Mali grad

O sofinanciranju mesečnih vozovnic LPP za dijake in študente

17.08.2010

 

Z možnostjo, da se ukine subvencioniranje vozovnic za Ljubljanski potniški promet za dijake, študente višjih strokovnih šol in študente visokih šol, smo bili seznanjeni že nekaj časa. Glede na informacije, da potekajo pogovori med Ministrstvom za šolstvo in šport in Ministrstvom za visoko šolstvo na eni strani ter Mestno občino Ljubljana na drugi glede možnosti sofinanciranja deleža s strani obeh ministrstev, smo se na Občini Kamnik odločili, da počakamo rezultate teh pogovorov ter nato ukrepamo.

Podžupan Brane Golubovič je ob tem dejal: »V kolikor bo prišlo do zmanjšanja subvencioniranja mesečnih vozovnic LPP za kamniške dijake in študente tako, kar je odvisno od dogovorov med obema ministrstvoma in MOL-om, bo potrebno na septembrski seji občinskega sveta ukrepati, saj ne želimo, da dijaki in študentje izgubijo ugodnosti, ki jih imajo«.

Sicer Občina Kamnik vsako leto mesečno subvencionira vozovnice za dijake in študente za KAM BUS in Slovenske železnice. V letu 2010 smo v proračunu namenili 22.800 evrov (v maju je za primer subvencijo koristilo 445 dijakov in 63 študentov). Glede na sedanje dogajanje pa bi bilo po našem mnenju potrebno resno razmisliti tudi o možnosti subvencioniranja nove enotne vozovnice vlak – Ljubljanski potniški promet in avtobus – Ljubljanski potniški promet ali celo subvencioniranje celotnega paketa vlak – avtobus - Ljubljanski potniški promet, dokler se država ne zgane in poskuša vsaj na tem področju omogočiti enake pogoje za vse dijake in študente ne glede na ekonomski in socialni status njihovih staršev, kar bi bilo po našem mnenju edino logično.

 

Občina Kamnik tudi v celoti organizira in financira prevoze v šolo za osnovnošolce, katerih prebivališče je oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole. Brezplačne prevoze zagotavljamo povsod tam, ne glede na oddaljenost od šole, kjer pristojni organ  za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo. Letno za brezplačne prevoze osnovnošolcev v šolo namenjamo dobrih 500.000 evrov.

Po mnenju podžupana Goluboviča pomeni tudi prenašati vseh obveznosti na ramena občin, zaradi slabega finančnega stanja državnega proračuna, krčenje proračunskih sredstev za družbene dejavnosti, za katere so zadolžene občine (gradnja vrtcev, osnovnih in glasbenih šol, športne infrastrukture, knjižnic, otroških igrišč, kulturnih domov …)


<< Nazaj | Novice