Mali grad

Novinarska konferenca župana

22.12.2009

 

Župan Tone Smolnikar je na današnji novinarski konferenci skupaj s sodelavci predstavil predlog proračuna Občine Kamnik za leto 2010, katerega bo na jutrišnji redni seji v drugem branju obravnaval občinski svet.

Proračun v višini dobrih 24 milijonov in pol je, po besedah župana Smolnikarja, razvojno in socialno naravnan, saj je največ sredstev v proračunu, kar 11. 545. 418 evrov, namenjenih področju družbenih dejavnosti. Podžupan Brane Golubovič ter vodja oddelka za družbene dejavnosti Liljana Juhart Mastikosa sta ob tem predstavila dokument oz. seznanitev z informacijo o načrtovanih ukrepih na področju otroškega varstva, kjer je poleg vrtca v Šmarci (odprtje načrtujemo v aprilu 2010), predstavljena tudi možnost koncesijskega vrtca ali možnost dograditve štiri oddelčnega pritličnega vrtca pri OŠ Marije Vere na Duplici. Občinska uprava hkrati upa, da v prihodnjem letu prične z gradnjo osnovne šole Frana Albrehta, za katero so na računu, vključno s prihodnjim letom, že zagotovljena sredstva v višini 6 milijonov evrov.

Občina je za področje cestnega prometa in infrastrukture za prihodnje leto namenila sredstva v višini slabih 6 milijonov evrov. Aleš Škorjanc, vodja oddelka za gospodarske javne službe, je predstavil prioritete med katerimi je nadaljevanje gradnje Povezovalne ceste treh mostov na Duplici ter zagotavljanje varnih poti. Večji projekti se bodo tako nadaljevali na območju Tuhinjske doline, Stranj ter Podgorja.

Sredstva v proračunu 2010 so poleg dveh največjih področij namenjena še področju turizma in podjetništva v višini dobrih 400 000 evrov, področju kmetijstva v višini 112.000 evrov, za izdelavo občinskih prostorskih načrtov je predvidenih slabih 400.000 evrov, za urejanje kolesarskih in pešpoti 180.000 evrov, za stanovanjsko politiko 200.000 evrov, ipd.

Župan Tone Smolnikar je mnenja, da proračun razvojno naravnan, ne samo za leto 2010, ampak posamezne postavke dokazujejo tudi izhodišča za pripravo dokumentacije predvsem pri zagotavljanju pogojev, ki jih zahtevajo razpisi za evropska sredstva. Tudi tako bo možno zmanjšane prilive na nekaterih postavkah nadomestiti ter tako nadaljevati razvojne možnosti, kakršne so bile v preteklih letih.

Župan je ob zaključku novinarske konference komentiral tudi poročilo Računskega sodišča RS o poslovanju Občine Kamnik v letu 2007, za kar je Računsko sodišče Občini v preteklem tednu podalo mnenje s pridržkom. Župan ob tem dodaja »Iz zahtev za predložitev odzivnega poročila razberemo, da moramo z ukrepi osredotočiti našo pozornost predvsem na pripravo boljših in bolj transparentnih pravilnikov na področju kulture in športa. Pravilniki so že pripravljeni in jih bo občinski svet obravnaval na februarski seji«. Župan se zaveda, da bo moral vzpostaviti še boljše notranje kontrole ter konec koncev tudi odgovornost vodij posameznih vsebinskih področij. Kar zadeva enega od večjih očitkov v zvezi s področjem vzdrževanja javnih občinskih cest, smo že v postopku revizije pripravili razpis, v prihodnjih dneh pa bomo podpisali koncesijsko pogodbo. 

     Liljana Juhart Mastikosa, Aleš Škorjanc, mag.Matjaž Srša

 

 

<< Nazaj | Novice