Mali grad

Novo nastala strokovna skupina za področje kmetijstva v občini Kamnik v duhu povezovanja med lokalnimi kmeti

26.04.2021

 

Novo nastala strokovna skupina za področje kmetijstva v občini Kamnik v duhu povezovanja med lokalnimi kmetiV mesecu septembru 2020 se je pod okriljem nevladnega sektorja Stičišča Središča oblikovala Strokovna skupina za področje kmetijstva v občini Kamnik. Župan Matej Slapar je takrat pokazal posluh za tovrstno oblikovanje strokovne skupine za področju kmetijstva v občini Kamnik z namenom, da skupina spremlja stanje na področju kmetijstva, daje pobude in predloge in aktivno sodeluje pri implementaciji podanih idej. V letošnjem letu so se začele odvijati že prve aktivnosti, in sicer z namenom povezovanja kmetov ter ozaveščanja občank in občanov o pomenu lokalno pridelane hrane.  

Skupina skrbi za neposredni stik med pridelovalci, kmeti, simpatizerji razvoja podeželja in ključnim sopotnikom Občino Kamnik. Vanjo so izbrani:

Člani se sestajajo enkrat mesečno, povezavo med skupino in Občino Kamnik pa vodita višji svetovalec za pospeševanje gospodarskega razvoja Luka Svetec in višja svetovalka za gospodarske dejavnosti in finance Katarina Ščetinin.

Delo strokovne skupine na področju kmetijstva v občini Kamnik je redno spremljanje stanja na področju kmetijstva, dajanje pobud in predlogov ter aktivno sodelovanje pri implementaciji podanih idej. Torej, čas delovanja strokovne skupine je usmerjen v to, da pomagamo pri realizaciji določenih idej. Želimo si, da se kmetije in kmetice, vsi zavzeti za razvoj podeželja, resnično povežemo, sklenemo glave in povemo kaj bi radi, na kakšen način in kako to realizirati. Občina nam pa nam bo pomagala v skladu s svojimi pristojnostmi.

Pred kratkim je skupina objavila tudi vprašalnik, katere vrste izobraževanj si želimo na področju kmetijstva. Rezultat je pokazal, da potrebujemo podrobnejšo razlago v zvezi z izpolnjevanjem najrazličnejše dokumentacije (predvsem gradnje), drugo mesto je zasedla dopolnilna dejavnost, tretje mesto pa trženje. Skupina bo rešitev teh tematik mesečno poskušala reševati in se z deležniki kot je Občina Kamnik, Kmetijsko-svetovalna služba in drugimi podobnimi organizacijami, zavzemala za realizacijo rešitev želenih vsebin s strani pobudnikov.

Trenutno se zavzemamo za način oglaševanja kmetij na področju trženja, prodaje in lokalne pridelave zdrave hrane in se dogovarjamo o tem, da bodo na uradni spletni strani Občine Kamnik www.kamnik.si objavljene kmetije oziroma dopolnilne dejavnosti vseh kamniških kmetovalcev oziroma pridelovalcev lokalne hrane. Tako bi potencialni uporabniki in kupci lažje prišli do informacije, kje, kdo in kaj prodaja oziroma nudi. Zato vabljeni vsi zainteresirani, da izpolnite obrazec Objava podatkov o kmetiji/dejavnosti po info kanalih občine Kamnik.

Vljudno vabljeni, da pošljete tudi vaše pobude in predloge v zvezi z razvojem kmetijstva in podeželja v občini Kamnik, in sicer na elektronske naslove:

Dobro letino privoščimo.

Besedilo: Strokovna skupina za področje kmetijstva v občini


<< Nazaj | Novice