med preživljanjem različnih dejavnosti. Kot eko vrtec si v vseh enotah prizadevajo za ureditev eko vrtičkov in tudi za projekt »Eko vrtičke zalivamo z zbrano deževnico« so pri Skladu Si.voda pridobili donacijo in s tem namenom v treh enotah uredili zbiranje deževnice preko strešnih žlebov v zbiralne sode. S pridobitvijo donacij so lahko izvedli oba projekta in tako otrokom zagotovili kvalitetnejše bivanje v vrtcu, ob tem pa jih učijo, da je voda nepogrešljiva naravna dobrina, ki jo moramo spoštovati in z njo spoštljivo ravnati.

ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL ALOJZA BERLECA
Preddverje Občine Kamnik


Slikarstvo Alojza Berleca je zasidrano v trdni in natančni risbi, glavna značilnost njegovega dela pa je raziskovanje barvnih in kompozicijskih zakonitosti v okvirih realizma, kjer mestoma uvaja tudi fantastične in nadrealistične elemente. 25 del kamniškega umetnika bo v preddverju občinske stavbe na ogled do konca meseca aprila 2015.

ODPRTJE NOVEGA IGRIŠČA PODRUŽNIČNE ŠOLE MEKINJE
Igrišče Podružnične šole Mekinje


V prejšnjem mandatu so potekala intenzivna dela na Podružnični šoli Mekinje in v njeni okolici. Ob njeni stoletnici je bila izvedena energetska sanacija objekta, pred objektom je bilo zgrajeno parkirišče, hodnik za pešce ter avtobusno postajališče, v novembru leta 2014 pa tudi večnamenska ploščad v velikosti polovice košarkaškega igrišča (18 x 12 metra). Namenjena je izvajanju športne vzgoje, popoldanski rekreaciji krajank in krajanov ter različnim prireditvam na prostem. Lepo vreme je omogočilo, da so bila vsa dela, ki so zajemala izkop, utrditve, ureditev odvodnjavanja, prestavitve in pokablitve komunalnih vodov, ponovno postavitev opornega zidu z varovalno ograjo, zaris vseh talnih oznak ter postavitev tipskega košarkaškega koša, dokončana v 14 koledarskih dneh. Učenci, krajanke in krajani so tako ob šoli pridobili dolgo pričakovano igrišče.  

PREDSTAVITEV PROJEKTA »KAMNIK – MOJE MESTO«
Kamnik, Zasebni vrtec Sonček


Kaj že vemo o svojem mestu? Kaj si želimo izvedeti? Vprašanja, ki so si jih zastavile z najmlajšimi, so vzgojiteljice Zasebnega vrtca Sonček spodbudila, da so vzeli pot pod noge ter odšli raziskovat in spoznavat naše mesto. Kaj so ugotovili in kako, pa vam bodo predstavili na prireditvi v sklopu prireditev ob prazniku Občine Kamnik.

ODPRTJE DELA REKREACIJSKE POTI OB REKI KAMNIŠKI BISTRICI
Volčji Potok, Bosch servis


Občina Kamnik si že več let prizadeva za ureditev rekreacijske povezave ob reki Kamniški Bistrici, ki bi povezala Kamnik s sosednjo občino Domžale. Del rekreacijske poti med Kamnikom in novo povezovalno cesto je že zgrajen, novembra leta 2012 pa se je začela gradnja odseka pešpoti od krožišča na povezovalni cesti proti jugu. Nova zgrajena pot v dolžini 750 metrov se navezuje na kategorizirano občinsko cesto Volčji Potok­-Ceglar-Jernač. Širina poti znaša 2,5 metra, zgrajena je v makadamski izvedbi, na nekaterih delih je postavljena tudi varovalna ograja.

TRADICIONALNI 10. MAISTROV POHOD
Kamnik, Trg talcev


Društvo general Maister Kamnik ob občinskem prazniku organizira tradicionalni pohod po točkah, ki so v občini Kamnik povezane z Rudolfom Maistrom. Start in cilj sta pri spomeniku generala Rudolfa Maistra, pohod pa poteka mimo Maistrove rojstne hiše, Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik, na Špico in nazaj v Kamnik. Pohod vodijo izkušeni planinski vodniki PD Kamnik in člani DGM Kamnik.


<< Nazaj | Novice