Mali grad

Novinarska konferenca na temo Plečnikova železniška postaja

05.10.2011

 

Dopoldan je v sejni dvorani Občine Kamnik potekala novinarska konferenca, na kateri je občinska uprava skupaj s stroko pojasnila neutemeljene obtožbe arhitekta Tomaža Schlegla glede izbire kritine Plečnikove železniške postaje.

Na novinarski konferenci so predstavnikom sedme sile župan Marjan Šarec, direktor občinske uprave, mag. Ivan Kenda, predstavnik Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, vodja Območne enote Kranj, Miloš Ekar, mag. Maja Avguštin, soavtorica restavratorskega načrta Glanzove postaje in projektant gradbenega načrta ureditve železniške postaje, Smiljan Dobnikar predstavili scenosled dogodkov glede odločitve in začetka del na Plečnikovi železniški postaji.

Po uvodnih besedah župana Marjana Šarca, ki je predstavil namen novinarske konference (večmesečno nesramno dopisovanje arhitekta Schlegla medijem o nestrokovnosti občinske uprave glede del na železniški postaji), je mag. Maja Avguštin obrazložila, da pravzaprav ne gre za Plečnikovo železniško postajo temveč za delo Plečnikovega učenca Vinka Glanza. Poudarila je, da gre za napačne navedbe Tomaža Schlegla, da bi strešna kritina morala biti iz bakra, svoje trditve je argumentirala tudi z besedami, da objekt ne omogoča polaganja bakrene kritine, saj le-ta zahteva poseben način lepljenja, ki pa ga Glanz ne predvideva v svojih načrtih. Za pločevinasto kritino so se odločili maja 2011 na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Kranj.

Od septembra 2011 kvalitetno sodeluje z županom in direktorjem občinske uprave, ki sta se na podlagi predloga strinjala, da bo pločevinasta kritina bolje prenesla možen vandalizem, saj vsi vemo kaj vse se dogaja na postaji Kamnik – mesto (drugi dan po začetku prenove strehe, so se na njej že znašle prazne steklenice nočnih obiskovalcev parka Evropa). Poleg tega je pločevinasta kritina finančno ugodnejša od bakrene, baker je mehkejši in zato bolj dovzeten na udarce in ne nazadnje lahko upoštevamo še v zadnjem času pogoste kraje bakrenih izdelkov. Glede na zelo okrnjen proračun Občine Kamnik, se je občinska uprava odločila za dražjo različico pločevinaste kritine kljub omejenim finančnim sredstvom, saj je poglavitni cilj reševanje celovitega objekta, ki je spomenik lokalnega pomena.

Po besedah projektanta Dobnikarja nikjer v dokumentih niso zasledili, eksplicitno kakšna kritina naj bi bila primerna za Železniško postajo, poudaril je, da poteka strikten gradbeni in projektantski nadzor nad izvedbo del (še toliko bolj poglobljen zaradi neutemeljenih Schleglovih obtožb), prav tako je izvedba tudi pravno-formalno urejena s pogodbo o izdelavi projekta.

Na vprašanje neustreznega prezračevanja objekta je Smiljan Dobnikar odgovoril, da gre za nujna vzdrževalna dela in da bo v skladu z osnovnim projektom na katerega je bilo izdano tudi gradbeno dovoljenje (14.12. 2009), poskrbljeno tudi za pravilno prezračevanje objekta. Gradbeno dovoljenje je pridobljeno za celostno obnovo objekta, za zamenjavo kritine, če se konstrukcija ne spremeni, pa gradbeno dovoljenje ni potrebno.

Investicija na Glanzovi postaji, s katerim je izvajalec Krovstvo Kern d.o.o. iz Hudega, pričelo 12. septembra in zajema zamenjavo dotrajanega ostrešja in kritine, naj bi znašala 41.000 evrov, dela pa naj bi se zaključila do sredine oktobra.

Za konec so spregovorili še o vsebini objekta. Glede na to, da na razpisu za evropska sredstva za projekt »Majolka bod' pozdravljena«, na katerega se je Občina prijavila novembra 2009, ni bila uspešna, lani pa razpis s strani države ni bil objavljen, se je Oddelek za družbene dejavnosti Občine Kamnik začel intenzivno pogovarjati o možnosti delovanja Dnevnega delovno terapevtskega centra v sklopu Centra za socialno delo Kamnik. S tem namenom so konec februarja predstavniki občinske uprave obiskali tudi Dnevno delovno terapevtski centra Barčica v Kopru in se seznanili z načinom dela takega centra, ki ga Kamnik še nima. Kot je povedala pomočnica vodje oddelka, Marjetka Benkovič je bilo s strani Centra za Socialno delo Kamnik izpeljanih kar nekaj ogledov in sklep le-teh je, da je to najbolj primerna lokacija za delovanje in odprtje dnevnega centra za osebe z motnjami v duševnem zdravju. Za začetek delovanja centra (predvidoma 1. januar 2012) bodo potrebna manjša dela, kot je pleskanje in zamenjava oken, vse ostalo naj bi v objektu ostalo tako kot je.  Gre torej za oživitev objekta in z moralnega vidika človeško potezo občine in ne, kot pravi arhitekt Tomaž Schlegl, za degradacijo objekta.


<< Nazaj | Novice