Mali grad

Novinarska konferenca ob predstavitvi projektov »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale - Kamnik« in »Oskrba s pitno vodo na območju Domžale - Kamnik«

16.03.2016

 

Novinarska konferenca ob predstavitvi projektov »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale - Kamnik« in »Oskrba s pitno vodo na območju Domžale - Kamnik«Dopoldan se je v Domu kulture Kamnik odvijala novinarska konferenca, na kateri so župani občin Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin, Moravče, Cerklje na Gorenjskem in Komenda skupaj z vodjo Sektorja za kohezijo Direktorata za vode in investicije Ministrstva za okolje in prostor mag. Blažem Mozetičem  predstavili projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale - Kamnik« in »Oskrba s pitno vodo na območju Domžale - Kamnik«.

Omenjena projekta sta prva iz paketa že pripravljenih projektov iz leta 2013 začela z realizacijo in izvedbo. Po dolgotrajnih postopkih so, po več kot dveh letih, pred dvema tednoma, prvi iz paketa "Ready to go" projektov končno tudi podpisali pogodbe o sofinanciranju s pristojnim ministrstvom. Župan Občine Kamnik Marjan Šarec, vodja Sektorja za kohezijo Direktorata za vode in investicije Ministrstva za okolje in prostor mag. Blaž Mozetič, župan Občine Domžale Toni Dragar, župan Občine Moravče Martin Rebolj, župan Občine Mengeš Franc Jerič, župan Občine Trzin Peter Ložar, župan Občine Cerklje na Gorenjskem Franc Čebulj in župan Občine Komenda Stanislav Poglajen so skupaj s strokovnimi sodelavci predstavili že izvedena gradbena dela na posameznih projektih v skupni vrednosti 20 milijonov evrov, ki so jih občine začasno financirale zgolj z lastnimi sredstvi iz najetih kreditov in rezerv, ter načrte za dokončanje (posameznih del) projekta. Prav tako so predstavili pomen in ključne koristi projekta za sodelujoče občine in njihove občane.

Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale - Kamnik« obsega izgradnjo 47.166 metrov kanalizacije, 21 črpališč in nadgradnjo Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik. V okviru projekta se načrtujejo dodatne priključitve 6.586 populacijskih enot (PE) na odvajanje (novozgrajeno kanalizacijsko infrastrukturo) in 12.637 PE na (čistilno napravo) čiščenje.

Namen drugega projekta, »Oskrba s pitno vodo na območju Domžale - Kamnik«, pa je reševanje obstoječe problematike na področju oskrbe s pitno vodo z rekonstrukcijo in novogradnjo nekaterih primarnih vodovodov in spremljajočih objektov. Z izvedenimi deli bodo v občinah Kamnik, Domžale, Mengeš, Moravče in Trzin izboljšali kakovost pitne vode in razdeljevanje razpoložljivih vodnih količin iz različnih virov oskrbe, s čimer bo možno nemoteno in varno oskrbovanje tudi v primerih morebitnega izpada posameznega vodnega vira ali dela sistema zaradi okvare.

Župan Občine Kamnik Marjan Šarec, župan nosilne občine obeh projektov, je ob tem dejal: »Marsikdo je nad tem projektom izgubil upanje. Resnično po tej dolgi poti župani ne čutimo velikega navdušenja zaradi vseh zapletov, s katerimi smo se soočali. Toliko je bilo izrečenega, da »zdaj pa bo«. Od enega »zdaj pa bo« do drugega »zdaj pa bo« je vsakič minilo kakšno leto dni. Ne bom govoril, zakaj je tako. Tako opevana evropska sredstva in pridobitev le-teh ni enostavno, kar priča tudi ta projekt. To je projekt vseh nas, vseh občin in županov, ki tukaj sedimo. Samo v Kamniku gre za investicijo, vredno približno 24 milijonov evrov, v primeru, da bomo uspešno počrpali nepovratna sredstva tudi za sekundarno kanalizacijo, pa bo vrednost nepovratnih sredstev za našo občino znašala približno 18 milijonov evrov. Projekt v Kamniku vključuje oskrbo s pitno vodo in nadgradnjo oziroma izgradnjo kanalizacijskega omrežja na območju Tunjic, Stranj ter Tuhinjske doline. Lastnih sredstev oziroma sredstev, pridobljenih s posojilom, nam bo vsak čas zmanjkalo in če se izplačila ne bodo začela hitro odvijati, bo potrebno dela zaustaviti, kar posledično prinese nove težave in zaplete. Občina Kamnik je namreč razvejana občina, po površini velika in tudi prebivalcev ni malo. Naš cilj je izboljšati vodooskrbo. Glede kanalizacije pa nam evropski predpisi narekujejo, do kdaj mora biti ustrezna infrastruktura zgrajena. Ob tej priložnosti se moram zahvaliti Suzani Stražar in njeni ekipi, ki so kljub vsem preprekam morda edini verjeli v uspeh. Skoraj po desetih letih začne že marsikdo izgubljati upanje, a s to ekipo temu ni bilo tako. Resnično so se potrudili. Iz poraza v poraz do končne zmage.« Ob vsem tem se je zahvalil tudi krajankam in krajanom, ki so dali soglasje k služnostnim pogodbam, in nekdanji predsednici Vlade Republike Slovenije mag. Alenki Bratušek, ki je takrat občinam prisluhnila ter omogočila, da so se na podlagi sklepov Vlade Republike Slovenije gradnje lahko pričele.  

Vodja Sektorja za kohezijo Direktorata za vode in investicije Ministrstva za okolje in prostor mag. Blaž Mozetič pa je med drugim poudaril: »Gre projekte, ki so bili izvedeni v finančni perspektivi 2007–2013 in žal takrat ni bilo več na voljo sredstev. Vlada se je zavezala, da bo teh deset projektov obravnavala v finančni perspektivi 2014–2020. Zgodilo se je, kot je bilo dogovorjeno. Oba projekta sta dobila odločitev o podpori. Dela se izvajajo. Za področje vodooskrbe ter odvajanje in čiščenje imamo v sedanji perspektivi na voljo 250.000 milijonov evrov evropskih sredstev in ustrezen delež državnih sredstev.«

Vse aktivnosti v zvezi z izgradnjo kanalizacijske in vodovodne infrastrukture na območju občine Kamnik lahko na uradni spletni strani Občine Kamnik spremljate vsak ponedeljek v rubriki T e D n i (K) Občine.


<< Nazaj | Novice