Mali grad

Novo krožišče na Duplici bo bistveno pripomoglo k večji prometni varnosti in pretočnosti prometa

22.06.2010

 

Gradnja dvopasovnega krožišča na Duplici, ki se je pričela v drugi polovica maja, poteka po načrtih. V teh dneh se začenja 2. faza gradnje, pri kateri bo zaradi večjih del še vedno v celoti zaprt priključek v smeri center Kamnik ter polovica ceste mimo bivše deponije lesa pri Stolu na relaciji vzhod-zahod. Obvoz bo, tako kot do sedaj, potekal po stari Ljubljanski cesti.

V tej fazi, ki bo predvidoma trajala dva meseca, bo v juliju v času vikendov veljala popolna zapora tudi na državni cesti R3-644 Domžale – Duplica. Na začasnem prehodu čez državno cesto (na cesti Mengeš – Duplica) bo še vedno postavljen začasni semafor zaradi varnejšega prehoda pešcev, saj na tem območju poteka šolska pot.

Poleg novega dvopasovnega krožišča bo na tem odseku izvedena tudi rekonstrukcija cestnega kraka v smeri vzhod (obvoznica), zgrajena bo dvosmerna kolesarska steza, pločnik za pešce, protihrupna ograja ter podhod pod regionalno cesto, ki bo prispeval k varnejšem prečkanju regionalne ceste.

Gradnja dvopasovnega krožišča in ostale cestne infrastrukture bo zaključena do jeseni, novo krožišče pa bo bistveno pripomoglo k večji prometni varnosti in pretočnosti prometa, saj danes križišče velja za nevarno točko v prometu. Prečkanje regionalne ceste pod podhodom bo za kolesarje in pešce veliko bolj varno, zaradi krožišča pa se na tem delu pričakuje umiritev hitrosti v prometu.

Občina Kamnik na območju med Pošto na Duplici in Stolom obnavlja tudi celotno vodovodno omrežje ter javno razsvetljavo, zgrajen bo nov pločnik, položene bodo dodatne cevi za telekomunikacijo.

Odprtje trgovskega centra Hofer in Qlandia do konca leta

Občina je januarja podpisala pogodbo o opremljanju zemljišč s komunalno infrastrukturo s podjetjema Hofer trgovina in HTC Ena (Qlandia), ki na območju bivše deponije lesa pri Stolu gradita trgovski center. Investitorja sta se s pogodbo zavezala, da poleg izgradnje komunalne infrastrukture, poskrbita tudi za ureditev zunanjih površin, saj bo vzdolž vodotoka Kamniške Bistrice izvedena pešpot in dvosmerna kolesarska steza ter ob tem na novo zasajena vegetacija. Vrednost investicije, ki jo opredeljuje urbanistična pogodba, znaša 2,4  milijona evrov, odprtje trgovskega centra pa se načrtuje do konca leta.


<< Nazaj | Novice