Mali grad

Novi sadovnjaki na Osnovni šoli Šmartno v Tuhinju in njenih podružnicah

09.04.2015

 

Osnovna šola Šmartno v Tuhinju je skupaj s podružnicami partner pri projektu Sadni mozaik, ki ga izvaja Sadjarsko vrtnarsko društvo Tunjice. Tako so danes na Osnovni šoli Šmartno v Tuhinju in njenih podružnicah uredili nove sadovnjake, pri urejanju sadovnjaka pri Podružnični šoli Motnik pa se jim je pridružil tudi podžupan Igor Žavbi skupaj z višjo svetovalko za evropske in druge projekte Barbaro Strajnar.

Za omenjeni projekt je Društvo pridobilo finančna sredstva Norveškega finančnega mehanizma, partnerji pa so, poleg Društva, tudi zasebni zavod ICRO Domžale, ki ga vodi mag. Marta Vahtar, Občina Kamnik in Osnovna šola Šmartno v Tuhinju skupaj s podružničnimi šolami. Projekt je usmerjen na izobraževanje in motiviranje lokalne in širše skupnosti o pomenu in priložnostih, ki jih lahko nudi sadjarstvo, s poudarkom na travniških sadovnjakih in starih sadnih sortah. Pod okriljem Društva so bila v okviru projekta že organizirana nekatera predavanja in delavnice na temo sadjarstva, čebelarstva in permakulture, organizirana bo tudi ekskurzija z ogledom dobrih praks in »Sadni dan« z razstavo sadja in izdelkov iz sadja.

Velik del aktivnosti je namenjenih ozaveščanju in izobraževanju osnovnošolske mladine z osnovanjem sadjarskih krožkov in sadnih vrtov pri osnovnih šolah. Sadni vrtovi so urejeni na vseh podružničnih šolah Osnovne šole Šmartno v Tuhinju, to pa so Podružnična šola Motnik, Podružnična šola Zg. Tuhinj in Podružnična šola Sela. Skupno so posadili 25 dreves: jablan, hrušk in češenj. Zasajena pa so samo tista drevesa, ki dozorijo v času šole zato, da bodo šole sadje lahko vključile v svoje aktivnosti. Sadjarsko vrtnarsko društvo Tunjice vsem vključenim nudi strokovno pomoč in mentorstvo, med šolami pa bo izvedeno tudi tekmovanje v znanju iz sadjarstva oziroma kviz »Mladi sadjar«.

Predstavljene aktivnosti pomenijo obuditev starih znanj. Kot že rečeno, gre za ozaveščanje in izobraževanje lokalnih prebivalcev, predvsem pa mladih in širše skupnosti o pomenu sadjarstva, o vračanju k naravi, samooskrbi, kvalitetni sonaravni pridelavi hrane in predstavlja ustvarjanje novih poslovnih priložnosti v občini. Ravno iz teh razlogov smo lahko resnično ponosni na delo, ki ga opravljajo vsi akterji, tako Sadjarsko-vrtnarsko društvo Tunjice in predsednik Valentin Zabavnik, otroci in mentorji Osnovne šole Šmartno v Tuhinju skupaj s podružničnimi šolami kot tudi na zasebni zavod ICRO Domžale, pod vodstvom krajinske arhitektke mag. Marte Vahtar, ki se trudi mladim predstaviti bogat element tradicionalnega izgleda kulturne krajine.

Podžupan Igor Žavbi se je v imenu Občine Kamnik zahvalil vsem sodelujočim, ki nam kažejo zgled, da je samooskrba pomemben element zdravega načina življenja: »V zadnjih nekaj letih se je področje prehrane radikalno spremenilo, tehnološki napredek je naredil svoje, predvsem pa velika trgovska središča, ki ponujajo nezdrave prehrambne izdelke, čeravno z oznakami ekološko in biološko, a vendar mnogi med njimi v nas vzbujajo pomisleke o resničnosti omenjenih oznak. Vračanje k naravi tako postaja vedno bolj cenjeno tudi s takšnimi projekti, kot smo mu priča danes, zato iskrena hvala vsem sodelujočim, predvsem pa hvala mladim, ki se zavedajo pomena ohranitve in razvoja slovenskega sadjarstva, travniških sadovnjakov in starih sadnih sort.«


<< Nazaj | Novice