Mali grad

Nova cesta na Veliki Lašni, končana sanacija lokalne ceste s Kolovca

08.10.2010

 

Na Veliki Lašni so v oktobru pridobili nov, asfaltiran cestni odsek, ki za krajane te in okoliških vasi predstavlja pomembno cestno povezavo predvsem s sosednjo občino Lukovica in avtocesto.

Predsednik KS Vranja Peč Avgust Smešnjavec je dogodek izkoristil za zahvalo krajanom, ki so nesebično pomagali pri realizaciji projekta, ter županu in njegovim sodelavcem za izkazani posluh ter seveda realizacijo projekta.

Za prijeten program so poskrbeli najmlajši krajani, novo cesto pa je blagoslovil župnik Štefan Stele. Ta je ob koncu posebno zahvalo namenil županu Smolnikarju, saj mu je v štirih mandatih uspelo postoriti zares veliko tako za krajevno skupnost kot za občino. Spomnil se je dogodkov izpred 16ih let, ko so Kamničani sprejeli novico, da za župana občine kandidira takrat znani novinar nacionalne televizije. Kot še dodaja, so bili skeptični pomisleki o tem, kako se bo novinar znašel v županskih vodah, povsem odveč, saj je župan delo ves čas opravljal kar najbolje, številni projekti in investicije pa bi, po mnenju Steleta, lahko ostali celo nerealizirani, če le-te ne bi vodil pravi župan.

Občina Kamnik je za sanacijo lokalne ceste Velika Lašna – Obrše, ki je potekala v dolžini 800m, namenila 85.500 evrov proračunskih sredstev.

Pred tem so uradno obeležili tudi zaključeno investicijo – izgradnjo petih prepustov na lokalni cesti, ki vodi s Kolovca v sosednjo občino Domžale.

Na občini Kamnik so že v letu 2009 začeli z gradnjo podcestnih prepustov na tej lokalni cesti, sanacija pa je potekala na predelih, katere je neurje s poplavami prizadelo septembra 2007. Ob lokalni cesti namreč poteka hudournik, ki večkrat prečka lokalno cesto, ob večjih nalivih pa prestopi bregove. Ker je bil cesta v takih primerih tudi neprevozna, je bila sanacija nujno potrebna.

V letu 2009 sta bila zgrajena dva prepusta, za kar je Občina namenila 70.000 evrov proračunskih sredstev. Letos so nadaljevali z gradnjo še treh vzdolž ceste, kar pomeni, da so projekti, ki so bili pripravljeni za gradnjo prepustov na tem hudourniku, v celoti realizirani. Občina Kamnik je za investicijo v letošnjem proračunu namenila 80.000 evrov, svoj delež pa je primaknila tudi država, ki je v letošnjem in lanskem letu zagotovila sredstva v višini  55.000 evrov za utrdbo brežin in urejanje struge.

Ureditev prepustov je bil hkrati tudi pogoj, da Ministrstvo za okolje in prostor ter ARSO nadaljujeta v tem letu z urejanjem hudourniške struge.

 

Predsednik krajevne skupnosti je na uradnem odprtju zahvalo namenil županu s sodelavci, posebej Matjažu Srši z oddelka za gospodarske javne službe in podžupanu Rudolfu Pfajfarju, ki se je v zadnjih letih intenzivno zavzemal za sanacijo ceste, ki za okoliške prebivalce pomeni pomembno oziroma eno glavnih poti v dolino.

Župan Smolnikar je v nagovoru poudaril, da se je v času županovanja ves čas zavzemal za enakomeren razvoj občine, o čemer zagotovo pričata tudi oba včerajšnja dogodka.

     
     
     
     

 

 


<< Nazaj | Novice