Mali grad

Novinarska konferenca župana o gradnji zaklonišč pri OŠ Frana Albrehta

24.02.2010

 

Župan Anton Tone Smolnikar je na novinarski konferenci, skupaj s sodelavci, predstavil stališče Občine Kamnik do gradnje zaklonišč pri OŠ Frana Albrehta.

Občina je v letu 2007 pričela s pripravljalnimi deli za izvedbo natečaja za izgradnje, adaptacije in dograditve OŠ Frana Albrehta in OŠ Toma Brejca v okviru UN K9 ŠOLE ter tako v letu 2008 na Ministrstvo za obrambo (MORS), Upravo RS za zaščito in reševanje, posredovala dopis, v katerem je zaprosila za mnenje o graditvi zaklonišč za OŠ Frana Albrehta in OŠ Toma Brejca. S strani Uprave RS za zaščito in reševanje je Občina prejela odgovor, da ni zavezana do gradnje zaklonišč.

V letu 2009 je Oddelek za urejanje prostora Občine Kamnik pozval Upravo RS za zaščito in reševanje za izdajo smernic za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za območje K9 ŠOLE – del. Na podlagi vloge so bile s strani Uprave RS za zaščito in reševanje v maju 2009 posredovane smernice za izdelavo sprememb in dopolnitev UN za območje K9 Šole – del, v katerih je bilo navedeno, da je potrebna ojačitev prve plošče ali gradnja zaklonišč, kar je bila tudi osnova za projektiranje.

23. decembra smo želeli na seji Občinskega sveta obravnavati OPPN K9-Šole, ki ga na sejo občinskega sveta žal nismo mogli uvrstiti, saj so se nekaj dni pred tem predstavniki z MORS-a obrnili na pripravljavca OPPN-ja ter mu sporočili, da bo soglasje negativno. Razlog za negativno soglasje so zaklonišča, ki v OPPN-ju niso bila vključena, saj je bila na podlagi smernic MORS-a predvidena ojačitev prve plošče.

Na podlagi teh dejstev ter zapisov v medijih, ki so povzemali predvsem stališče MORS-a, je tiskovna konferenca, na kateri so bili prisotni tudi predstavniki Ministrstva za obrambo, zvenela predvsem kot medsebojno dokazovanje, kdo ima prav.

Župan je poudaril, da Občina ne nasprotuje gradnji zaklonišč, ki je tudi zakonsko predpisana. Nejasnosti so ob tem nastale zgolj zaradi dokumenta iz leta 2008, v katerem je citirano zapisano, da zaklonišča niso potrebna ter zaradi smernic, katere je MORS podal Občini maja 2009 in v katerih je bilo navedeno, da je potrebna ojačana prva plošča ali gradnja zaklonišč.

Predstavniki MORS-a so na novinarski konferenci potrdili, da so v tem delu res naredili napako, saj so v smernicah podali usmeritve, ki so navedene zgoraj (ojačana prva plošča ali gradnja zaklonišč). Hkrati so poudarili, da zakon zahteva gradnjo zaklonišč, medtem, ko so v minulih letih nekatere občine mimo zakona zgradile šole brez upoštevane zakonodaje.

Informacije o tem, da nekatere občine niso zgradile zaklonišč, so bile spodbuda županu, da je na MORS-u dobil dokumente, da v Kamniku ne gre za povečanje števila otrok ali oddelkov, zakar gradnja zaklonišč ne bi bila potrebna. To pa je razvidno tudi iz dopisov Uprave RS za zaščito in reševanje iz leta 2008 in 2009.

Občinska uprava se ob vseh dogodkih upravičeno sprašuje, kaj je zagrešila, če je želela ob izkušnjah nekaterih občin prihraniti najmanj 2 milijona evrov, torej, da ne bi bilo potrebno graditi zaklonišč. Tudi v pogovoru z ministrico pred mesecem dni je bilo jasno razbrati, da so njihovi uslužbenci naredili napako ter prekršili pooblastilo. Na tiskovni konferenci je pravni zastopnik Občine izpostavil to dvojnost meril, zavajanje in pravno dvomljivost, ki se je žal na koncu izkazala v škodo Občine.

V prihodnjih dneh bodo projektanti osnovnih šol v OPPN K9-šole zarisali zahtevana dvonamenska zaklonišča, župan pa bo predlagal ta prostorski načrt na seji 24.marca.

Pravni zastopnik je ob koncu predstavnike MORS-a in župana opozoril tudi na vprašanje morebitne materialne odgovornosti, saj bo Občina pri projektiranju šol ponovno finančno obremenjena.

Zaradi enostranskih informacij, ki se pojavljajo v javnosti, objavljamo tudi dokumente, iz katerih je razvidno sporočilo MORS-a, da zaklonišč ni potrebno graditi.

dokument


<< Nazaj | Novice