Mali grad

Nujna vzdrževalna dela na vodnem zajetju Iverje

09.07.2019

 

Nujna vzdrževalna dela na vodnem zajetju IverjeHidrotehnik d. d. bo jutri, 10. julija 2019, začel z izvajanjem interventnih ukrepov na levi brežini vodnega zajetja Iverje. Zadnja neurja na območju občine Kamnik so namreč povzročila nanose naplavin v strugo Kamniške Bistrice, posledica česar je manjša prepustnost oziroma manjši izkoristek vodnega zajetja Iverje.

V sklopu nujnih vzdrževalnih del je predvidena odstranitev prodne sipine, odstranitev zablatenega pasu vzdolž leve brežine ter sanitarni posek leve brežine Kamniške Bistrice ob kamnolomu v Stahovici.

Interventni ukrepi so potrebni za zagotovitev nemotene oskrbe kamniške občine s pitno vodo iz zajeta Iverje, katera je sicer izredno kvalitetna in neoporečna.

Občina Kamnik bo, skupaj s koncesionarjem, Komunalnim podjetjem Kamnik d. o. o., ves čas poteka del spremljala stanje in kvaliteto pitne vode na vodnem zajetju Iverje.


<< Nazaj | Novice